vimeo facebook
A- A A+
 
 • Kim są Kulturalni Edukatorzy? - ankieta
  31 // 10 // 2016
  Kim są Kulturalni Edukatorzy? - ankieta
  Jesteś animatorem/ką, edukatorem/ką, społecznikiem/czką, regionalistą/ką, pasjonatem/ką...
  Pracujesz w oświacie, kulturze, organizacji pozarządowej...
  powiedz nam jak pracujesz i działasz,
  jakie są potrzeby Twoje i Twojej organizacji,
  co pomogłoby Ci działać i lepiej realizować pomysły!

  Wypełnij ankietę dostępną pod linkiem: https://kulturalniedukatorzy.ankietka.pl/

  Kulturalny Edukatorze powiedź nam kim jesteś!
  Twoje odpowiedzi wskażą nam kierunek, w jakim powinny być planowane działania wspierające edukatorów!

  Ankieta jest częścią diagnozy realizowanej w ramach projektu "Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury" dofinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

 • Wyniki w konkursie na współorganizację w projekcie Kulturalni Edukatorzy!
  08 // 08 // 2016
  Wyniki w konkursie na współorganizację w projekcie Kulturalni Edukatorzy!
  Serdecznie gratulujemy Edukatorom i nie możemy się już doczekać wspólnej pracy przy projektach !!!

  Lista zakwalifikowanych projektów do realizacji znajduje się TU >>

 • WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNYCH POLITYK KULTURY W WOJ. MAZOWIECKIM
  20 // 06 // 2016
  WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNYCH POLITYK KULTURY W WOJ. MAZOWIECKIM
  zapraszamy samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty kultury zaangażowane w powstawanie lokalnych polityk kulturalnych na poziomie gmin i powiatów województwa mazowieckiego

  Mazowiecki Instytut Kultury wraz Fundacją Obserwatorium działając na zlecenie samorządu województwa mazowieckiego ogłasza pierwszy etap projektu „Wsparcie dla rozwoju lokalnych polityk kultury w województwie mazowieckim” realizowany w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim. 

  Do udziału w projekcie zapraszamy samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty kultury zaangażowane w powstawanie lokalnych polityk kulturalnych na poziomie gmin i powiatów województwa mazowieckiego. W ramach projektu oferujemy wsparcie eksperckie w zakresie tworzenia lokalnych polityk kulturalnych, w tym przygotowywania dokumentów o charakterze strategicznym. Wsparcie będzie obejmowało zarówno przyjazdy eksperckie do gmin/powiatów, jak konsultacje on-line. Oprócz wsparcia merytorycznego w ramach projektu eksperci opiszą procesy powstawania lokalnych polityk kulturalnych w formie modeli, które w kolejnych latach będą służyły jako przykład dobrych praktyk dla innych samorządów i grup inicjatywnych. 

  JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?

  • Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wysłać go na wskazany adres mailowy podany na końcu ogłoszenia; 

  • Do udziału zgłosić się może jeden podmiot, jednak musi wskazać min. 2 partnerów z innych sektorów (minimalny skład partnerstwa to samorząd, instytucja kultury, organizacja pozarządowa);

  • Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 17 czerwca 2016 r. 

   

  WYMAGNIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA: 

  • Podmioty zgłaszające się do udziału w projekcie muszą wcześniej rozpocząć proces tworzenia polityki kulturalnej na poziomie lokalnym; 

  • Podmioty muszą stworzyć koalicję skupioną wokół inicjatywy (minimum: samorząd, instytucja kultury i organizacja pozarządowa); 

  • Podmioty muszą zadeklarować wdrażanie dokumentów powstałych w ramach projektu; 

  • Podmioty aplikujące muszą wykazać się zapleczem i zasobami pozwalającymi na realizację projektu (np. organizację debat, przeprowadzanie diagnozy lokalnej, realizację działań promocyjnych itp.); 

  • Podmioty aplikujące muszą zadeklarować udział społeczności lokalnej (w tym zarówno mieszkańców jak i różnorodnych podmiotów i instytucji) w procesie powstawania polityk kulturalnych oraz partycypacyjny charakter projektu.  

