A- A A+
vimeo facebook
Jak pracować, edukować, animować zdalnie?
Webinarium przeprowadzone przez Kamila Śliwowskiego dyrektora programu edukacyjnego Centralnego Domu Technologii.
Przygotowanie sprzętu technicznego do wystąpienia publicznego - laptopy i rzutniki
Prowadzenie: reżyser dźwięku – Marcin Szota
Budowanie mostów - czyli o współpracy i partnerstwie
Inspiracje i nowe metody w edukacji kulturalnej
Webinarium realizowane we współpracy z CEO w ramach projektu Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury
Jak promować swój projekt w mediach społecznościowych?
Webinarium zrealizowane w ramach projektu Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury