A- A A+
vimeo facebook
Nikt mnie nie zna. Wyspiański
08 // 01 // 2017
Nikt mnie nie zna. Wyspiański
Kolejna odsłona cyklu czytań scenicznych NIKT MNIE NIE ZNA poświęcona tekstom Stanisława Wyspiańskiego. Zasadą projektu jest inicjowanie dialogu oraz integrowanie pracy badawczej i poszukiwań artystycznych.
Kreatywna Europa
31 // 12 // 2016
Kreatywna Europa
Masz pomysł na europejski projekt artystyczny? Szukasz wsparcia finansowego na międzynarodowe działanie kulturalne?
KULTURA/DEMOKRACJA wykład i warsztat Andre Sauvage
16 // 12 // 2016
KULTURA/DEMOKRACJA wykład i warsztat Andre Sauvage
Narodowe Centrum Kultury, Instytut Kultury Polskiej UW oraz Nowy Teatr zapraszają na cykl "Kultura/Demokracja". Celem cyklu jest zainicjowanie krytycznej refleksji na temat uczestnictwa w kulturze poprzez dyskusje i warsztaty z doświadczonymi praktykami i teoretykami z zagranicy.
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne
05 // 12 // 2016
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne
Jest już termin naboru wniosków w programie Dom Kultury + Narodowego Centrum Kultury.
Do 5 grudnia 2016 można skłądać wnioski o dofinansowanie!
Nabór do programu Dom Kultury +
05 // 12 // 2016
Nabór do programu Dom Kultury +
Nabór trwa do 5 grudnia 2016 r. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.
I Konferencja Wolontariat w Kulturze
05 // 12 // 2016
I Konferencja Wolontariat w Kulturze
W dniach 5-7 grudnia 2016 r. roku odbędzie się pierwsza ogólnopolska konferencja „Wolontariat w Kulturze”. Będzie to pierwsze tak szerokie spotkanie praktyków i ekspertów w dziedzinie wolontariatu w kulturze.
Kim są Kulturalni Edukatorzy? - ankieta
31 // 10 // 2016
Kim są Kulturalni Edukatorzy? - ankieta
Jesteś animatorem/ką, edukatorem/ką, społecznikiem/czką, regionalistą/ką, pasjonatem/ką...
Pracujesz w oświacie, kulturze, organizacji pozarządowej...
powiedz nam jak pracujesz i działasz,
jakie są potrzeby Twoje i Twojej organizacji,
co pomogłoby Ci działać i lepiej realizować pomysły!
Seminarium podsumowujące projekt badawczy PRYWATNE PODMIOTY KULTURY
28 // 10 // 2016
Seminarium podsumowujące projekt badawczy PRYWATNE PODMIOTY KULTURY
Seminarium podsumowujące wyniki projektu badawczego „Prywatne podmioty kultury. Badania na Mazowszu". Będzie to także spotkanie z przedstawicielami prywatnych ośrodków kultury, badaczami, teoretykami i praktykami kultury, dziennikarzami. Seminarium będzie nie tylko okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania swojej działalności, ale również praktycznym szkoleniem z zakresu promocji i marketingu.
ART CAMP spotkanie praktyków edukacji kulturalnej
15 // 10 // 2016
ART CAMP spotkanie praktyków edukacji kulturalnej
Art Camp w zamierzeniu ma być spotkaniem, na którym znajdzie się miejsce na dyskusję nad modelami działania edukacji kulturalnej w Polsce, a także warsztaty wprowadzające w dobre praktyki edukacji kulturalnej w naszym kraju. To także wyjątkowe podsumowanie tegorocznej edycji "Kulthurry!" i "Sztuki w terenie" CEO
Photoshop dla animatorek/ów kultury
12 // 10 // 2016
Photoshop dla animatorek/ów kultury
Wstęp Wolny! 12.10.2016 10:00 – 18:00, Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54 (wejście od Placu Hallera)
Organizator: Stowarzyszenie Praktyków Kultury
Kongres Kultury 2016
07 // 10 // 2016
Kongres Kultury 2016
Kultura i sztuka zawsze były podstawową przestrzenią diagnozowania problemów społecznych. Tylko w wolnej, twórczej kulturze pojawiają się pierwsze intuicje innego świata i wizje naprawy świata zastanego. Tylko w otwartym i aktywnym społeczeństwie obywatelskim może dokonać się zmiana.
