A- A A+
vimeo facebook
Zobaczmy co w MIKu
28 // 08 // 2017
Zobaczmy co w MIKu
Badanie preferencji i potrzeb kulturalnych osób niewidomych i słabowidzących realizowane na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury przez zespół badaczek: Marię Wierzbicką i Annę Buchner.
Kultura w dokumentach strategicznych w województwie Mazowieckim
24 // 11 // 2016
Kultura w dokumentach strategicznych w województwie Mazowieckim
Raport zawiera zebrane i opracowane analizy dokumentów strategicznych, które obowiązują w województwie mazowieckim i zawierają w swojej treści informacje na temat kultury i edukacji kulturalnej. Analiza zostanie wykorzystana przy opracowywaniu założeń Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Głusi i słyszący – otwarte kultury i przestrzeń dialogu? Raport z badań.
04 // 04 // 2016
Głusi i słyszący – otwarte kultury i przestrzeń dialogu? Raport z badań.
Raport z badania potrzeb i preferencji kulturalnych osób głuchych i słabosłyszących, zrealizowanych na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury.
Muzea Prywatne na Mazowszu. Badania wizualne.
31 // 12 // 2015
Muzea Prywatne na Mazowszu. Badania wizualne.
Badania wizualne muzeów prywatnych w woj. mazowieckim przeprowadzone zostały w ramach Mazowieckiego Obserwatorium Kultury, powołanego przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Badania i analizy przygotował Ośrodek Badań Kulturowych działający przy Fundacji Ari Ari, a część wizualną badań zrealizowało Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie".
Kierunek Kultura 2013
07 // 01 // 2013
Kierunek Kultura 2013
W ramach projektu Kierunek Kultura 2013 kontynuowaliśmy badania w wybranych powiatach województwa mazowieckiego rozpoczęte w 2012 roku. Tym razem skupiliśmy się na mieszkańcach badanych powiatów, a najbardziej na tych, których określiliśmy roboczo jako „nieuczestnicy”. Uzupełnieniem badań były także działania animacyjne, warsztaty i wystawy fotograficzne zrealizowane w miejscowościach na Mazowszu.
Kierunek Kultura 2012
02 // 01 // 2012
Kierunek Kultura 2012
Projekt Kierunek Kultura 2012 składał się z dwóch podstawowych modułów – w ramach projektu Kierunek Kultura 2013 kontynuowaliśmy badania w wybranych powiatach województwa badawczego, w których przeanalizowane zostały zagadnienia z zakresu działalności podmiotów kultury, oraz animacyjnego, w zakresie którego przeprowadziliśmy we współpracy z animatorami oraz zainteresowanymi organizacjami działającymi w sferze kultury na Mazowszu działania animacyjne, wydarzenia artystyczne oraz warsztaty (mikroprojekty).
Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu
13 // 04 // 2010
Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu
Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu została przeprowadzona na wschodnim Mazowszu w kwietniu 2010 roku przez Fundację Obserwatorium, w ramach programu „Kultura tworzy rozwój” Mazowieckiego Instytutu Kultury. Celem głównym badania było uzyskanie wiedzy dotyczącej zapotrzebowania na szkolenia planowane przez Instytut.