A- A A+
vimeo facebook
Ile jest warta kultura?
Ile jest warta kultura?
Małopolski Instytut Kultury
Jerzy Hausner
Po co nam instytucje kultury?
Po co nam instytucje kultury?
Małopolski Instytut Kultury
Marek Krajewski
Jak dobrze zamówić audiodeksrypcję ?
Jak dobrze zamówić audiodeksrypcję ?
Małopolski Instytut Kultury
Praktyczny przewodnik
Pracownice i pracownicy teatrów w pandemii
Pracownice i pracownicy teatrów w pandemii
Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
Zawody teatralne w perspektywie antropologicznej
Tego się jedną pandemią tak łatwo nie przerwie
Tego się jedną pandemią tak łatwo nie przerwie
Instytut Kultury im. Z. Raszewskiego
Raport z badania teatru amatorskiego w pandemii
Obecność teatrów w przestrzeni online w trakcie pandemii
Obecność teatrów w przestrzeni online w trakcie pandemii
Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
Badanie
W poszukiwaniu strategii działania instytucji teatralnych w czasie pandemii
W poszukiwaniu strategii działania instytucji teatralnych w czasie pandemii
Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
Raport z badania prowadzonego z osobami kierującymi instytucjami teatralnymi w Polsce
Raport z badania publiczności teatralnej w czasie epidemii koronawirusa w polsce
Raport z badania publiczności teatralnej w czasie epidemii koronawirusa w polsce
Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie
„KIEDY SKOŃCZY SIĘ KWARANTANNA I BĘDZIE MOŻNA WRÓCIĆ DO TEATRU, JA WRÓCĘ”.
Bogna Kietlińska
Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w polsce
Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w polsce
Danae
"Aktywność kulturalna studentów jest obecnie w ocenie pracowników niższa niż dawniej, szczególnie w zakresie własnej twórczości. Jedną z przyczyn widzą w dominacji
rzeczywistości wirtualnej."
The art market 2021
The art market 2021
Art Basel
Raport zawiera wnioski dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na światowy rynek sztuki.
Nastolatki 3.0
Nastolatki 3.0
NASK
Badanie uczniów 2019
Rekomendacja Warszawska o odbudowie dziedzictwa materialnego
Rekomendacja Warszawska o odbudowie dziedzictwa materialnego
Rekomendacja Warszawska o odbudowie dziedzictwa materialnego
Raport Panikuj! Klasa społeczna, gust i nierówności w przemysłach kreatywnych
Raport Panikuj! Klasa społeczna, gust i nierówności w przemysłach kreatywnych
Raport Panikuj! Klasa społeczna, gust i nierówności w przemysłach kreatywnych
RAPORT NOWA PUBLICZNOŚĆ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – DOBRE PRAKTYKI
RAPORT NOWA PUBLICZNOŚĆ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – DOBRE PRAKTYKI
RAPORT NOWA PUBLICZNOŚĆ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – DOBRE PRAKTYKI
Raport Kultura eksperymentalna
Raport Kultura eksperymentalna
Raport Kultura eksperymentalna
Raport końcowy Praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej
Raport końcowy Praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej
Raport końcowy Praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej
Raport Finansowanie zwrotne w sektorze kultury i sztuki
Raport Finansowanie zwrotne w sektorze kultury i sztuki
Raport Finansowanie zwrotne w sektorze kultury i sztuki
Raport Diagnozy w kulturze
Raport Diagnozy w kulturze
Raport Diagnozy w kulturze
NIK o zabytkach architektury drewnianej
NIK o zabytkach architektury drewnianej
.
Muzea w 2017 roku
Muzea w 2017 roku
Muzea w 2017 roku
Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznej w gminach 2018
Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznej w gminach 2018
.
W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej
W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Aktywność nauczycieli i jej uwarunkowania w przestrzeni edukacji formalnej
Vademecum dla NGO 2017
Vademecum dla NGO 2017
Federacja Mazowia
Vademecum dla NGO
Wieś w Polsce 2017 - Diagnoza i prognoza
Wieś w Polsce 2017 - Diagnoza i prognoza
Mija trzydzieści lat działalności Fundacji Wspomagania Wsi. W tym czasie w Polsce nastąpiła transformacja ustrojowa, a na większości obszarów wiejskich dokonał się skok cywilizacyjny. Zmiany dotyczyły szeregu dziedzin, począwszy od powstania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, przez zwiększenie dostępu do sieci telefonicznej, a skończywszy na edukacji. Teraźniejszość i przyszłość stawiają przed polską wsią kolejne wyzwania.