   

  Wsparcie eksperckie w ramach projektu będzie udzielane do końca roku 2016. Z pośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 4-5 lokalizacji objętych wsparciem. Ocenie zostanie poddany stopień zaawansowania w zakresie powstawania lokalnych polityk kulturalnych, stopień deklarowanego zaangażowania i włączania społeczności lokalnej, charakter i trwałość partnerstwa oraz deklarowany wkład własny podmiotów aplikujących. W przypadku dużej liczby zgłoszeń pod uwagę będzie także brane kryterium różnorodności zgłoszonych inicjatyw obejmujące wielkość i charakter gmin/powiatów; zróżnicowanie geograficzne oraz zróżnicowanie merytoryczne projektów.  

  Zgłoszenia należy wysyłać z dopiskiem w tytule ZGŁOSZENIE – POLITYKI KULTURALNE, 

  na adres: kontakt@obserwatorium.org.pl 

  W razie pytań prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu: 

  Marcin Śliwa – Mazowiecki Instytut Kultury - tel. 22 58 64 250, m.sliwa@mik.waw.pl

  Karol Wittels - Fundacja Obserwatorium -  tel. 604 301 238, karol_wittels@op.pl  

   

 • Kulturalni Edukatorzy - mazowiecka sieć edukacji i kultury
  16 // 06 // 2016
  Kulturalni Edukatorzy - mazowiecka sieć edukacji i kultury
  Bardzo nam miło poinformować, że będziemy operatorem programu Bardzo Młoda Kultura w województwie mazowieckim w latach 2016/18.

  Mazowiecki Inytytut Kultury stał się jednym z 16 ośrodków regionalnych (po jednym na województwo), które będą realizowały ten program. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018 i złożą się na niego m.in. diagnoza, warsztaty oraz konkurs na współorganizację wydarzeń, a jego głównym celem jest wzmacnianie edukacji kulturowej poprzez stworzenie i rozwijanie podstaw do współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji w naszym województwie.

  Partnerami projektu są: Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Federacja Mazowia, Forum Kultury Mazowsze, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Kolektyw Badawczy, Pracownia Muzyki Tradycyjnej przy IMIT, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie "Projektoriat" Warszawski Program Edukacji Kulturalnej oraz Żuromińskie Centrum Kultury.  

  link do podstrony projektu TUTAJ >>

   

  Koordynacja projektu: 
  Magdalena Różycka 
  m.rozycka@mik.waw.pl 
  tel. 22 586 42 25

  Agata Roman
  a.roman@mik.waw.pl 
  tel. 22 586 42 07 

  Natalia Roicka
  n.roicka@mik.waw.pl
  t
  el. 22 586 42 25 

 • Konsultacje Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
  15 // 06 // 2016
  Konsultacje Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
  Weź sprawy we własne ręce i Kreuj Kulturę! Zapraszamy do wzięcia udziału w w konsultacjach Wojewódzkiego Programu Edukacji Kulturalnej, który Mazowiecki Instytut Kultury realizuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Znamy już miejsca i terminy debat!

  Mazowiecki Instytut Kultury, Federacja Mazowia oraz Forum Kultury Mazowsze działając na zlecenie samorządu województwa mazowieckiego, wypracowują w procesie społecznym wojewódzki program edukacji kulturalnej.
  W 2016 roku powstanie koncepcja Programu. Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej (MPEK) określi założenia programowe i instrumenty finansowe polityki województwa mazowieckiego w obszarze edukacji kulturalnej do roku 2030.

  Program będzie wypadkową pracy ekspertów oraz konsultacji, badań i debat środowiskowych.

