A- A A+
vimeo facebook
#komunikacj@ kultury
29 // 12 // 2020
#komunikacj@ kultury
Raport 2020
Zapraszamy do zapoznania się z efektami badania strategii komunikacyjnych instytucji kultury z woj. mazowieckiego - raportem wraz z rekomendacjami i podręcznikiem dla praktyków kultury.

Potrzebę realizacji diagnozy dotyczącej strategii komunikacyjnych i używanych kanałów internetowych dostrzegliśmy podczas wcześniejszych badań prowadzonych przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zrealizowane w 2019 roku badanie Dostępność do kultury na poziomie gminnym - rodzaje przedsięwzięć w instytucjach publicznych, prywatnych, świetlicach wiejskich uwidoczniło, że stosunkowo duża część instytucji nie posiada strony internetowej, nie mówiąc już o jej dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy np. dwujęzyczności. W przypadku ośrodków kultury 23,53% spośród 102, które wypełniły ankietę, nie posiada w ogóle strony internetowej. Ten odsetek jest jeszcze wyższy, jeśli chodzi o biblioteki – 34,83% spośród 402 wypełniających ankietę nie miało w 2019 roku strony internetowej.

Obserwując te dane, zespół Mazowieckiego Instytutu Kultury postanowił bliżej przyjrzeć się komunikacji za pośrednictwem kanałów internetowych, prowadzonej przez instytucje kultury w województwie mazowieckim.
Mazowiecki Instytut Kultury wybrał do diagnozy 10 instytucji kultury. Reprezentują one różne typy publicznych podmiotów, o różnej wielkości pod względem liczby pracowników oraz znajdujące się w różnych regionach województwa.

Badanie zostało podzielone na dwie części. Firma Bees&Honey przeprowadziła audyt stron internetowych oraz profili na portalu Facebook wybranych instytucji. Wyniki tego audytu nie są publiczne, ale zostały przesłane do instytucji, których dotyczyły. Uzupełnieniem audytu jest podręcznik #komunikacja@ kultury II, zawierający kluczowe zagadnienia dotyczące komunikacji internetowej. Drugą część badania, której wynikiem jest raport #komunikacja@ kultury I, stanowiły wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji zajmującymi się działaniami promocyjnymi i komunikacją za pośrednictwem kanałów internetowych.

Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

  • Brak komentarzy