A- A A+
vimeo facebook
WITKAC.PL - program ułatwiający urzędom prowadzenie konkursów dotacyjnych
18 // 06 // 2015
WITKAC.PL - program ułatwiający urzędom prowadzenie konkursów dotacyjnych

Witkac.pl to unikalne narzędzie, znacznie ułatwiające współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi. Jest to system informatyczny, kompleksowo usprawniający procedury ogłaszania konkursów, naboru i oceny ofert, tworzenia umów i składania sprawozdań. Witkac.pl generuje nieosiągalne wcześniej korzyści dla współpracujących stron: oszczędza czas, eliminuje błędy i upraszcza procedury. Dzięki niemu organizacje pozarządowe samorządy mogą skierować większość energii na realizację zadań dla społeczności lokalnych, poświęcając niezbędne minimum czasu na formalności.

 

System Witkac.pl skierowany jest do:

 

Samorządów i innych organów przeprowadzających konkursy dotacyjne  – w tym gminy, powiatów i województw, ogłaszających konkursy dotacyjne,

Organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych - przeprowadzających konkursy dotacyjne dla innych organizacji,

Organizacji pozarządowych - startujących w konkursach dotacyjnych.

Witkac.pl ułatwił realizację zadań już kilkunastu samorządom i operatorom wojewódzkim Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Do tej pory za jego pomocą przeprowadzonych zostało niemal 100 konkursów na kwotę blisko 50 milionów złotych! Wszystko to zaledwie w ostatnim roku, a po 3 latach pracy nad Witkacem.

 

Podstawowe funkcje Witkac.pl to:

 

ogłaszanie konkursów - jednym kliknięciem dodajesz nowy konkurs ofert, a informacja o nim trafia do wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu.

nabór ofert – oferty składane w konkursach są pozbawione błędów rachunkowych, a liczba możliwych błędów formalnych jest ograniczona do minimum.

ocena ofert – osoby oceniające w komisjach oceny ofert mają możliwość pracy online, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

tworzenie umów – umowy są tworzone automatycznie na podstawie danych raz wprowadzonych do systemu oraz informacji o oferentach zawartych w ich wnioskach.

sprawozdawczość – sprawozdania są weryfikowane pod względem formalnym, a część finansowa jest przygotowana w sposób maksymalnie przejrzysty.

statystyki – moduł statystyczny zbierze i wygeneruje wszelkie dane dotyczące organizowanych konkursów, które wykorzystasz w swoich sprawozdaniach.

komunikacja – urzędnicy i oferenci otrzymują informacje o wszelkich zdarzeniach, które mają miejsce w systemie w związku z udziałem w procedurze konkursowej.

archiwizacja – wszystkie dane dotyczące konkursów, oferty, umowy, sprawozdania i pozostała dokumentacja konkursowa jest cały czas dostępna w systemie.

Witkac.pl obsługuje wszystkie formy wsparcia finansowego przewidziane w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (otwarty konkurs ofert, oferty w trybie artykułu 19a, oferta wspólna, powierzenie, wspieranie). Dodatkowo w ramach Witkac.pl możliwe jest przeprowadzenie każdego innego trybu konkursowego (np. przez operatorów „regrantingu”). Jesteśmy otwarci na wszelkie zmiany, które spowodują, że Witkac.pl będzie jeszcze bardziej użyteczny i intuicyjny.

 

Pamiętaj, że dzięki Witkac.pl

 

oszczędzasz czas i pieniądze – system na każdym etapie konkursu wykonuje automatyczne czynności, a Ty skupiasz się na najważniejszym

masz pewność i bezpieczeństwo – gwarancji udziela doświadczony i kompetentny zespół, stosujący innowacyjne i przetestowane rozwiązania

pracujesz elastycznie i w komforcie – obsługa wszystkich elementów systemu jest intuicyjna, możesz ją prowadzić z każdego miejsca i w dogodnym dla siebie czasie

dbasz o środowisko naturalne – papier, drukarki, koperty, znaczki wykorzystujesz tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne

  • Brak komentarzy