A- A A+
vimeo facebook
Raport z badania liderów kultury w subregionie Ostrołęckim
31 // 12 // 2018
Raport z badania liderów kultury w subregionie Ostrołęckim
Mazowiecki Instytut Kultury
Raport z
raport z diagnozy edukacji kulturowej w miejscowościach gminnych, Kulturalni Edukatorzy 2018
05 // 12 // 2018
raport z diagnozy edukacji kulturowej w miejscowościach gminnych, Kulturalni Edukatorzy 2018
Raport z badań społecznych dotyczących współpracy sektora edukacji i sektora kultury.
Badanie przeprowadzono w 2018 roku w 6 miejscowościach gminnych województwa mazowieckiego.
Galerie niezależne 2017
Galerie niezależne 2017
Mazowiecki Instytut Kultury
Raport z badań prywatnych podmiotów kultury
Zabytek i jego otoczenie - wersja skrócona
15 // 01 // 2018
Zabytek i jego otoczenie - wersja skrócona
Mazowiecki Instytut Kultury
Wersja skrócona.
Zabytek i jego otoczenie
15 // 01 // 2018
Zabytek i jego otoczenie
Mazowiecki Instytut Kultury
Wersja pełna raportu. Wpływ obiektu zabytkowego na
atrakcyjność turystyczną i kulturalną miasta powiatowego, gminy, powiatu – studium przypadków z wybranych gmin i powiatów woj. mazowieckiego
Zobaczmy co w MIKu
Zobaczmy co w MIKu
Mazowiecki Instytut Kultury
Dostępność oferty kulturalnej Mazowieckiego Instytutu Kultury dla osób z dysfunkcją wzroku
Kompetencje kulturowe rodziców a uczestnictwo w kulturze dzieci
08 // 01 // 2018
Kompetencje kulturowe rodziców a uczestnictwo w kulturze dzieci
Mazowiecki Instytut Kultury
Jak postrzeganie kultury i edukacji przez rodziców wpływa
na edukację kulturową ich dzieci? W jaki
sposób sytuacja rodziny (społeczna i ekonomiczna) oddziałuje na aktywność kulturalną dzieci, w szczególności na ich udział w zorganizowanych formach edukacji kulturowej, takich jak zajęcia dodatkowe? W jaki sposób twórcza i odbiorcza partycypacja rodziców w kulturze przekłada się na uczestniczenie w kulturze ich dzieci?
Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim
Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim
Mazowiecki Instytut Kultury 2017
Kim jest lider kultury? Jego relacja z instytucjami i innymi podmiotami, jego zadania oraz cechy charakterystyczne.
Pilotażowe badanie, które wypracowało metodę badawczą i będzie kontynuowane w pozostałych subregionach województwa mazowieckiego.
Raport - Edukacja Kulturowa w woj. mazowieckim 2
30 // 11 // 2017
Raport - Edukacja Kulturowa w woj. mazowieckim 2
Mazowiecki Instytut Kultury
Raport - edukacja kulturowa w woj. mazowieckim - miasta powiatowe
Realizacja: Kolektyw Badawczy
Realizowane w ramach projektu Kulturalni Edukatorzy w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
Wiedza 2
30 // 11 // 2017
Wiedza 2
Mazowiecki Instytut Kultury
Współpraca szkoły z kulturą - o różnych modelach realizacji edukacji kulturowej przez szkołę.
Publikacja w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
Eksperyment Partnerstwo
30 // 11 // 2017
Eksperyment Partnerstwo
Mazowiecki Instytut Kultury
Model dobrego partnerstwa między kulturą a oświatą wypracowany w ramach projektu Kulturalni Edukatorzy Mazowiecka - Sieć Edukacji i Kultury (Bardzo Młoda Kultura).
PRZEWODNIKI SUBIEKTYWNE - MAZOWSZE
PRZEWODNIKI SUBIEKTYWNE - MAZOWSZE
Subiektywne przewodniki powstały
z myślą o osobach zainteresowanych „małą historią”, poszukujących nietypowego oblicza kulturowego
regionu. Pokazują Mazowsze wielu tradycji i wielu źródeł, zawierają
unikatową wiedzę o
najbliższych
„małych ojczyznach” regionu.
