A- A A+
vimeo facebook
Czas zmian
17 // 01 // 2023
Czas zmian
Raport badawczy o kondycji instytucji kultury z województwa mazowieckiego w 2022 roku.

Raport powstał na podstawie badań prowadzonych przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach projektu Mazowieckie Obserwatorium Kultury od lutego do grudnia 2022 roku.

Głównym celem badania była próba uchwycenia zmian, jak zaszły i dalej zachodzą w kulturze instytucjonalnej w województwie mazowieckim głównie pod wpływem pandemii Covid-19. Czas realizacji badania przyniósł kolejne brzemienne w skutki wydarzenia - szczególnie wojnę w Ukrainie - które nie pozostały bez wpływu na działalność instytucji kultury.

Raport powstał na podstawie indywidualnych i grupowych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z przedstawicielami_kami mazowieckich instytucji kultury, ekspertami_kami oraz odbiorcami_czyniami działań instytucji.

Badanie stanowi kontynuację wcześniejszych projektów badawczych realizowanych przez MIK w latach ubiegłych, których podsumowania znajdują się w raportach pt. „Re(animacja) kultury w okresie pandemii" oraz "Instytucje kultury w okresie pandemii". Planujemy także kontynuację badania, której celem będzie bliższe przyjrzenie się zmianom w uczestniczeniu w kulturze.

  • Brak komentarzy