A- A A+
vimeo facebook
Poszukujemy zespołu badawczego! Badanie preferencji i potrzeb kulturalnych osób niewidomych i słabowidzących
Poszukujemy zespołu badawczego! Badanie preferencji i potrzeb kulturalnych osób niewidomych i słabowidzących
Poszukujemy podmiotu, który wykona badanie preferencji i potrzeb kulturalnych osób niewidomych i słabowidzących w Warszawie
Kultura w dokumentach strategicznych w województwie Mazowieckim
24 // 11 // 2016
Kultura w dokumentach strategicznych w województwie Mazowieckim
Mazowiecki Instytut Kultury 2016
Raport zawiera zebrane i opracowane analizy dokumentów strategicznych, które obowiązują w województwie mazowieckim i zawierają w swojej treści
informacje na temat kultury i edukacji kulturalnej. Analiza zostanie wykorzystana przy opracowywaniu założeń Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
Głusi i słyszący - otwarte kultury i przestrzeń dialogu? Raport z badań.
Głusi i słyszący - otwarte kultury i przestrzeń dialogu? Raport z badań.
Raport z badania potrzeb i preferencji kulturalnych osób G/głuchych i słabosłyszących, zrealizowanych na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury.
Badanie lokalnych polityk kulturalnych w województwie mazowieckim
Badanie lokalnych polityk kulturalnych w województwie mazowieckim
w trakcie badań
W 2016 roku Mazowiecki Instytut Kultury planujemy realizację badania istniejących polityk kulturalnych, aby rozpoznać obecny stan oraz efektywnie wspierać podmioty odpowiedzialne za tworzenie polityk kulturalnych.
Muzea Prywatne na Mazowszu. Badania wizualne.
31 // 12 // 2015
Muzea Prywatne na Mazowszu. Badania wizualne.
Mazowiecki Instytut Kultury 2015
Badania wizualne muzeów prywatnych w woj. mazowieckim, przeprowadzone zostały w ramach Mazowieckiego Obserwatorium Kultury, powołanego przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Badania i analizy przygotował Ośrodek Badań Kulturowych działający przy Fundacji Ari Ari, a część wizualną badań zrealizowało Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie"
E4 - ewolucja ku ewaluacji
30 // 06 // 2015
E4 - ewolucja ku ewaluacji
Ewaluacja czterech wybranych projektów Mazowieckiego Instytutu Kultury 2015. Już w czerwcu razem z Kolektywem Badawczym rozpoczniemy ewaluację naszych własnych wieloletnich projektów artystycznych. Efekt tych działań opublikujemy na portalu jeszcze w tym roku. W międzyczasie będziemy zdawać relacje z postępów prac.
Kierunek Kultura 2013
Kierunek Kultura 2013
W ramach projektu Kierunek Kultura 2013 kontynuowaliśmy badania w wybranych powiatach województwa mazowieckiego rozpoczęte w 2012 roku. Tym razem skupiliśmy się na mieszkańcach badanych powiatów, a najbardziej na tych, których określiliśmy roboczo jako „nieuczestnicy”. Uzupełnieniem badań były także działania animacyjne, warsztaty i wystawy fotograficzne zrealizowane w miejscowościach na Mazowszu.
Kierunek Kultura 2012
Kierunek Kultura 2012
Projekt Kierunek Kultura 2012 składał się z dwóch podstawowych modułów: badawczego, w którym przeanalizowane zostały wybrane zagadnienia z zakresu działalności podmiotów kultury oraz animacyjnego, w ramach którego przeprowadziliśmy we współpracy z animatorami oraz zainteresowanymi organizacjami działającymi w sferze kultury na Mazowszu działania animacyjne, wydarzenia artystyczne oraz warsztaty (mikroprojekty).
Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu
Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu
Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu została przeprowadzona na wschodnim Mazowszu w kwietniu 2010 roku przez Fundację Obserwatorium w ramach programu „Kultura tworzy rozwój” Mazowieckiego Instytutu Kultury (dawniej Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki). Celem głównym badania było uzyskanie wiedzy dotyczącej zapotrzebowania na szkolenia planowane przez Instytut.