LINK http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mapa-kultury/mazowsze-przewodniki.html
Prywatne ośrodki kultury
21 // 03 // 2017
Prywatne ośrodki kultury
Mazowiecki Instytut Kultury
Raport. Badania prywatnych ośrodków kultury w województwie mazowieckim.
Bardzo Młoda Kultura
04 // 01 // 2017
Bardzo Młoda Kultura
Raport z realizacji programu
Przedstawiamy raport z pierwszego roku realizacji wieloletniego programu Narodowego Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura".
Raport przybliża cele i założenia programu Bardzo Młoda Kultura oraz kluczowe dla niego pojęcie edukacji kulturowej. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych elementów realizacji programu.
Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim
15 // 12 // 2016
Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim
Mazowiecki Instytut Kultury 2016
Raport z diagnozy
Kulturalni Edukatorzy – WIEDZA
15 // 12 // 2016
Kulturalni Edukatorzy – WIEDZA
Mazowiecki Instytut Kultury 2016
Czym jest i po co nam edukacja kulturowa? Do czego służy diagnoza potrzeb, dlaczego jej potrzebujemy i jak ją wykonać?
Tom pełen wiedzy.
Kulturalni Edukatorzy – PRAKTYKI
15 // 12 // 2016
Kulturalni Edukatorzy – PRAKTYKI
Mazowiecki Instytut Kultury 2016
Projekty i działania zrealizowane w partnerstwach edukacja-kultura w 2016 roku w ramach projektu KULTURALNI EDUKATORZY
Kulturalni Edukatorzy – NARZĘDZIA
Kulturalni Edukatorzy – NARZĘDZIA
Mazowiecki Instytut Kultury 2016
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania: jak współpracować, jak planować i wdrażać lepsze usługi z zakresu edukacji kulturowej.
Zagadnienia związane z codziennym instrumentarium Kulturalnych Edukatorów.
Raport: Kultura w dokumentach strategicznych w województwie mazowieckim
15 // 11 // 2016
Raport: Kultura w dokumentach strategicznych w województwie mazowieckim
Mazowiecki Instytut Kultury
Raport diagnozujący istnienie strategii kulturalnych w województwie.
Głusi i słyszący – otwarte kultury i przestrzeń dialogu?
14 // 11 // 2016
Głusi i słyszący – otwarte kultury i przestrzeń dialogu?
Mazowiecki Instytut Kultury 2016
Raport z badania potrzeb i preferencji kulturalnych osób G/głuchych i słabosłyszących, zrealizowanych na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury.
Potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Wołomin
13 // 11 // 2016
Potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Wołomin
Mazowiecki Instytut Kultury 2015
Raport Miejskiego Domu Kultury w Wołominie, który powstał jako efekt badań realizowanych w ramach projektu Zbadaj Kulturę 2015.
Potrzeby kulturalne i oczekiwania mieszkańców Gostynina
13 // 11 // 2016
Potrzeby kulturalne i oczekiwania mieszkańców Gostynina
Mazowiecki Instytut Kultury 2015
Raport Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, który powstał jako efekt badań realizowanych w ramach projektu Zbadaj Kulturę 2015.
Raport z badań ankietowych projektu Zbadaj Kulturę w Płocku 2015
13 // 11 // 2016
Raport z badań ankietowych projektu Zbadaj Kulturę w Płocku 2015
Mazowiecki Instytut Kultury 2015
Raport Książnicy Płockiej, który powstał jako efekt badań realizowanych w ramach projektu Zbadaj Kulturę 2015.
Oczekiwania mieszkańców Legionowa i okolic
13 // 11 // 2016
Oczekiwania mieszkańców Legionowa i okolic
Mazowiecki Instytut Kultury 2015
Raport Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie, który powstał jako efekt badań realizowanych w ramach projektu Zbadaj Kulturę 2015.
Narzędziownik Zbadaj Kulturę
07 // 10 // 2016
Narzędziownik Zbadaj Kulturę
Mazowiecki Instytut Kultury
Narzędziownik – proste narzędzia badawcze dla instytucji kultury.
Muzea Prywatne na Mazowszu. Badania wizualne
01 // 10 // 2016
Muzea Prywatne na Mazowszu. Badania wizualne
Mazowiecki Instytut Kultury 2015
Badania wizualne muzeów prywatnych w woj. mazowieckim, przeprowadzone zostały w ramach Mazowieckiego Obserwatorium Kultury, powołanego przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Badania i analizy przygotował Ośrodek Badań Kulturowych działający przy Fundacji Ari Ari.
Ochotnicze Straże Pożarne – lokalne centra kultury
29 // 09 // 2016
Ochotnicze Straże Pożarne – lokalne centra kultury
Klon/Jawor
Istotną aktywnością OSP są różnorodne działania związane z tworzeniem oferty kulturalnej dla lokalnej społeczności.
Obiegi kultury na Mazowszu
05 // 02 // 2016
Obiegi kultury na Mazowszu
Mazowiecki Instytut Kultury
Publikacja jest podsumowaniem badań prowadzonych w ramach programu Kierunek Kultura w 2013 roku oraz w pewnym zakresie także badań realizowanych w 2012 roku.
Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim do roku 2020
01 // 01 // 2016
Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim do roku 2020
Dokument zawiera diagnozę stanu kultury w województwie mazowieckim oraz program strategii wraz z celami strategicznymi i planem wdrażania.
Kultura jako czynnik rozwoju społecznego a polityki kulturalne polskich metropolii
07 // 12 // 2015
Kultura jako czynnik rozwoju społecznego a polityki kulturalne polskich metropolii
Raport powstał na jesieni 2012r. Jest on poszukiwaniem odpowiedzi na pytania: czy polskie metropolie są świadome roli kultury jako sprawczego czynnika rozwoju lokalnego i czy w duchu tej świadomości kształtują swe polityki kulturalne?
.
Kultura Włączania
30 // 11 // 2015
Kultura Włączania
Mazowiecki Instytut Kultury
Publikacja powstała przy okazji projektu MIK "Kultura Włączania" i ilustruje jak zarządzać instytucją kultury dostępną dla osób z niepełnosprawnością.
PODMIOTY KULTURY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2012. RAPORT Z BADANIA
26 // 10 // 2015
PODMIOTY KULTURY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2012. RAPORT Z BADANIA
Mazowieckie Instytut Kultury
Pełna wersja raportu "Podmioty kultury województwa mazowieckiego 2012", podsumowującego badania prowadzone w ramach projektu "Kierunek Kultura 2012". Badania realizowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w partnerstwie z Fundacją "Obserwatorium".
Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu
20 // 10 // 2015
Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu
Mazowiecki Instytut Kultury
Raport wykonany prze Fundację Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury w ramach projektu Kierunek Kultura.
MUZEA prywatne / kolekcje lokalne
MUZEA prywatne / kolekcje lokalne
Fundacja ariari
Raport z badań 2012
Strategia Mazowieckiego Instytutu Kultury
05 // 06 // 2015
Strategia Mazowieckiego Instytutu Kultury
Mazowiecki Instytut Kultury
Przyjmujemy nową strategię działania – pierwszą w historii Instytucji strategię zapisaną formalnie – aby przekroczyć ograniczenia naszej obecnej sytuacji i stać się nowoczesną instytucją, świadomą swych celów i efektywną w ich realizacji.
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
11 // 02 // 2015
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
Strategia uchwalona w 2014 roku.
Kierunek Kultura – Uwaga na podmioty!
12 // 12 // 2012
Kierunek Kultura – Uwaga na podmioty!
Mazowiecki Instytut Kultury 2012
W 2012 roku Mazowiecki Instytut Kultury wydał trzecią publikację w ramach programu Kierunek Kultura – Kierunek Kultura. Uwaga na podmioty!
Kierunek Kultura – w stronę żywego uczestnictwa w kulturze
12 // 12 // 2011
Kierunek Kultura – w stronę żywego uczestnictwa w kulturze
Mazowiecki Instytut Kultury 2011
W 2011 roku ukazała się publikacja Kierunek Kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, podsumowująca trzy lata działania programu Kierunek Kultura.
Kierunek Kultura – promocja regionu poprzez kulturę
12 // 12 // 2009
Kierunek Kultura – promocja regionu poprzez kulturę
Mazowiecki Instytut Kultury 2009
W 2009 roku ukazała się publikacja Kierunek Kultura. Promocja regionu przez kulturę, będąca podsumowaniem Konkursu i Konferencji otwierających program Kierunek Kultura.