Wspólnie podejmijmy to zadanie.
Konferencja Pokazać Przekazać
26 // 08 // 2016
Konferencja Pokazać Przekazać
Przez dwa sierpniowe dni w Koperniku spotykają się ludzie, którzy edukację nie tylko chcą zmieniać, ale już zmieniają na lepsze: edukatorzy, nauczyciele, dyrektorzy szkół, doradcy metodyczni, pracownicy oświaty, przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych, naukowcy. Konferencja jest okazją do budowania środowiska, które odważnie podejmuje dialog na temat wyzwań, jakie stoją przed współczesną edukacją.
Wyniki w konkursie na współorganizację w projekcie Kulturalni Edukatorzy!
08 // 08 // 2016
Wyniki w konkursie na współorganizację w projekcie Kulturalni Edukatorzy!
Serdecznie gratulujemy Edukatorom i nie możemy się już doczekać wspólnej pracy przy projektach !!!
WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNYCH POLITYK KULTURY W WOJ. MAZOWIECKIM
20 // 06 // 2016
WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNYCH POLITYK KULTURY W WOJ. MAZOWIECKIM
zapraszamy samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty kultury zaangażowane w powstawanie lokalnych polityk kulturalnych na poziomie gmin i powiatów województwa mazowieckiego
Konsultacje Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
15 // 06 // 2016
Konsultacje Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
Weź sprawy we własne ręce i Kreuj Kulturę! Zapraszamy do wzięcia udziału w w konsultacjach Wojewódzkiego Programu Edukacji Kulturalnej, który Mazowiecki Instytut Kultury realizuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Znamy już miejsca i terminy debat!
Prywatne instytucje kultury poszukiwane!
14 // 06 // 2016
Prywatne instytucje kultury poszukiwane!
..do projektu badawczego, filmu i publikacji....
Konferencja Cyfrowe Wyzwania
13 // 06 // 2016
Konferencja Cyfrowe Wyzwania
Konferencja “Cyfrowe wyzwania” jest platformą do rozmowy badaczy, jak również edukatorów, animatorów kultury, bibliotekarzy, muzealników. W tegorocznej – już trzeciej – edycji konferencji “Cyfrowe wyzwania” organizatorzy pragną skupić się na problemach dotyczących relacji między kompetencjami cyfrowymi a uczestnictwem w kulturze.
Ruszył nabór na warsztaty w projekcie KULTURALNI EDUKATORZY
27 // 05 // 2016
Ruszył nabór na warsztaty w projekcie KULTURALNI EDUKATORZY
4 dni warsztatowe w Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu, Płocku i Siedlcach. zapraszamy do rejestracji! Udział w cyklu warsztatowym umożliwia składanie wniosków w konkursie na współorganizację wydarzeń!
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej - Konsultacje!
18 // 05 // 2016
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej - Konsultacje!
Zachęcamy do współtworzenia koncepcji Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej! Już 18 maja o 10.30 w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury odbędzie się pierwsza otwarta debata!
Warszawska Burza Mózgów #Warszawa2030
20 // 02 // 2016
Warszawska Burza Mózgów #Warszawa2030
Warszawska Burza Mózgów #Warszawa2030 odbędzie się 20 lutego br. w Muzeum Warszawskiej Pragi. Wydarzenie to jest skierowane do społeczników, aktywistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i ruchów miejskich, którzy interesują się rozwojem Warszawy.
Ruszyła wiosenna edycja programu
14 // 02 // 2016
Ruszyła wiosenna edycja programu "Staże w instytucjach kultury"
Do 14 lutego moga zgłaszać się instytucje, ngo'sy, firmy pracujące w obszarze kultury które chcą przyjąć do pracy stażystów, studenci mogą zgłaszać się do 1 marca
Seminarium: NGO – zorientuj się w ustawach
11 // 02 // 2016
Seminarium: NGO – zorientuj się w ustawach
Stowarzyszenie BORIS zaprasza przedstawicieli/ki warszawskich organizacji pozarządowych na seminarium, którego tematem będą ostatnie zmiany w prawie dotyczącym sektora obywatelskiego, przede wszystkim w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz prawie o stowarzyszeniach.
Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych
10 // 02 // 2016
Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych
Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na Mazowszu na cykl spotkań informacyjnych.
Przepis na wolontariat - konkurs dla pracowników instytucji kultury
05 // 02 // 2016
Przepis na wolontariat - konkurs dla pracowników instytucji kultury
Nabór do konkursu na udział w kursie trwa do 5 lutego 2016
Rekrutacja do trzech procesów edukacyjno-rozwojowych dla warszawskich NGO
05 // 02 // 2016
Rekrutacja do trzech procesów edukacyjno-rozwojowych dla warszawskich NGO
W ramach projektu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie BORIS oferuje w 2016 roku możliwość skorzystania z jednego z TRZECH PROCESÓW EDUKACYJNO-ROZWOJOWYCH:
1. PROCES COACHINGOWY
2. SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
3. SZKOŁA FUNDRAISINGU
Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+
01 // 02 // 2016
Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+
Dni otwarte przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji zamierzających składać wnioski w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych.
II nabór wniosków do programu Chrzest966 Promesa 2016
13 // 01 // 2016
II nabór wniosków do programu Chrzest966 Promesa 2016
W związku z dużym zainteresowaniem programem dotacyjnym Chrzest966, Narodowe Centrum Kultury ogłasza II nabór do programu. Nabór wniosków trwa do 13 stycznia 2016.
Spotkanie informacyjne dotyczące funduszy europejskich 2014-2020
13 // 01 // 2016
Spotkanie informacyjne dotyczące funduszy europejskich 2014-2020
Spotkania informacyjne mają charakter ogólny i odbywają się cyklicznie w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 10:00-13:15, w sześciu największych mazowieckich miastach tj.: Warszawie, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach, Płocku i Ostrołęce. Analogiczne spotkania prowadzone się również przez inne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.
Program -
11 // 01 // 2016
Program - "Europa dla obywateli" spotkanie informacyjne
W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w programie "Europa dla obywateli", którego termin upływa 1 marca 2016, odbędą się spotkania informacyjne.
Nabór do konkursu FIO 2016
07 // 01 // 2016
Nabór do konkursu FIO 2016
Od dziś (1 grudnia) rusza nabór do Konkursu FIO 2016 i potrwa do 7 stycznia. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo.
Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury
31 // 12 // 2015
Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury
W dniach 25-26 września 2015 roku w Służewskim Domu Kultury odbył się pierwszy Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury. Przez dwa dni animatorzy kultury z Mazowsza wspólnie dyskutowali, dzielili się swoimi doświadczeniami, wypracowywali rekomendacje i brali udział w różnorodnych warsztatach.
W nadchodzącym roku więcej pieniędzy dla organizacji pozarządowych!
31 // 12 // 2015
W nadchodzącym roku więcej pieniędzy dla organizacji pozarządowych!
Ochrona i promocja zdrowia, wypoczynek dzieci i młodzieży, sport i kultura fizyczna, organizacja wydarzeń kulturalnych, wsparcie osób niepełnosprawnych oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, integracja europejska czy edukacja ekologiczna, to tylko część działań, na które organizacje pozarządowe będą mogły uzyskać dofinansowanie od Urzędu Marszałkowskiego.
Ruszają zgłoszenia do Funduszu Innowacji
31 // 12 // 2015
Ruszają zgłoszenia do Funduszu Innowacji
Fundusz Innowacji stał się przedsięwzięciem na stałe już wpisanym w roczny kalendarz najważniejszych wydarzeń polskiego trzeciego sektora. Kolejna jego edycja niesie ze sobą pewne zmiany, ale cel wciąż jest ten sam: wspieranie technologicznego rozwoju organizacji pozarządowych.
Warsztat antydyskryminacyjny
19 // 12 // 2015
Warsztat antydyskryminacyjny
Stowarzyszenie Praktyków Kultury zapraszana na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne, które odbędą się w dniach 19-20 grudnia 2015 w Warszawie.