Między zabawą a sztuką. Wybory kulturalne opiekunów dzieci
25 // 05 // 2017
Między zabawą a sztuką. Wybory kulturalne opiekunów dzieci
NCK i GFK Polonia
Raport. Celem badania było poznanie preferencji kulturalnych opiekunów odnośnie oferty kulturalnej skierowanej dla ich podopiecznych oraz określenie znaczenia różnych cech dostępnej oferty kulturalnej dla dzieci: m.in. wartości estetycznej, ceny, sposobu prezentacji, rodzaju produktu/wydarzenia.
Książka
29 // 03 // 2017
Książka "Diagnoza w kulturze"
Narodowe Centrum Kultury 2017
Zapraszamy do zapoznania się z książką "Diagnoza w kulturze" pod redakcją prof. Marka Krajewskiego i dr Agaty Skórzyńskiej. Książka zawiera refleksję nad działaniami diagnostycznymi podejmowanymi w obszarze kultury, od możliwych do wykorzystania metod i narzędzi, przez budowanie zespołu, po komunikowanie wyników i ewaluację procesu diagnostycznego.
Sytuacja artystów w Polsce
23 // 01 // 2017
Sytuacja artystów w Polsce
Narodowe Centrum Kultury 2017
Raport prezentuje wstępne wyniki badania dotyczącego sytuacji polskich artystów oraz określenia pożądanych przez nich dróg rozwoju polskiej polityki kulturalnej.
Animacja + generacje
Animacja + generacje
Kujemy żelazo póki gorące! Nie opadły jeszcze emocje po VII Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów w Gdyni, a my już prezentujemy publikację podsumowującą zeszłoroczną edycję wydarzenia. W grudniu 2016 roku spotkaliśmy się w Lublinie, gdzie pod hasłem „animacja + generacje” rozmawialiśmy o działaniach międzypokoleniowych.
Kultura i Rozwój 2016
30 // 09 // 2016
Kultura i Rozwój 2016
Pierwszy numer kwartalnika Kultura i Rozwój 2016.
Nowa sprawozdawczość instytucji kultury
05 // 09 // 2016
Nowa sprawozdawczość instytucji kultury
Małopolski Instytut Kultury
Opracowanie nowego eksperymentalnego programu sprawozdawczego.
Podnoszenie kompetencji kadr kultury
05 // 09 // 2016
Podnoszenie kompetencji kadr kultury
Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach 2015
Raport
Audience Explorations: Guidebook for Hopefully Seeking the Audience
29 // 08 // 2016
Audience Explorations: Guidebook for Hopefully Seeking the Audience
Publikacja jest przewodnikiem po strategicznych działaniach mających na celu pozyskanie publiczności dla organizacji kulturalnych. Audience development, czyli rozwój publiczności, jest złożonym i intrygującym problemem każdej instytucji. Goran Tomka sugeruje, by zacząć myśleć o tym procesie raczej jako o poczuciu bycia razem, prawdziwej wymianie i kontakcie ze współmieszkańcami, niż – jak to się zdarza niektórym – synonimie zwrotu inwestycji.
Poradnik Metodyczny – Edukacja Kulturowa
06 // 01 // 2016
Poradnik Metodyczny – Edukacja Kulturowa
CPE
Przygotowany przez Centrum Praktyk Edukacyjnych Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa prezentuje dwanaście scenariuszy działań edukacyjnych. Scenariusze te zostały pomyślane przez ich Autorki i Autorów nie tyle jako gotowe przepisy na określone przedsięwzięcia z zakresu
edukacji kulturowej, co jako swoiste wskazówki, porady, autorskie zestawy sugestii, obejmujące zróżnicowane aspekty uczestnictwa w kulturze i jego edukacyjny wymiar.
Koziołek Matołek zmienia...
