A- A A+
vimeo facebook
Festyn jako wydarzenie kulturalne - szkolenie kadra kultury w Radziejowicach
08 // 04 // 2015
Festyn jako wydarzenie kulturalne - szkolenie kadra kultury w Radziejowicach

Szkolenie skierowanie jest do:

  • menadżerów projektów kulturalnych
  • dyrektorów i kierowników instytucji kultury
  • pracowników odpowiedzialnych za kształtowanie oferty instytucji kultury

Cele szkolenia:

Uświadomienie uczestnikom szkolenia, że praca nad rozwojem marki regionalnej, pozyskiwaniem sponsorów, podejmowaniem współpracy międzyinstytucjonalnej, a także organizacja festynów wynika z przemyślanej i społecznie przygotowanej strategii działania.

Opracowanie przez uczestników szkolenia różnych koncepcji programów strategicznych na rzecz rozwoju marki regionalnej z zaangażowaniem sponsorów i partnerów instytucjonalnych

Opracowanie metod włączania społeczności lokalnych do życia gminy w oparciu o ośrodek kultury

Opracowanie scenariuszy festynów i uroczystości plenerowych

Opracowanie przez uczestników strategii sponsoringowych dla programów wynikających ze strategii

 

Kompetencje nabyte podczas szkolenia:

Uczestnik szkolenia pozna metody pracy nad kreowaniem i rozwojem marki regionalnej

Uczestnik nauczy się opracowywać strategię sponsoringową

Uczestnik dowie się jak tworzyć warunki do twórczego zaangażowania się mieszkańców w planowanie i przygotowanie festynu

Uczestnik pozna szanse i bariery współpracy międzyinstytucjonalnej 

 

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

Praca nad marką regionalną

Planowanie – budowanie strategii

Współpraca międzyinstytucjonalna

Moduł: Sponsoring

Festyn jako wydarzenie kulturalne

 

Program szkolenia do pobrania >> TUTAJ

 

Trenerzy/Wykładowcy

Marek Sztark

 

Termin

8-10 kwietnia 2015 r.

Ośrodek szkoleniowy

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

 

Rekrutacja

Rekrutacja na szkolenie odbywa się w dniach 11-17.03.2015

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Ankieta rekrutacyjna dostępna jest >>TUTAJ

 

Koszty

600,00 PLN + 23% VAT. Kwota brutto: 738.00 zł - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.

450.00 PLN + 23% VAT. Kwota brutto: 553.50 zł - cena szkolenia dla osób, które nie korzystają z zakwaterowania w osrodku szkoleniowym. Cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych i wyżywienia.

  • Brak komentarzy