A- A A+
vimeo facebook
Ankieta badawcza dla osób zajmujących się animacją kultury w woj. mazowieckim
19 // 07 // 2024
Ankieta badawcza dla osób zajmujących się animacją kultury w woj. mazowieckim
Ankieta jest częścią badania "Animacja Kultury on/off"
Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety badawczej, którą kierujemy do środowiska osób pracujących przy użyciu narzędzi animacji kulturowej.
Zbadaj kulturę. Narzędziownik
05 // 06 // 2024
Zbadaj kulturę. Narzędziownik
Tu znajdziesz wersje cyfrową narzędziownika oraz publikację w Polskim Języku Migowym i link do treści audio.
Świętując sztukę
15 // 05 // 2024
Świętując sztukę
Badanie wybranych festiwali artystycznych z województwa mazowieckiego
Stan(y) równowagi
01 // 01 // 2024
Stan(y) równowagi
Zarządzanie muzeum w dobie kryzysów globalnych i lokalnych
Raport z badania zrealizowanego przez dr Beatę Nessel-Łukasik, którego celem była analiza i opisanie oddziaływania polikryzysu na działalność muzeów w Polsce.
One już tu są
24 // 03 // 2023
One już tu są
Nowe technologie w instytucjach kultury na przykładzie wybranych instytucji z województwa mazowieckiego. Rozmowy i spotkania.
Czas zmian
17 // 01 // 2023
Czas zmian
Raport badawczy o kondycji instytucji kultury z województwa mazowieckiego w 2022 roku.
Tu zaczynają się schody
15 // 10 // 2021
Tu zaczynają się schody
Dostępność instytucji kultury z woj. mazowieckiego dla wszystkich osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. Raport z badania.
Instytucje kultury z woj.mazowieckiego w okresie pandemii - RAPORT
24 // 05 // 2021
Instytucje kultury z woj.mazowieckiego w okresie pandemii - RAPORT
Raport badawczy Mazowieckiego Instytutu Kultury o sytuacji organizacyjnej, programowej, finansowej instytucji kultury z woj. mazowieckiego po 12 marca 2020 r.
Dostępność instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami w miastach powiatowych woj. mazowieckiego
01 // 03 // 2021
Dostępność instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami w miastach powiatowych woj. mazowieckiego
W latach 2014–2020 na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury realizowano badanie dostępności instytucji kultury dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w miastach powiatowych województwa mazowieckiego. Brano przy tym pod uwagę dostępność architektonicz
Badanie dostępności instytucji kultury
30 // 12 // 2020
Badanie dostępności instytucji kultury
Raport 2020
Diagnoza dostępności instytucji kultury pod kątem architektonicznym oraz oferty programowej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w miastach powiatowych województwa mazowieckiego: Białobrzegach, Gostyninie, Grójcu, Legionowie, Łosicach, Mławie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Ożarowie Mazowieckim, Przysusze, Sierpcu i Wołominie.
#komunikacj@ kultury
29 // 12 // 2020
#komunikacj@ kultury
Raport 2020
Zapraszamy do zapoznania się z efektami badania strategii komunikacyjnych instytucji kultury z woj. mazowieckiego - raportem wraz z rekomendacjami i podręcznikiem dla praktyków kultury.
Liderzy kultury w subregionie siedleckim
21 // 12 // 2020
Liderzy kultury w subregionie siedleckim
Raport 2020
Raport przygotowano na podstawie badań podjętych przez firmę Zróbmy Badanie w 2020 r. na terenie powiatów: łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego i węgrowskiego.
Kultura: Inicjatywy
21 // 12 // 2020
Kultura: Inicjatywy
Raport 2020
Diagnoza strategii działań w obszarze współpracy podmiotów kultury i instytucji pomocy społecznej w gminach: Młodzieszyn, Leoncin i Czerwińsk nad Wisłą.
Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy
11 // 12 // 2020
Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy
Raport 2020
Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego zrealizowaliśmy w 2020 r. projekt "Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy".
Raport: Re(animacja) kultury w okresie pandemii
11 // 09 // 2020
Raport: Re(animacja) kultury w okresie pandemii
Raport 2020
Zapraszamy do zapoznania się z raportem o sytuacji zawodowej animatorów i edukatorów kultury w trakcie pandemii. Znajdziecie w nim doświadczenia mazowieckich animatorów, edukatorów, dyrektorów instytucji kultury oraz przedstawicieli organizatorów kultury. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z dobrymi praktykami zawodowymi oraz rekomendacjami wywiedzionymi z diagnozy.
Badanie potrzeb społeczności lokalnej ulicy Elektoralnej
28 // 01 // 2020
Badanie potrzeb społeczności lokalnej ulicy Elektoralnej
Raport 2019
Podstawowym celem badania było zidentyfikowanie społeczności lokalnych skoncentrowanych wokół ulicy Elektoralnej oraz ukazanie ich relacji z Mazowieckim Instytutem Kultury. W badaniu, oprócz wywiadów pogłębionych,wykorzystano metody obserwacyjne.
Ochotnicza Straż Pożarna - kulturotwórcy
28 // 01 // 2020
Ochotnicza Straż Pożarna - kulturotwórcy
Raport 2019
Raport w przystępny sposób ukazuje bogactwo tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie mazowieckim. Mozaika praktyk kulturowych ukazana w dokumencie pozwala na lepsze zrozumienie kulturotwórczej roli OSP. 
Diagnoza relacji środowiska biznesu i środowiska kultury
28 // 01 // 2020
Diagnoza relacji środowiska biznesu i środowiska kultury
Raport 2019
Raport konfrontuje wyobrażenia instytucji kultury na temat możliwości podejmowania współpracy ze środowiskiem biznesowym.
Potrzeby szkoleniowe kadr kultury w woj. mazowieckim
27 // 01 // 2020
Potrzeby szkoleniowe kadr kultury w woj. mazowieckim
Raport 2019
Czy pracownicy instytucji kultury mogą i chcą wzmacniać swój warsztat zawodowy? Jakich narzędzi i kompetencji dziś potrzebują? Czy ich szanse na doszkalanie się są równe i jakie bariery muszą pokonać na drodze rozwoju zawodowego?
Liderzy kultury w subregionie ciechanowskim
24 // 01 // 2020
Liderzy kultury w subregionie ciechanowskim
Raport 2019
Raport przygotowano na podstawie badań podjętych przez Fundację Obserwatorium w 2019 r. na terenie powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, żuromińskiego, pułtuskiego.
Dostępność do kultury na poziomie gminnym - rodzaje przedsięwzięć w instytucjach publicznych, prywatnych, świetlicach wiejskich
24 // 01 // 2020
Dostępność do kultury na poziomie gminnym - rodzaje przedsięwzięć w instytucjach publicznych, prywatnych, świetlicach wiejskich
Raport 2019
Raport opracowany przez Kolektyw Badawczy wskazuje na różnice w możliwościach i łatwości dostępu do kultury na poziomie gminnym w województwie mazowieckim.
Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim 2018
11 // 01 // 2019
Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim 2018
Mazowiecki Instytut Kultury
Raport z trzeciego roku diagnozy stanu edukacji kulturowej w województwie mazowieckim przeprowadzonej przez Kolektyw Badawczy na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
Galerie niezależne 2017 - obserwacja uczestnicząca. Raport
29 // 12 // 2017
Galerie niezależne 2017 - obserwacja uczestnicząca. Raport
Mazowiecki Instytut Kultury
Raport z badań prywatnych podmiotów kultury 2017
Zabytek i jego otoczenie
29 // 12 // 2017
Zabytek i jego otoczenie
Mazowiecki Instytut Kultury
Wpływ obiektu zabytkowego na atrakcyjność turystyczną i kulturalną miasta powiatowego, gminy, powiatu - studium przypadków z wybranych gmin i powiatów woj. mazowieckiego.
Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim
29 // 12 // 2017
Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim
Mazowiecki Instytut Kultury
Kim jest lider kultury? Jego relacja z instytucjami i innymi podmiotami, jego zadania oraz cechy charakterystyczne.
Pilotażowe badanie, które wypracowało metodę badawczą i będzie kontynuowane w pozostałych subregionach województwa mazowieckiego.
Kompetencje kulturowe rodziców a udział w kulturze dzieci
29 // 12 // 2017
Kompetencje kulturowe rodziców a udział w kulturze dzieci
Mazowiecki Instytut Kultury
Badanie przeprowadzone w 2017 roku przez dr Magdalenę Ochał i Michała Kocikowskiego z Kolektywu Badawczego w ramach Mazowieckiego Obserwatorium Kultury
Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim 2017 - miasta powiatowe
30 // 11 // 2017
Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim 2017 - miasta powiatowe
Druga część badania zrealizowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
Zobaczmy co w MIKu
28 // 08 // 2017
Zobaczmy co w MIKu
Mazowiecki Instytut Kultury
Badanie preferencji i potrzeb kulturalnych osób niewidomych i słabowidzących zrealizowane na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury przez zespół badaczek: Marię Wierzbicką i Annę Buchner.
Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim 2016 - 6 największych miast
30 // 11 // 2016
Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim 2016 - 6 największych miast
Badanie zrealizowane w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w 2016 roku.
Kultura w dokumentach strategicznych w województwie Mazowieckim
24 // 11 // 2016
Kultura w dokumentach strategicznych w województwie Mazowieckim
Raport zawiera zebrane i opracowane analizy dokumentów strategicznych, które obowiązują w województwie mazowieckim i zawierają w swojej treści informacje na temat kultury i edukacji kulturalnej. Analiza zostanie wykorzystana przy opracowywaniu założeń Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Głusi i słyszący – otwarte kultury i przestrzeń dialogu? Raport z badań.
04 // 04 // 2016
Głusi i słyszący – otwarte kultury i przestrzeń dialogu? Raport z badań.
Raport z badania potrzeb i preferencji kulturalnych osób głuchych i słabosłyszących, zrealizowanych na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury.
Muzea Prywatne na Mazowszu. Badania wizualne.
31 // 12 // 2015
Muzea Prywatne na Mazowszu. Badania wizualne.
Badania wizualne muzeów prywatnych w woj. mazowieckim przeprowadzone zostały w ramach Mazowieckiego Obserwatorium Kultury, powołanego przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Badania i analizy przygotował Ośrodek Badań Kulturowych działający przy Fundacji Ari Ari, a część wizualną badań zrealizowało Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie".
Kierunek Kultura 2013
07 // 01 // 2013
Kierunek Kultura 2013
W ramach projektu Kierunek Kultura 2013 kontynuowaliśmy badania w wybranych powiatach województwa mazowieckiego rozpoczęte w 2012 roku. Tym razem skupiliśmy się na mieszkańcach badanych powiatów, a najbardziej na tych, których określiliśmy roboczo jako „nieuczestnicy”. Uzupełnieniem badań były także działania animacyjne, warsztaty i wystawy fotograficzne zrealizowane w miejscowościach na Mazowszu.
Kierunek Kultura 2012
02 // 01 // 2012
Kierunek Kultura 2012
Projekt Kierunek Kultura 2012 składał się z dwóch podstawowych modułów – w ramach projektu Kierunek Kultura 2013 kontynuowaliśmy badania w wybranych powiatach województwa badawczego, w których przeanalizowane zostały zagadnienia z zakresu działalności podmiotów kultury, oraz animacyjnego, w zakresie którego przeprowadziliśmy we współpracy z animatorami oraz zainteresowanymi organizacjami działającymi w sferze kultury na Mazowszu działania animacyjne, wydarzenia artystyczne oraz warsztaty (mikroprojekty).
Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu
13 // 04 // 2010
Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu
Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu została przeprowadzona na wschodnim Mazowszu w kwietniu 2010 roku przez Fundację Obserwatorium, w ramach programu „Kultura tworzy rozwój” Mazowieckiego Instytutu Kultury. Celem głównym badania było uzyskanie wiedzy dotyczącej zapotrzebowania na szkolenia planowane przez Instytut.
Audio. Zbadaj kulturę. Narzędziownik