A- A A+
vimeo facebook
26 // 10 // 2015
"Pomysły do zrobienia" – zbiór inspiracji do wykorzystania

„Pomysły do zrobienia” to zbiór scenariuszy działań społeczno-kulturalnych, zaprezentowanych w formie publikacji i strony internetowej. Poprzez ich różnorodność autorzy starali się pokazać, że kultura może być narzędziem zmiany społecznej.

Od 2002 roku razem z siecią animatorów, społeczników i twórców "Ę" zbiera pomysły na to, jak poprzez kulturę budować dobre relacje społeczne. Wykorzystuje film, fotografię, design, teatr, nowe media, ale też zwykłą rozmowę. Bada instytucje kultury, diagnozuje potrzeby lokalnych społeczności. Wszystkie zebrane w tej publikacji pomysły w ciągu ostatnich 10 lat wydarzyły się w Polsce.

Na stronie zostały zebrane zarówno krótkie jednodniowe akcje, jak i bardziej złożone projekty społeczne i kulturalne. Opisy wyjaśniają krok po kroku, jak dane działanie zostało zrealizowane, towarzyszą im zdjęcia, adresy stron  WWW i łatwe do wydrukowania „karty pomysłów”, przeznaczone do realizacji na wsi, osiedlu, podwórku czy w mieście.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” >>

  • Brak komentarzy