A- A A+
vimeo facebook
Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy.
04 // 05 // 2020
Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy.
Projekt badawczy Mazowieckiego Obserwatorium Kultury
Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego prowadzimy badania jakościowe "Sektory kreatywne a podmioty kultury. Formy i metody współpracy".


Projekt jest  odpowiedzią na rosnącą potrzebę rozwijania współpracy pomiędzy podmiotami biznesowymi z branży kreatywnej a instytucjami kultury. Działania badawcze realizujemy wspólnie z Kolektywem Badawczym i mają one zasięg ogólnopolski. Na podstawie badania przygotujemy ogólnodostępny raport oraz zorganizujemy jesienią b.r. wydarzenie online w duchu open space technology. Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych budowaniem długotrwałych relacji i współpracą pomiędzy organizatorami kultury, instytucjami kultury, podmiotami NGO a branżą kreatywną.

Partnerami projektu są: Instytut Kultury Polskiej UW, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku oraz Małopolski Instytut Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.Koordynacja projektu:

Anna Woźniak
Dział Edukacji
Mazowiecki Instytut Kultury
tel. 22 586 42 45; 665 603 909
e-mail: a.wozniak@mik.waw.pl
www.mik.waw.pl


       

          

 

             

 

  • Brak komentarzy