Konferencja: Jak dobrze mieć sąsiada
17 // 12 // 2015
Konferencja: Jak dobrze mieć sąsiada
Instytut Spraw Publicznych zaprasza na konferencję "Jak dobrze mieć sąsiada: od pomocy sąsiedzkiej do sąsiedzkich usług opiekuńczych". Konferencja odbędzie się 17 grudnia 2015 roku, w godzinach 11:30-16:00, w Aptece Sztuki przy ul. Al. Wyzwolenia 3/5 w Warszawie.
Seminarium: Dokąd zmierza ruch sąsiedzki?
16 // 12 // 2015
Seminarium: Dokąd zmierza ruch sąsiedzki?
Podczas seminarium (16 grudnia o godz. 18:00 w Warsztacie, pl. Konstytucji 4), porozmawiamy o najciekawszych przejawach lokalnej aktywności, takich jak ogrody społecznościowe, miejsca aktywności lokalnej, odkrywanie tożsamości lokalnej czy usługi wzajemnościowe.
Nowe kłopoty z kulturą
15 // 12 // 2015
Nowe kłopoty z kulturą
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW zaprasza na panel dyskusyjny organizowany w ramach projektu „Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze”, który odbędzie się 3.11.2015r. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Dni otwarte z audience development
14 // 12 // 2015
Dni otwarte z audience development
Sztuka dla Widzów 2015
Dni otwarte z audience development, w tym roku pod hasłem: PUBLICZNOŚĆ, CZYLI KTO?
14-15 grudnia 2015
Konferencja i warsztaty
10 // 12 // 2015
Konferencja i warsztaty "Kod do edukacji"
Konferencja dla wszystkich, którym bliskie są tematy animacji i edukacji w połączeniu z technologią. Poznacie praktyczne przykłady wartościowych działań w zakresie edukacji medialnej, dowiecie się jakie zjawiska mogą za chwilę zacząć kształtować edukacyjny krajobraz i nauczycie się pozyskiwać fundusze na swoje działania.
Fundusze europejskie bez barier - forum
09 // 12 // 2015
Fundusze europejskie bez barier - forum
Forum „Fundusze Europejskie bez barier (p)dostęp dla wszystkich” poświęcone "Wytycznym w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020" odbędzie się 9 grudnia 2015 r. w Centrum konferencyjnym na Stadionie Narodowym w Warszawie.
VI Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
09 // 12 // 2015
VI Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) zaprasza na VI Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, który odbędzie się 9 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Hotelu Chopin w Sochaczewie, ul. Traugutta 21
Minister Kultury ogłosiła programy dotacyjne na 2016 rok
08 // 12 // 2015
Minister Kultury ogłosiła programy dotacyjne na 2016 rok
Terminy naborów wniosków znajdują się w poszczególnych regulaminach.
Kongres Menedżerów Kultury w Katowicach
08 // 12 // 2015
Kongres Menedżerów Kultury w Katowicach
Kongres Menedżerów Kultury to platforma wymiany doświadczeń, miejscem spotkań ludzi na co dzień zajmujących się działalnością w polu kultury. W tym miejscu dowiesz się więcej o idei wydarzenia oraz celach, do których dążą jego organizatorzy. Grudzień 2015
Ogólnopolska Giełda Projektów 2015 w Katowicach
07 // 12 // 2015
Ogólnopolska Giełda Projektów 2015 w Katowicach
Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury organizowane w ramach Platformy Kultury i skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury. W tym roku odbędzie się w Katowicach.
Rola edukacji kulturalnej w procesie readaptacji - seminarium
03 // 12 // 2015
Rola edukacji kulturalnej w procesie readaptacji - seminarium
Seminarium "Rola działań artystycznych i edukacji kulturalnej w procesie readaptacji społecznej osób skazanych".
Seminarium odbędzie się 3 grudnia 2015 r., w godz. 10.00-15.00 w Świetlicy Centralnej Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów przy ul. Rakowieckiej 37.
Seminarium odbędzie się 3 grudnia 2015 r., w godz. 10.00-15.00 w Świetlicy Centralnej Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej 37.