31 // 12 // 2015
Koziołek Matołek zmienia...
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
Raport z projektu badawczego pt. „Koziołek Matołek zmienia, systemowy projekt badawczy
uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze”, Pacanów 2015.
Kultura i rozwój
30 // 12 // 2015
Kultura i rozwój
Zerowy numer kwartalnika – bezpłatnie w sieci!
Polskie organizacje pozarządowe w 2015
30 // 12 // 2015
Polskie organizacje pozarządowe w 2015
Stowarzyszenie Klon/Jawor zakończyło siódmą edycję badań "Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015".
Badania zostały przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 4 tys. stowarzyszeń i fundacji z całej Polski.
Fundacja Mały Dom Kultury – studium działań edukacyjnych
23 // 12 // 2015
Fundacja Mały Dom Kultury – studium działań edukacyjnych
Studium przypadku.
Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni publicznej. Zalecenia, przepisy, dobre praktyki.
15 // 12 // 2015
Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni publicznej. Zalecenia, przepisy, dobre praktyki.
Polski Związek Niewidomych
Publikacja przedstawiająca wskazówki i propozycje rozwiązań pomocnych w zaplanowaniu przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób niewidomych i słabowidzących.
Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna
10 // 12 // 2015
Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
Publikacja powstała w ramach projektu badawczego
„Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze”.
Nowe zjawiska w warszawskich instytucjach i nieinstytucjach kultury
09 // 12 // 2015
Nowe zjawiska w warszawskich instytucjach i nieinstytucjach kultury
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę
Rapot z badania
A report on policies and good practices in the public arts and in cultural institutions
08 // 12 // 2015
A report on policies and good practices in the public arts and in cultural institutions
A report indentifying identify
policies and good practices of public arts and cultural institutions to promote better access to and wider participation in culture, including by disadvantaged groups and groups experiencing poverty and social exclusion.
Świadomość i potrzeby polskich internautów w kontekście digitalizacji kultury
08 // 12 // 2015
Świadomość i potrzeby polskich internautów w kontekście digitalizacji kultury
Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych
Raportu z badań przeprowadzonych w ramach projektu ekultura.org przez Warsztat Innowacji Społecznych. Publikacja jest poświęcona świadomości polskich internautów dotyczącej zjawiska digitalizacji dziedzictwa kulturowego.
Badanie publiczności teatrów w stolicy
08 // 12 // 2015
Badanie publiczności teatrów w stolicy
Fundacja TR Warszawa
Raport jest efektem projektu badawczego, realizowanego przez Fundację Generacja TR Warszawa we współpracy z Fundacją Obserwatorium, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i TR Warszawa. Projekt był współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Współpraca w obszarze kultury - samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe
08 // 12 // 2015
Współpraca w obszarze kultury - samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Raport „Współpraca w obszarze kultury – samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe” został opracowany na podstawie wyników badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na przełomie 2012 i 2013 roku w ramach projektu „Ku lepszej współpracy. Badanie potrzeb i oczekiwań organizacji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury w zakresie ich wzajemnej współpracy na rzecz realizacji zadań publicznych w obszarze kultury”.
Kultura a kapitał społeczny na wsi
07 // 12 // 2015
Kultura a kapitał społeczny na wsi
Raport Końcowy Kultura a kapitał społeczny na wsi. Ewaluacja wsparcia kultury na obszarach wiejskich poprzez Programy Ministra Kultury.
Fundacje korporacyjne w Polsce
07 // 12 // 2015
Fundacje korporacyjne w Polsce
Forum Darczyńców
Raport z 2012 roku prezentujący wyniki badań nad fundacjami korporacyjnymi w Polsce.
Edukacja teatralna w szkołach podstawowych
01 // 12 // 2015
Edukacja teatralna w szkołach podstawowych
Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu "Teatralny plac zabaw Jana Dormana", których przedmiotem była edukacja teatralnach w szkołach na wsiach i w małych miastach, wśród dzieci w wieku 6-12 lat. Raport przeprowadzony na zamówienie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego zrealizowany wspólnie z fundacją "sztuka.idea". Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Otwartość w publicznych instytucjach kultury
25 // 11 // 2015
Otwartość w publicznych instytucjach kultury
Przewodnik po wolnych licencjach
dla publicznych instytucji kultury.
