A- A A+
vimeo facebook
Konferencja Cyfrowe Wyzwania
13 // 06 // 2016
Konferencja Cyfrowe Wyzwania

Rozwój kompetencji cyfrowych jest jednym z kluczowych wyzwań towarzyszących budowie społeczeństwa cyfrowego w Polsce. Temat ten wymaga wciąż namysłu oraz dyskusji nad odpowiednią strategią działań w tym obszarze. Konferencja “Cyfrowe wyzwania” jest platformą do rozmowy na ten temat – zarówno badaczy, jak również edukatorów, animatorów kultury, bibliotekarzy, muzealników. W tegorocznej – już trzeciej – edycji konferencji “Cyfrowe wyzwania” pragniemy skupić się na problemach dotyczących relacji między kompetencjami cyfrowymi a uczestnictwem w kulturze. 

Jednym z tematów konferencji będą więc umiejętności użytkowników i odbiorców kultury, ich potencjał w zakresie korzystania z oferty kulturalnej dostępnej w Sieci i użytkowania nowych form medialnych. Nie chcemy jednak ograniczać się do samych użytkowników treści – zwłaszcza, że we współczesnym ekosystemie medialnym granice pomiędzy nimi a nadawcami oraz pośrednikami stają się coraz bardziej płynne. Z tego względu będziemy dyskutować także o kompetencjach w szeroko rozumianych instytucjach kultury i o ich zdolności do tworzenia skutecznych przekazów, a także o wszystkim tym, co “pomiędzy” – o skutecznych próbach tworzenia relacji i budowania społeczności wokół treści kultury.

Konferencja jest skierowana do osób zajmujących się szeroko rozumianym problemem kompetencji cyfrowych: badaczy, animatorów kultury, bibliotekarzy, pracowników instytucji pozarządowych zajmujących się e-kompetencjami. Do udziału w obradach zapraszamy również kadry administracji państwowej: pracowników ministerstw i urzędów centralnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w konferencji, zarówno dla prelegentów jak i słuchaczy, jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w obradach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 30 kwietnia 2016 r. Informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłana do 10 maja 2016 r. Przygotowane na podstawie wystąpień teksty, które pozytywnie przejdą procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w numerze tematycznym kwartalnika „Kultura popularna”. Teksty – przygotowane zgodnie ze standardami redakcyjnymi (wytyczne znajdują się na stronie kulturapopularna-online.pl) – prosimy przesyłać na adres mailowy konferencji cyfrowe.wyzwania@gmail.com do 15 sierpnia 2016 r.

Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie udziału w konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu konferencji 2016.

 

Organizator konferencji:

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

Współorganizatorzy konferencji:

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Czas i miejsce:

13 czerwca 2016 r., 

Uniwersytet Warszawski, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala Balowa

 

Ważne daty:

do 30.04 – przyjmowanie zgłoszeń prelegentów i słuchaczy

do 10.05 – przesłanie decyzji o przyjęciu referatu

13.06 – konferencja „Cyfrowe wyzwania”

do 15.08 – przesyłanie artykułów do publikacji

Przykładowe tematy wystąpień:

media cyfrowe w instytucjach kultury,

przemiany obiegów kultury – m.in. obiegi nieformalne, self-publishing;

obiekty i repozytoria cyfrowe,

nowe / zremediowane praktyki kulturalne,

badania w zakresie kompetencji cyfrowych i edukacji cyfrowej

dobre praktyki edukacji medialnej i cyfrowej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury 2015, przy wsparciu Fundacji Orange.

 

więcej informacji tutaj>>

  • Brak komentarzy