Nabór wniosków do programu Bardzo Młoda Kultura
30 // 11 // 2015
Nabór wniosków do programu Bardzo Młoda Kultura
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, który ma przyczynić się do wzmacniania roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury.
FAQ - Programy dotacyjne Narodowego Centrum Kultury 2016
16 // 11 // 2015
FAQ - Programy dotacyjne Narodowego Centrum Kultury 2016
Narodowego Centrum Kultury zaprasza do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące programów dotacyjnych NCK w 2016 roku.
Rusza rejestracja na Ogólnopolską Giełdę Projektów 2015!
14 // 11 // 2015
Rusza rejestracja na Ogólnopolską Giełdę Projektów 2015!
Znany jest już termin Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. Jest to organizowane przez Narodowe Centrum Kultury coroczne spotkanie wszystkich animatorów kultury i edukatorów. Piąta edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2015 roku w nowej siedzibie ASP w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 50 dzięki współpracy z Instytucją Kultury Katowice - Miasto Ogrodów, Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach i Akademią Sztuk Pięknych. Tegoroczne hasło przewodnie to "animacja + przestrzeń publiczna".
Międzynarodowa Konferencja Copy Camp 2015
04 // 11 // 2015
Międzynarodowa Konferencja Copy Camp 2015
CopyCamp to wyjątkowa okazja do podzielenia się refleksją oraz wzięcia udziału w zrównoważonej i wielowątkowej dyskusji na temat wpływu prawa autorskiego na zmiany społeczne zachodzące na świecie.
Europejski Wykład Otwarty „Dofinansowanie festiwali filmowych w ramach Programu Kreatywna Europa – Komponent MEDIA”
04 // 11 // 2015
Europejski Wykład Otwarty „Dofinansowanie festiwali filmowych w ramach Programu Kreatywna Europa – Komponent MEDIA”
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty
Szlaki Turystyczne Mazowsza
30 // 10 // 2015
Szlaki Turystyczne Mazowsza
Geoportal to wielofunkcyjna, wirtualna turystyczna mapa Mazowsza. Jest unikalnym w internecie narzędzim, dzięki któremu można uzyskać przestrzenną informację o szlakach turystycznych Mazowsza, zwizualizowanych na szczegółowych mapach topograficznych i lotniczych. Plus aplikacja na smartfony.
Materiały edukacyjne i szkoleniowe w tematyce folkloru miejskiego
26 // 10 // 2015
Materiały edukacyjne i szkoleniowe w tematyce folkloru miejskiego
Wszystkich nauczycieli i animatorów kultury zainteresowanych folklorem miejskim zapraszamy do zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Fundację Regionów.
26 // 10 // 2015
"Pomysły do zrobienia" – zbiór inspiracji do wykorzystania
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” przygotowało „Pomysły do zrobienia” – stronę internetową zawierającą opisy działań zrealizowanych przez TIT „ę” we współpracy z różnymi działającymi lokalnie instytucjami i osobami.
Diagnoza w Kulturze
15 // 10 // 2015
Diagnoza w Kulturze
Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Diagnoza w kulturze” w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, poświęconej metodom badań kulturowych
Konkurs grantowy - Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji 2016
13 // 10 // 2015
Konkurs grantowy - Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji 2016
Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza drugą edycję Konkursu Grantowego "Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji"
30 // 09 // 2015
Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” po raz piąty na Mazowszu!
Zgłoszenia kandydatów w konkursie przyjmowane będą do dnia 30 września 2015 r.
NABÓR DO PROGRAMU CHRZEST966 OGŁOSZONY!
30 // 09 // 2015
NABÓR DO PROGRAMU CHRZEST966 OGŁOSZONY!
Narodowe Centrum Kultury, w związku z przypadającą w 2016 roku tysiąc pięćdziesiątą rocznicą przyjęcia chrztu przez Mieszka I, ogłasza nabór do programu Chrzest966.
Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury 2015
25 // 09 // 2015
Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury 2015
Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury to pierwsze wydarzenie w województwie mazowieckim w całości adresowane do osób zajmujących się animacją kultury oraz edukacją kulturalną.
III Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier 2015
24 // 09 // 2015
III Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier 2015
Niewidomy w teatrze czy na wystawie, głuchy na warsztatach muzycznych, wózkowicz na tańcach? Normalna sprawa.III WTKBB to ponad 100 wydarzeń, które odbywają się w 40 stołecznych instytucji kultury oraz po raz pierwszy w Polsce w 11 miastach, m.in. w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Słupsku, Bydgoszczy! Wśród nich są też miejsca nowe, wcześniej niedostępne.
Festiwal Wolontariatu 2015
18 // 09 // 2015
Festiwal Wolontariatu 2015
Tegoroczne wydarzenie otwiera przestrzeń do wymiany kontaktów, uczenia się poprzez doświadczenie, myślenia o przyszłości wolontariatu miejskiego. Zgłoszenia do 15 września 2015.
Bardzo Młoda Kultura
16 // 09 // 2015
Bardzo Młoda Kultura
Już niebawem wystartuje nowy. wieloletni program wspierania edukacji kulturowej.
Festiwal Fabryka Światła - Przasnysz 2015
11 // 09 // 2015
Festiwal Fabryka Światła - Przasnysz 2015
Festiwal Fabryka Światła to seria wydarzeń artystycznych inspirowanych światłem. 11 – 12 września 2015.
Ciekawe Webinaria
11 // 09 // 2015
Ciekawe Webinaria
Zarejestrowane Webinaria, czyli wykłady i spotkania dotyczące funkcjonowania społecznego i kulturalnego. Autor: Stowarzyszenie BORIS
Dołącz do sieci ośrodków
10 // 09 // 2015
Dołącz do sieci ośrodków "Działaj Lokalnie!"
Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać finanse z różnorodnych źródeł na swoją działalność
SZKOLENIE KULTURA. ROZWÓJ. POLITYKA. O TWORZENIU I REALIZACJI MIEJSKICH POLITYK KULTURALNYCH
06 // 09 // 2015
SZKOLENIE KULTURA. ROZWÓJ. POLITYKA. O TWORZENIU I REALIZACJI MIEJSKICH POLITYK KULTURALNYCH
Urzędnicy miejscy zaangażowani w tworzenie polityki kulturalnej pilnie poszukiwani! NCK rozpoczyna nowy projekt. Tym razem skierowany do urzędników samorządu terytorialnego, których interesuje rozwój miejskiej polityki kulturalnej. Do tych, którzy rozumieją potencjał kultury i chcą zdobyć praktyczną wiedzę nt. sposobów wykorzystywania go w działaniu na rzecz miasta i jego mieszkańców.
Drewniane Mazowsze
10 // 07 // 2015
Drewniane Mazowsze
Strona o zabytkach architektury sakralnej województwa mazowieckiego - jest ich prawie trzysta!
Badania w praktyce kulturalnej - warsztat Kadra Kultury NCK
19 // 06 // 2015
Badania w praktyce kulturalnej - warsztat Kadra Kultury NCK
Warsztat dla wszystkich zainteresowanych badaniami w kulturze 10 lipca w Warszawie.
WITKAC.PL - program ułatwiający urzędom prowadzenie konkursów dotacyjnych
18 // 06 // 2015
WITKAC.PL - program ułatwiający urzędom prowadzenie konkursów dotacyjnych
Generator ofert online. Bardzo przydatny, płatny program dla organizatorów konkursów grantowych. Już ponad 7000 użytkowników.
Zbadaj Kulturę
09 // 06 // 2015
Zbadaj Kulturę
Bezpłatne warsztaty z prostych narzędzi badawczych dla instytucji kultury na Mazowszu. Mazowiecki Instytut Kultury. Termin zgłoszeń 18 maja 2015
Warsaw Gov Jam 2015 w Zachęcie w Warszawie
09 // 06 // 2015
Warsaw Gov Jam 2015 w Zachęcie w Warszawie
Warsaw Gov Jam 2015 to warsztaty wprowadzające do stosowania metodologii service design w projektowaniu usług publicznych.
Wyniki naboru wniosków Kultura Interwencje
03 // 06 // 2015
Wyniki naboru wniosków Kultura Interwencje
NA stronie Narodowego Centrum Kultury pojawiły się już wyniki konkursu dotacyjnego Kultura Interwencje
Kultura dla wszystkich
29 // 05 // 2015
Kultura dla wszystkich
Już dziś ruszamy z seminarium Kultura dla wszystkich w ramach projektu Kultura Włączania! Seminarium będzie odbywało się w dniach 29-31 maja 2015 roku w Węgrowie.
