A- A A+
vimeo facebook

KONKURS "MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU"

Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Jego główną ideą jest popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, także zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontarystycznej.

"Mazowieckie Barwy Wolontariatu" to regionalny etap konkursu „Barwy Wolontariatu”. Pomysłodawcą i organizatorem inicjatywy na poziomie ogólnopolskim jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Laureaci są automatycznie finalistami konkursu ogólnopolskiego.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Biuro Dialogu Obywatelskiego
Departament Organizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
e-mail: dialog@mazovia.pl
tel: 22 59 79 298
www.dialog.mazovia.pl

Mazowieckie Barwy Wolontariatu >>

 

Chcesz zostać wolontariuszem w Mazowieckim Instytucie Kultury?

 TUTAJ >> znajdziesz wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy. 

 

Publikacje o wolontariacie: 

1. Podręcznik e-wolontariatu - Fundacja Edukacja dla Demokracji

2. Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami - Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

3. Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych - pod. red. Ewy Bogacz-Wojtanowskiej i Marka Rymszy. Instytut Spraw Publicznych

3. Wolontariat. Najczęściej zadawane pytania. - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 

5. Narzędzia do oceny kompetencji wolontariusza

5. Dobre praktyki organizacji wolontariatu akcyjnego CEO

 

 Centra Wolontariatu na Mazowszu: 

1. Regionalne Centrum Wolontariatu w Warszawie

2. Ogólnopolska sieć centrów wolontariatu

3. Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW

4. https://e-wolontariat.pl/

 

 Polecamy także serwis:

 http://dobrywolontariat.pl/

Ochotnicy Warszawscy