A- A A+
vimeo facebook
Finansowanie Projektów

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
pn. 8.00-18.00, wt.-pt. 08.00-16.00
tel. 22 542 22 73, 22 542 24 38, 22 542 27 31

 

PROGRAMY EUROPEJSKIE

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki  http://visegradfund.org/grants

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji   http://www.frse.org.pl/

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój https://efs.mrpips.gov.pl/

Portal Funduszy Europejskich    https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

FIO - Mazowsze lokalnie  http://mazowszelokalnie.pl/

 

INICJATYWY OBYWATELSKIE I SPOŁECZNE

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO - http://www.pozytek.gov.pl/

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych https://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/poznaj-projekty/kulturowe-dziedzictwo/#/domyslne=1

Fundacja Fundusz Współpracy http://cofund.org.pl/

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności http://www.pafw.pl/

Fundacja Batorego  http://www.batory.org.pl/

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego http://frsi.org.pl/

Akademia Rozwoju Filantropii http://www.filantropia.org.pl/

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce  http://www.ffl.org.pl/

Fundusz Społeczny Notariatu http://www.krn.org.pl/1206/Fundusz_Spoleczny_Notariatu

Fundacji Edukacja dla Demokracji https://fed.org.pl/granty/

 

ŚRODKI PUBLICZNE

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert.html

Miasto Stołeczne Warszawa
http://ngo.um.warszawa.pl/

Samorząd Województwa Mazowieckiego
Samorządowe Forum Dialogu Obywatelskiego
http://www.dialog.mazovia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
http://mk.gov.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
http://bip.mon.gov.pl/

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.minrol.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju
http://www.mr.gov.pl/

Ministerstwo Sportu i Turystyki
http://bip.msit.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
http://www.bip.mswia.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/

Ministerstwo Środowiska
https://www.mos.gov.pl/

Ministerstwo Zdrowia
http://www.mz.gov.pl/

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/

Muzeum Historii Polski - Program "Patriotyzm Jutra"
http://www.muzhp.pl/konkursy/patriotyzm-jutra

Narodowe Centrum Kultury - Obserwatorium Kultury
http://nck.pl

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
http://www.mazowieckie.pl/ngo/aktualnosci_ngo

 

INSTYTUCJE NARODOWE

Narodowe Centrum Kultury      http://www.nck.pl 

Instytut Teatralny      http://www.instytut-teatralny.pl/

Instytut Muzyki i Tańca http://imit.org.pl/

Instytut Adama Mickiewicza  http://iam.pl/pl

Narodowy instytut Audiowizualny  http://www.nina.gov.pl/

Państwowy Instytut Sztuki Filmowe  http://www.pisf.pl/

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów http://nimoz.pl/

Narodowy Instytut Dziedzictwa http://www.nid.pl/pl/

Muzeum Historii Polskiej  http://www.muzhp.pl/

Instytut Książki http://www.instytutksiazki.pl/

 

INNE ORGANIZACJE

Fundacja Orange http://www.fundacja.orange.pl

Fundacja Tesco http://www.tesco-polska.pl/pl/tesco-i-spo%C5%82ecze%C5%84stwo/tesco-fundacja

Fundacja Kronenberga http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/

Fundacja BRE banku http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja/

Fundacja im. Dr M. Kantona http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona

Fundacja BZ WBK http://fundacja.bzwbk.pl/

Fundacja BGŻ BNP PARIBAS https://www.bgzbnpparibas.pl/fundacja

Fundacja im. J.K. Steczkowskiego https://dotacje.fundacjabgk.pl/

Fundacja Pro Helvetia  http://www.prohelvetia.pl/     

Fundacja PZU  http://fundacjapzu.pl/

Fundacja im. Leopolda Kronenberga  http://www.kronenberg.org.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej http://www.fnp.org.pl

Fundacja Wspólna Droga  United Way Polska https://www.unitedway.pl/

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży http://www.pcyf.org.pl

 

Fundacje grantodawcze  wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce http://www.filantropia.org.pl

Fundacja Forda http://www.fordfound.org 

Fundacja im. Stefana Batorego http://www.batory.org.pl

 

Fundacje grantodawcze  rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej http://www.efrwp.pl/

Fundacja Wspomagania Wsi http://www.fww.org.pl

Fundacja Fundusz Partnerstwa http://www.ffp.org.pl

Fundacja Nasza Ziemia  http://www.naszaziemia.pl/

 

Fundacje grantodawcze - współpraca międzynarodowa

Fundacja im. Konrada Adenauera http://www.kas.pl

Fundacja Karpacka http://www.carpathianfoundation.org

Fundacja Roberta Boscha http://www.bosch-stiftung.de

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej http://www.fwpn.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI http://www.pauci.org/

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży http://www.pnwm.org

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”  http://www.funduszgrantowy.plock.eu