Kultura Dostępna - program dotacyjny Ministra Kultury
28 // 05 // 2015
Kultura Dostępna - program dotacyjny Ministra Kultury
Wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.
Media Meets Literacy in Warsaw
21 // 05 // 2015
Media Meets Literacy in Warsaw
Międzynarodowa konferencja poświęcona edukacji medialnej organizowana przez Evens Foundation.Język konferencji to angielski.
Make Life Fair
12 // 05 // 2015
Make Life Fair
40.000 na realizację projektu w przestrzeni publicznej od Banku BPH. Weź udział w konkursie!
Działaj Lokalnie!
12 // 05 // 2015
Działaj Lokalnie!
Lokalne konkursy grantowe "Działaj lokalnie” na niezwykłe projekty, pełne wyobraźni, nowych idei, powstające w niewielkich miasteczkach i wioskach.
Mazowiecka Sieć Edukacyjna - uwaga inicjatywa!
08 // 05 // 2015
Mazowiecka Sieć Edukacyjna - uwaga inicjatywa!
Mazowiecka Sieć Edukacyjna - to sieć tworzona przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną na terenach wiejskich Mazowsza. Projekt realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie z Fundacją Civis Polonus
Ruszyły mikrodotacje dla organizacji z Mazowsza - FIO Mazowsze Lokalnie
04 // 05 // 2015
Ruszyły mikrodotacje dla organizacji z Mazowsza - FIO Mazowsze Lokalnie
Konkurs adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Spotkania i Szkolenia dla Uczestników Sieci
29 // 04 // 2015
Spotkania i Szkolenia dla Uczestników Sieci
Sytuacja osób pracujących w organizacjach pozarządowych
23 // 04 // 2015
Sytuacja osób pracujących w organizacjach pozarządowych
Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu przygotowanym przez Fundację Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”
Nabór wniosków do programu Kultura - Interwencje
17 // 04 // 2015
Nabór wniosków do programu Kultura - Interwencje
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura - Interwencje, który ma na celu tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze
Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba  czekają na zgłoszenia
15 // 04 // 2015
Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba czekają na zgłoszenia
Konkurs obejmuje zdarzenia muzealne w kategoriach: wystawy muzealne, muzealne projekty edukacyjne, muzealne projekty otwarte oraz wydawnictwa muzealne.
Festyn jako wydarzenie kulturalne - szkolenie kadra kultury w Radziejowicach
08 // 04 // 2015
Festyn jako wydarzenie kulturalne - szkolenie kadra kultury w Radziejowicach
Ruszyła rekrutacja na szkolenie Kadra Kultury pt. "Festyn jako wydarzenie kulturalne. Budowanie marki regionalnej, sponsoring, współpraca międzyinstytucjonalna"
Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych 2015
07 // 04 // 2015
Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych 2015
Konkurs ofert na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy przygotowany przez Ministra Pracy i Polityki Sopłecznej
Ewolucja ku ewaluacji -  zaczynamy!
26 // 03 // 2015
Ewolucja ku ewaluacji - zaczynamy!
Dwudniowe szkolenie z ewaluacji projektów kuturalnych dla pracowników Mazowieckiego Instytutu Kultury w Domu pracy twórczej w Oborach
Powiat nowodworski Stolicą Kultury Mazowsza 2015
23 // 03 // 2015
Powiat nowodworski Stolicą Kultury Mazowsza 2015
Powiat nowodworski otrzymał ten zaszczytny tytuł w ramach konkursu ogłaszanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Edukacja Globalna 2015 - regranting dla organizacji pozarządowych
18 // 03 // 2015
Edukacja Globalna 2015 - regranting dla organizacji pozarządowych
Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.
Nabór wniosków stypendialnych w programie „Aktywność obywatelska” rozpoczęty!
17 // 03 // 2015
Nabór wniosków stypendialnych w programie „Aktywność obywatelska” rozpoczęty!
