A- A A+
vimeo facebook
 

Wolontariat

Na stronie projektu IMPROVE znaleźć można:

 • wzory dokumentów  porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych (również z wolontariuszem niepełnoletnim),
 • kartę pracy wolontariusza,
 • podstawy prawne,
 • linki do stron zawierających informacje o wolontariacie w Polsce.

Użycie narzędzia IMPROVE pozwoli na:

 • zgromadzenie danych dotyczących wolontariuszy w jednym miejscu,
 • dostęp do danych wolontariuszy z każdego miejsca z dostępem do internetu,
 • świadome zaplanowanie planu rozwoju wolontariusza w organizacji,
 • wzrost jakości i skuteczności działań podejmowanych przez wolontariuszy.

Dzięki IMPROVE wolontariusze:

 • zyskają możliwość dokonania samooceny,
 • poznają swoje mocne i słabe strony,
 • zrealizują program wolontariatu odpowiadający na ich potrzeby i oczekiwania,
 • będą mieli możliwość rozwoju wskazanych przez nich kompetencji,
 • dostaną rozbudowaną informację zwrotną na temat swoich działań.

Wejdź na stronę www.improve.org.pl, obejrzyj krótki film instruktażowy, zarejestruj swoją organizację i sprawdź, jak w praktyce działa narzędzie!

Autor narzędzia: Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella".

 

KONKURS "MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU"

Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Jego główną ideą jest popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, także zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontarystycznej.

"Mazowieckie Barwy Wolontariatu" to regionalny etap konkursu „Barwy Wolontariatu”. Pomysłodawcą i organizatorem inicjatywy na poziomie ogólnopolskim jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Laureaci są automatycznie finalistami konkursu ogólnopolskiego.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Biuro Dialogu Obywatelskiego
Departament Organizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
e-mail: dialog@mazovia.pl
tel: 22 59 79 298
www.dialog.mazovia.pl

Mazowieckie Barwy Wolontariatu >>

 

Chcesz zostać wolontariuszem w Mazowieckim Instytucie Kultury?

 TUTAJ >> znajdziesz wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy. 

 

Publikacje o wolontariacie: 

1. Podręcznik e-wolontariatu - Fundacja Edukacja dla Demokracji

2. Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami - Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

3. Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych - pod. red. Ewy Bogacz-Wojtanowskiej i Marka Rymszy. Instytut Spraw Publicznych

3. Wolontariat. Najczęściej zadawane pytania. - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 

 

 Centra Wolontariatu na Mazowszu: 

1. Regionalne Centrum Wolontariatu w Warszawie

2. Ogólnopolska sieć centrów wolontariatu

3. https://www.mojwolontariat.pl

 

 Polecamy także serwis:

 http://dobrywolontariat.pl/