A- A A+
vimeo facebook
Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy.
04 // 05 // 2020
Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy.
Projekt badawczy Mazowieckiego Obserwatorium Kultury
Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego prowadzimy badania jakościowe "Sektory kreatywne a podmioty kultury. Formy i metody współpracy".


Projekt jest  odpowiedzią na rosnącą potrzebę rozwijania współpracy pomiędzy podmiotami biznesowymi z branży kreatywnej a instytucjami kultury. Działania badawcze realizujemy wspólnie z Kolektywem Badawczym i mają one zasięg ogólnopolski. Na podstawie badania przygotujemy ogólnodostępny raport oraz zorganizujemy jesienią b.r. wydarzenie online w duchu open space technology. Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych budowaniem długotrwałych relacji i współpracą pomiędzy organizatorami kultury, instytucjami kultury, podmiotami NGO a branżą kreatywną.

Partnerami projektu są: Instytut Kultury Polskiej UW, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku oraz Małopolski Instytut Kultury.

Koordynacja projektu:

Anna Woźniak
Dział Edukacji
Mazowiecki Instytut Kultury
tel. 22 586 42 45; 665 603 909
e-mail: a.wozniak@mik.waw.pl
www.mik.waw.pl 

  • Brak komentarzy