A- A A+
vimeo facebook
WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNYCH POLITYK KULTURY W WOJ. MAZOWIECKIM
20 // 06 // 2016
WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNYCH POLITYK KULTURY W WOJ. MAZOWIECKIM

Mazowiecki Instytut Kultury wraz Fundacją Obserwatorium działając na zlecenie samorządu województwa mazowieckiego ogłasza pierwszy etap projektu „Wsparcie dla rozwoju lokalnych polityk kultury w województwie mazowieckim” realizowany w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim. 

Do udziału w projekcie zapraszamy samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty kultury zaangażowane w powstawanie lokalnych polityk kulturalnych na poziomie gmin i powiatów województwa mazowieckiego. W ramach projektu oferujemy wsparcie eksperckie w zakresie tworzenia lokalnych polityk kulturalnych, w tym przygotowywania dokumentów o charakterze strategicznym. Wsparcie będzie obejmowało zarówno przyjazdy eksperckie do gmin/powiatów, jak konsultacje on-line. Oprócz wsparcia merytorycznego w ramach projektu eksperci opiszą procesy powstawania lokalnych polityk kulturalnych w formie modeli, które w kolejnych latach będą służyły jako przykład dobrych praktyk dla innych samorządów i grup inicjatywnych. 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?

• Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wysłać go na wskazany adres mailowy podany na końcu ogłoszenia; 

• Do udziału zgłosić się może jeden podmiot, jednak musi wskazać min. 2 partnerów z innych sektorów (minimalny skład partnerstwa to samorząd, instytucja kultury, organizacja pozarządowa);

• Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 17 czerwca 2016 r. 

 

WYMAGNIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA: 

• Podmioty zgłaszające się do udziału w projekcie muszą wcześniej rozpocząć proces tworzenia polityki kulturalnej na poziomie lokalnym; 

• Podmioty muszą stworzyć koalicję skupioną wokół inicjatywy (minimum: samorząd, instytucja kultury i organizacja pozarządowa); 

• Podmioty muszą zadeklarować wdrażanie dokumentów powstałych w ramach projektu; 

• Podmioty aplikujące muszą wykazać się zapleczem i zasobami pozwalającymi na realizację projektu (np. organizację debat, przeprowadzanie diagnozy lokalnej, realizację działań promocyjnych itp.); 

• Podmioty aplikujące muszą zadeklarować udział społeczności lokalnej (w tym zarówno mieszkańców jak i różnorodnych podmiotów i instytucji) w procesie powstawania polityk kulturalnych oraz partycypacyjny charakter projektu.  

 

Wsparcie eksperckie w ramach projektu będzie udzielane do końca roku 2016. Z pośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 4-5 lokalizacji objętych wsparciem. Ocenie zostanie poddany stopień zaawansowania w zakresie powstawania lokalnych polityk kulturalnych, stopień deklarowanego zaangażowania i włączania społeczności lokalnej, charakter i trwałość partnerstwa oraz deklarowany wkład własny podmiotów aplikujących. W przypadku dużej liczby zgłoszeń pod uwagę będzie także brane kryterium różnorodności zgłoszonych inicjatyw obejmujące wielkość i charakter gmin/powiatów; zróżnicowanie geograficzne oraz zróżnicowanie merytoryczne projektów.  

Zgłoszenia należy wysyłać z dopiskiem w tytule ZGŁOSZENIE – POLITYKI KULTURALNE, 

na adres: kontakt@obserwatorium.org.pl 

W razie pytań prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu: 

Marcin Śliwa – Mazowiecki Instytut Kultury - tel. 22 58 64 250, m.sliwa@mik.waw.pl

Karol Wittels - Fundacja Obserwatorium -  tel. 604 301 238, karol_wittels@op.pl  

 

  • Brak komentarzy