  Zapraszamy do udziału w debatach i współkształtowania Programu przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną: samorządów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby zarządzające publicznymi i niepublicznymi podmiotami kultury, lokalnych aktywistów, artystów i edukatorów, nauczycieli, animatorów kultury i twórców oddolnych inicjatyw kulturalnych i społecznych.

  Rekomendacje, oczekiwania, propozycje dot. MPEK zostaną podczas spotkań zebrane przez ekspertów i przedłożone zarządowi województwa mazowieckiego w formie koncepcji Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

   

  HARMONOGRAM DEBAT

  6 czerwca 2016 r., godz. 10:30 – 13:00 Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 1

  8 czerwca 2016 r. godz. 10:30 – 13:00 Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu, ul Kopernika 1

  10 czerwca 2016 r., godz. 10:30 – 13:00 Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Plac Gen. Józefa Bema 8

  13 czerwca 2016 r., godz. 10:30 – 13:00 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska 61

  14 czerwca 2016 r., godz. 10:30 – 13:00 Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1

   

  rejestracja udziału w debacie>>

   

   

 • Prywatne instytucje kultury poszukiwane!
  14 // 06 // 2016
  Prywatne instytucje kultury poszukiwane!
  ..do projektu badawczego, filmu i publikacji....

  Wraz z Fundacją Ari Ari i Stowarzyszeniem “Z Siedzibą w Warszawie” poszukujemy prywatnych podmiotów kultury z woj. mazowieckiego.

  Prowadzimy projekt badawczy, przygotowujemy film oraz publikację.  Zapraszamy do udziału.

   

  Zaproszenie kierujemy do wszystkich prywatnych podmiotów kultury, które chciałyby uczestniczyć w badaniu. Szczególnie chcielibyśmy porozmawiać i spojrzeć na wizualne aspekty prywatnej działalności kulturalnej na Mazowszu.

  Zrealizujemy kilkuminutowe filmy dokumentujące działalność podmiotów uczestniczących w badaniach, promujące fenomen prywatnej, niepublicznej aktywności kulturalnej. 

   

  Chcesz zgłosić swój udział?

  napisz: s.hrycyk@ariari.org lub wypełnij formularz FORMULARZ >>

   

  Koordynator ze strony MIK:

  Marcin Śliwa 

  m.sliwa@mik.waw.pl

 • Konferencja Cyfrowe Wyzwania
  13 // 06 // 2016
  Konferencja Cyfrowe Wyzwania
  Konferencja “Cyfrowe wyzwania” jest platformą do rozmowy badaczy, jak również edukatorów, animatorów kultury, bibliotekarzy, muzealników. W tegorocznej – już trzeciej – edycji konferencji “Cyfrowe wyzwania” organizatorzy pragną skupić się na problemach dotyczących relacji między kompetencjami cyfrowymi a uczestnictwem w kulturze.

  Rozwój kompetencji cyfrowych jest jednym z kluczowych wyzwań towarzyszących budowie społeczeństwa cyfrowego w Polsce. Temat ten wymaga wciąż namysłu oraz dyskusji nad odpowiednią strategią działań w tym obszarze. Konferencja “Cyfrowe wyzwania” jest platformą do rozmowy na ten temat – zarówno badaczy, jak również edukatorów, animatorów kultury, bibliotekarzy, muzealników. W tegorocznej – już trzeciej – edycji konferencji “Cyfrowe wyzwania” pragniemy skupić się na problemach dotyczących relacji między kompetencjami cyfrowymi a uczestnictwem w kulturze. 

  Jednym z tematów konferencji będą więc umiejętności użytkowników i odbiorców kultury, ich potencjał w zakresie korzystania z oferty kulturalnej dostępnej w Sieci i użytkowania nowych form medialnych. Nie chcemy jednak ograniczać się do samych użytkowników treści – zwłaszcza, że we współczesnym ekosystemie medialnym granice pomiędzy nimi a nadawcami oraz pośrednikami stają się coraz bardziej płynne. Z tego względu będziemy dyskutować także o kompetencjach w szeroko rozumianych instytucjach kultury i o ich zdolności do tworzenia skutecznych przekazów, a także o wszystkim tym, co “pomiędzy” – o skutecznych próbach tworzenia relacji i budowania społeczności wokół treści kultury.