W ramach programu dofinansowanie otrzymają projekty mające na celu rozwijanie i wzmacnianie społecznych ról sztuki i kultury oraz wspierające twórcze reagowanie na wyzwania społeczne i rozwijanie dialogu społecznego. Zgłoszone do stypendium działania powinno cechować zaangażowanie w kształtowanie kompetencji obywatelskich, włączający charakter procesów tworzenia i ich efektów oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.
Seniorzy w akcji - konkurs grantowy
17 // 03 // 2015
Seniorzy w akcji - konkurs grantowy
Seniorzy w akcji to ogólnopolski konkurs grantowy realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji wolności. Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić? Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję? Zgłoś pomysł na projekt społeczny.
Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Badania – Edukacja – Wsparcie
09 // 03 // 2015
Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Badania – Edukacja – Wsparcie
Nabór liderów lokalnych do projektu– osób z doświadczeniem w trzecim sektorze, które podejmą się współpracy przy prowadzeniu i promocji debat w ramach projektu w swoim regionie
Konkurs KULTURA POLSKA NA ŚWIECIE
25 // 02 // 2015
Konkurs KULTURA POLSKA NA ŚWIECIE
Program "Kultura polska na świecie" skierowany jest do artystów wszystkich dziedzin sztuki i przemysłów kreatywnych oraz osób zajmujących się upowszechnianiem i promocją polskiej kultury.
School Education Gateway - nowy portal dla edukacji szkolnej
20 // 02 // 2015
School Education Gateway - nowy portal dla edukacji szkolnej
Nowy portal internetowy będzie źródłem informacji na temat europejskich inicjatyw edukacyjnych oraz innowacyjnych praktyk. Został przygotowany z myślą o nauczycielach, pracownikach szkół, ekspertach i organizacjach działających w sektorze edukacji.
Konkurs:
20 // 02 // 2015
Konkurs: "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015"
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015”. Oferty należy składać do 20 lutego 2015.
Zabytek Zadbany 2015
05 // 02 // 2015
Zabytek Zadbany 2015
Konkurs Zabytek Zadbany adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego cel to promocja opieki nad zabytkami przez wyróżnienie wzorowo prowadzonych prac konserwatorskich i najlepszych rozwiązań użytkowania obiektów.
Spotkanie Informacyjne
03 // 02 // 2015
Spotkanie Informacyjne "Europa dla obywateli" 2014-2020
Bezpłatne seminarium
29 // 01 // 2015
Bezpłatne seminarium "Prawo a Social Media"
Seminaria towarzyszące konferencji Sektor 3.0
Trening OPEN SPACE w Warszawie
17 // 01 // 2015
Trening OPEN SPACE w Warszawie
Open Space stosuje się od lat i z powodzeniem na całym świecie. Również w Polsce metoda ta zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością. Wszędzie tam, gdzie jest potrzeba prawdziwego dialogu i zaangażowania całego systemu w celu znalezienia rozwiązania lub tworzenia innowacji. Świetnie sprawdza się również jako sposób na dialog z interesariuszami i metoda sieciowania ludzi wokół jakiegoś tematu.
Warsztaty z Grywalizacji społecznej bezpłatnie w Warszawie
20 // 12 // 2014
Warsztaty z Grywalizacji społecznej bezpłatnie w Warszawie
Tuż przed Świętami - Fundacja Highlight/inaczej, która powstała z misją popularyzacji, wdrażania i badania narzędzia, jakim jest grywalizacja, przy rozwiązywaniu problemów społecznych, chcemy zaprosić Was na warsztaty, jak się domyślacie, o grywalizacji społecznej.
Nowe zjawiska w Warszawskich instytucjach i nieinstytucjach kultury
09 // 12 // 2014
Nowe zjawiska w Warszawskich instytucjach i nieinstytucjach kultury
Konferencję organizuje Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Ogólnopolska Giełda Projektów 2014
08 // 12 // 2014
Ogólnopolska Giełda Projektów 2014
Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury. Dotychczas organizowane w Warszawie, od tego roku gościć będzie w stolicach kolejnych województw. Czwarta edycja odbędzie się już 8-9 grudnia 2014 roku we Wrocławiu pod hasłem „Animacja i historie”.