  Konferencja jest skierowana do osób zajmujących się szeroko rozumianym problemem kompetencji cyfrowych: badaczy, animatorów kultury, bibliotekarzy, pracowników instytucji pozarządowych zajmujących się e-kompetencjami. Do udziału w obradach zapraszamy również kadry administracji państwowej: pracowników ministerstw i urzędów centralnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

  Udział w konferencji, zarówno dla prelegentów jak i słuchaczy, jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w obradach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 30 kwietnia 2016 r. Informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłana do 10 maja 2016 r. Przygotowane na podstawie wystąpień teksty, które pozytywnie przejdą procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w numerze tematycznym kwartalnika „Kultura popularna”. Teksty – przygotowane zgodnie ze standardami redakcyjnymi (wytyczne znajdują się na stronie kulturapopularna-online.pl) – prosimy przesyłać na adres mailowy konferencji cyfrowe.wyzwania@gmail.com do 15 sierpnia 2016 r.

  Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie udziału w konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu konferencji 2016.

   

  Organizator konferencji:

  Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

  Współorganizatorzy konferencji:

  Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

  Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

  Czas i miejsce:

  13 czerwca 2016 r., 

  Uniwersytet Warszawski, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala Balowa

   

  Ważne daty:

  do 30.04 – przyjmowanie zgłoszeń prelegentów i słuchaczy

  do 10.05 – przesłanie decyzji o przyjęciu referatu

  13.06 – konferencja „Cyfrowe wyzwania”

  do 15.08 – przesyłanie artykułów do publikacji

  Przykładowe tematy wystąpień:

  media cyfrowe w instytucjach kultury,

  przemiany obiegów kultury – m.in. obiegi nieformalne, self-publishing;

  obiekty i repozytoria cyfrowe,

  nowe / zremediowane praktyki kulturalne,

  badania w zakresie kompetencji cyfrowych i edukacji cyfrowej

  dobre praktyki edukacji medialnej i cyfrowej

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury 2015, przy wsparciu Fundacji Orange.

   

  więcej informacji tutaj>>

 • Ruszył nabór na warsztaty w projekcie KULTURALNI EDUKATORZY
  27 // 05 // 2016
  Ruszył nabór na warsztaty w projekcie KULTURALNI EDUKATORZY
  4 dni warsztatowe w Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu, Płocku i Siedlcach. zapraszamy do rejestracji! Udział w cyklu warsztatowym umożliwia składanie wniosków w konkursie na współorganizację wydarzeń!

  Zapraszamy do udziału w 4 dniowym bloku warsztatowym. y. 

   

  Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli:

  - wzmocnić swoje kompetencje w pracy animatora i edukatora, 

  - poznać sposób tworzenia projektów w oparciu o ciekawą metodę, 

  - nauczyć się podstawowych narzędzi do diagnozy odbiorców swoich działań, 

  - zgłębić możliwości współpracy międzysektorowej, 

  - skonstruować wniosek w konkursie na współorganizację wydarzeń, 

  - opracować plan wdrożenia swoich pomysłów, 

  - zainspirować się i zainspirować innych, 

  - spędzić twórczo czas w towarzystwie ciekawych i zaangażowanych w swoją pracę osób, 

  - nawiązać nowe kontakty i znajomości, 

  - poznać lepiej swoje środowisko i lepiej zrozumieć swoje potrzeby,

   Cykl warsztatowy składa się z 3 zjazdów, z których pierwszy jest dwudniowy. W związku z tym uczestnicy mają zapewniony nocleg w hotelu, gdzie będą się odbywały warsztaty - zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. Kolejne 2 zjazdy będą już jednodniowe. Dzień warsztatowy wraz z przerwą na obiad trwa 8 godzin. Podczas wszystkich dni zapewniamy uczestnikom wyżywienie oraz serwis kawowy. 

   Terminy zgłoszeń na cykle warsztatowe: 


  Szkolenia w Warszawie do 29 marca 2016 r. - termin minął 
  Szkolenia w Ciechanowie do 5 kwietnia 2016 r. - termin minął
  Szkolenia w Ostrołęce do 22 kwietnia 2016 r. - termin minął
  Szkolenia w Radomiu do 10 maja 2016 r.
  Szkolenia w Płocku do 17 maja 2016 r.
  Szkolenia w Siedlcach do 24 maja 2016 r.

  Regulamin, opis, miejsca i harmonogram warsztatów >>

  Formularz zgłoszenia online >>

   

  Kontakt w sprawie warsztatów: 

  Agata Roman
  a.roman@mik.waw.pl 
  tel. 22 586 42 07 

 • Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej - Konsultacje!
  18 // 05 // 2016
  Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej - Konsultacje!
  Zachęcamy do współtworzenia koncepcji Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej! Już 18 maja o 10.30 w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury odbędzie się pierwsza otwarta debata!

  W imieniu Mazowieckiego Instytutu Kultury, Federacji Mazowia oraz Forum Kultury Mazowsze zapraszamy na pierwszą z cyklu debat mającą na celu konsultacje założeń Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Debata odbędzie się 18.05.2016 w godzinach 10:30 – 13:00 w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury. 

  Mazowiecki Instytut Kultury oraz Federacja Mazowia, działając na zlecenie samorządu województwa mazowieckiego, wypracowują w procesie społecznym wojewódzki program edukacji kulturalnej. W 2016 roku powstanie koncepcja Programu. Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej (MPEK) określi założenia programowe i instrumenty finansowe polityki województwa mazowieckiego w obszarze edukacji kulturalnej do roku 2030.

  Program będzie wypadkową pracy ekspertów oraz konsultacji, badań i debat środowiskowych. Zapraszamy do udziału w debatach i współkształtowania Programu przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacja kulturalną: samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby zarządzające publicznymi i niepublicznymi podmiotami kultury, lokalnych aktywistów, artystów i edukatorów, nauczycieli, animatorów kultury i twórców oddolnych inicjatyw kulturalnych i społecznych.

  Rekomendacje, oczekiwania, propozycje dot. MPEK zostaną podczas spotkań zebrane przez ekspertów i przedłożone zarządowi województwa w formie koncepcji Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

  Zapraszamy do udziału w debacie!

  Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12 w Warszawie 

  18.05.2016 godz. 10:30 – 13:00 

   

  Rejestracja na stronie: http://mazowia.org.pl/111,mazowiecki_program_edukacji_kulturalnej.html

  Kontakt:

  W sprawach dotyczących udziału w Debacie: Marta  Lipczyńska m.lipczynska@mazowia.org.pl   tel. 516 155 695

   

  Informacje merytoryczne o programie: 

  Karol Wittels – Federacja Mazowia – karol_wittels@op.pl 

  Marcin Śliwa – Mazowiecki Instytut Kultury - m.sliwa@mik.waw.pl, tel. 22 58 64 250

 • Warszawska Burza Mózgów #Warszawa2030
  20 // 02 // 2016
  Warszawska Burza Mózgów #Warszawa2030
  Warszawska Burza Mózgów #Warszawa2030 odbędzie się 20 lutego br. w Muzeum Warszawskiej Pragi. Wydarzenie to jest skierowane do społeczników, aktywistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i ruchów miejskich, którzy interesują się rozwojem Warszawy.

  Wydarzenie zostało zaplanowane na 20 lutego br. (sobota) w godzinach 10:00-15:00 (w przypadku małej liczby referatów czas może ulec skróceniu), w Muzeum Warszawskiej Pragi. W wydarzeniu będzie mogło wziąć udział do 100 uczestników.

  W założeniu wydarzenie zostanie podzielona na trzy bloki tematyczne. W każdym bloku przewidziano po 4 wystąpienia (maks. 15 minut) plus dyskusję (30 minut). Wstępnie, zgodnie z przyjętym schematem prac nad aktualizacją strategii rozwoju, bloki będą dotyczyły zagadnień społecznych, gospodarczych i przestrzennych.

  więcej szczegółów >>

 • Ruszyła wiosenna edycja programu
  14 // 02 // 2016
  Ruszyła wiosenna edycja programu "Staże w instytucjach kultury"
  Do 14 lutego moga zgłaszać się instytucje, ngo'sy, firmy pracujące w obszarze kultury które chcą przyjąć do pracy stażystów, studenci mogą zgłaszać się do 1 marca

  27 stycznia NCK rozpoczyna nabór do Edycji Wiosennej projektu stażowego!!!

  Reprezentujesz instytucję / NGOsa / firmę działającą w sektorze kultury? Szukasz nowych współpracowników?

             Nabór potrwa od 27.01 do 14.02

   

  Jesteś studentem? Artystą lub humanistą? Chcesz zdobyć praktykę zawodową?

            Nabór potrwa od 16.02 do 1.03

   

  Staże w instytucjach kultury zakładają umożliwienie studentom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych oraz zapewnienie instytucjom kultury możliwości pozyskania nowych, kreatywnych pracowników.

  Działanie jest skierowane do studentów kierunków artystycznych i humanistycznych związanych z kulturą oraz instytucji, organizacji pozarządowych i firm działających w sektorze kultury.

  Preferowane terminy rozmów kwalifikacyjnych to 10 i 11 lutego.

  Staże powinny rozpocząć się po 10 lutego i zakończyć się do 30 czerwca.

  Dla najlepszych stażystów przewidziano bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania kulturą!

  Regulamin, formularze zgłoszenia oraz informacje o projekcie znajdują się na www.nck.pl/edycja-wiosenna/

  Szczegółowych informacji udziela Irmina Recka-Wyżga, irecka@nck.pl, tel. (022) 2 100 117

   

  źródło: http://nck.pl/staze-w-instytucjach-kultury/317170-nabor-do-projektu-staze-w-instytucjach-kultury-4/

 • Seminarium: NGO – zorientuj się w ustawach
  11 // 02 // 2016
  Seminarium: NGO – zorientuj się w ustawach
  Stowarzyszenie BORIS zaprasza przedstawicieli/ki warszawskich organizacji pozarządowych na seminarium, którego tematem będą ostatnie zmiany w prawie dotyczącym sektora obywatelskiego, przede wszystkim w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz prawie o stowarzyszeniach.

  Spotkanie pozwoli uczestnikom/-czkom zapoznać się z ostatnio uchwaloną przez parlament nowelizacją UDPPW, w szczególności w zakresie definicji i stosowania statusu OPP i odpłatnej działalności statutowej, a także form współpracy III sektora i administracji publicznej. Przedstawione też zostaną informacje o zmianach w jednej z najstarszych i najważniejszych dla aktywności społecznej ustaw – prawie o stowarzyszeniach z 1989 r.

  • Termin: 11 luty 2016
  • Godziny: 13:00-16:00
  • Miejsce: siedziba SCWO, ul. Warecka 4/6, Warszawa

  Osoba prowadząca: Zbigniew Wejcman, który posiada ponad 20-letnie doświadczenie eksperckie w zakresie wspierania organizacji sektora obywatelskiego.

  więcej szczegółów >>

  Termin: 11 lutego 2016, w godz. 13.00-16.00. Zgłoszenia do 7 lutego 2016

 • Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych
  10 // 02 // 2016
  Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych
  Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na Mazowszu na cykl spotkań informacyjnych.

  W programie spotkań przewidziano:

  1. informację na temat zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. przedstawienie procedury konkursowej wynikającej z Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego dla organizacji pozarządowych;
  3. informację o priorytetowych obszarach współpracy finansowej Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku;
  4. przedstawienie harmonogramu ogłaszania konkursów ofert w 2016 roku;
  5. informację o możliwości składania ofert konkursowych w ramach realizacji eusług poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, w tym także krótki instruktaż sposobu składania ofert z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP.

  Terminy spotkań przedstawiają się następująco:

  1. 10 lutego 2016 r., Warszawa, rozpoczęcie spotkania o godz. 13:00, sala konferencyjna na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
   ul. Jagiellońska 26;
  2. 12 lutego 2016 r., Ostrołęka, rozpoczęcie spotkania o godz. 13:00, sala konferencyjna nr 105 w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
   w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38;
  3. 16 lutego 2016 r., Ciechanów, rozpoczęcie spotkania o godz. 13:00, sala w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9;
  4. 18 lutego 2016 r., Radom, rozpoczęcie spotkania o godz. 13:00, sala konferencyjna
   w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu, ul. Kościuszki 5a;
  5. 19 lutego 2016 r., Siedlce, rozpoczęcie spotkania o godz. 13:00, sala konferencyjna Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2;
  6. 23 lutego 2016 r., Płock, rozpoczęcie spotkania o godz. 13:00, sala konferencyjna w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oddział w Płocku, ulica 1 Maja 7b.
 • Rekrutacja do trzech procesów edukacyjno-rozwojowych dla warszawskich NGO
  05 // 02 // 2016
  Rekrutacja do trzech procesów edukacyjno-rozwojowych dla warszawskich NGO
  W ramach projektu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie BORIS oferuje w 2016 roku możliwość skorzystania z jednego z TRZECH PROCESÓW EDUKACYJNO-ROZWOJOWYCH:
  1. PROCES COACHINGOWY
  2. SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
  3. SZKOŁA FUNDRAISINGU

  Każdy z tych form będzie miała 3 edycje: 1 w roku 2016, 2 w roku 2017, 3 w roku 2018.
  Organizacja w danym roku może brać udział tylko w JEDNEJ formie edukacyjno-rozwojowej.

  Rekrutacje na wszystkie 3 formy prowadzone są równolegle. Przed dokonaniem zgłoszenia należy zapoznać się z opisem wszystkich 3 form i wybrać tą, która jest w obecnym momencie najbardziej adekwatna do potrzeb organizacji.

  więcej szczegółów >>

 • Przepis na wolontariat - konkurs dla pracowników instytucji kultury
  05 // 02 // 2016
  Przepis na wolontariat - konkurs dla pracowników instytucji kultury
  Nabór do konkursu na udział w kursie trwa do 5 lutego 2016

  Program szkoleniowy adresowany jest do pracowników instytucji kultury, którzy odpowiadają lub będą odpowiadać za obszary związane ze współpracą z wolontariuszami. Kurs obejmuje cykl sześciu spotkań podczas których uczestnicy dowiedzą się krok po kroku jak zorganizować i jak poprowadzić projekt wolontariatu w swojej instytucji. 

   

  Dostrzegając ogromny potencjał wolontariatu oraz jego wpływ na społeczny rozwój instytucji kultury proponujemy cykl spotkań, z których każde będzie prowadzone przez praktyków i zarazem ekspertów w dziedzinach korespondujących z wolontariatem.

   

  W ramach kursu odbędą się:

  warsztaty,

  wykłady,

  wizyty studyjne,

  między kolejnymi sesjami uczestnicy będą mieli okazję skorzystania

  z mentoringu on-line,

  każdy z uczestników będzie mógł przygotować własny projekt angażujący wolontariuszy ze swojej instytucji i wziąć udział w konkursie, którego mecenasem jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowym.

  Całość kursu będzie prowadzona metodą projektową.

   

  Organizatorami są: Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, Narodowe Centrum Kultury, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Microsoft Polska oraz Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowym.

   

  Formularz zgłoszeniowy i pozostałe informacje : nck.pl