Biblioteka – tu można więcej!
25 // 11 // 2015
Biblioteka – tu można więcej!
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego 2015
Publikacja została przygotowana w ramach projektu Bibliocamp 2015.
Etnolog. Zaloguj się na ludowo. Materiały dla nauczycieli
24 // 11 // 2015
Etnolog. Zaloguj się na ludowo. Materiały dla nauczycieli
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Publikacja, z której dowiesz się o wielu fascynujących tradycjach z różnych stron naszego kraju, a przy okazji poznasz kilka ciekawych metod pracy.
źródło: ceo.org.pl
Współczesna kultura ludowa. Stan, potrzeby, możliwości rozwoju
24 // 11 // 2015
Współczesna kultura ludowa. Stan, potrzeby, możliwości rozwoju
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Osztynie 2014
Książka jest wynikiem kwerendy przeprowadzonej przez dwunastoosobowy zespół ekspertów na temat współczesnego stanu funkcjonowania kultury ludowej w Polsce. Porusza temat zagadnień i problemów współczesnego jej funkcjonowania, a także zawiera zebraną i zaktualizowaną wiedzę o kulturze ludowej w Polsce
ABC. Gość niepełnosprawny w muzeum
24 // 11 // 2015
ABC. Gość niepełnosprawny w muzeum
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków
Przewodnik dotyka problemów poruszanych przez prelegentów dotychczasowych edycji szkolenia "Gość niepełnosprawny w muzeum" oraz uszczegóławiających temat warsztatów "Tworzenie audiodeskrypcji".
źródło: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków
Podaj dalej. 100 pomysłów młodych menedżerów kultury
24 // 11 // 2015
Podaj dalej. 100 pomysłów młodych menedżerów kultury
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę
Publikacja podsumowująca pięć lat programu umożliwiającego młodzieży realizację ich pierwszych projektów kulturalnych.
Raport o muzeach etnograficznych i skansenach
24 // 11 // 2015
Raport o muzeach etnograficznych i skansenach
Instytut Muzyki i Tańca 2014/ Daniel Kunecki
Opracowanie na temat
zbiorów dotyczących muzyki i tańca (instrumenty muzyczne, zapisy nutowe, modele tańca, archiwalia, nagrania i zasoby cyfrowe) w kolekcjach muzealnych zarówno muzeów współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, muzeów samorządowych jak i placówek utworzonych przez osoby prawne.
źródło: imit.org.pl
Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej
24 // 11 // 2015
Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej
Instytut Muzyki i Tańca 2014
Raport powstały w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga 2014.
źródło: imit.org.pl
Jak usłyszeć głos seniora?
24 // 11 // 2015
Jak usłyszeć głos seniora?
Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej 2014
Publikacja ma charakter praktycznego przewodnika po procesach włączających osoby starsze np. angażujących seniorów w planowanie i recenzowanie usług publicznych, których są odbiorcami. Publikacja podpowiada, jak działania organizować, prowadzić oraz wskazuje przykłady działań, z których warto czerpać inspiracje.
źródło: partycypacjaobywatelska.pl
Jak młodzi programowali dom kultury?
24 // 11 // 2015
Jak młodzi programowali dom kultury?
Fundacja Pole Dialogu
Publikacja podsumowuje projekt „Mikrolaboratorium Partycypacji: aktywizacja uczestnictwa młodzieży w kulturze” realizowany przez Fundację Pole Dialogu.
źródło: partycypacjaobywatelska.pl
Cultural Heritage Counts for Europe
18 // 11 // 2015
Cultural Heritage Counts for Europe
ENCATC i partnerzy projektu 'Cultural Heritage Counts for Europe' (CHCFE) opublikowali najnowsze odkrycia i strategie dotyczące wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego. Autorzy raportu dokonują tego poprzez wskazanie dowodów wartości dziedzictwa kulturowego oraz jego wpływu na ekonomię, kulturę i środowisko.
Aby na wsi było ładniej
16 // 11 // 2015
Aby na wsi było ładniej
Fundacja Wspomagania Wsi
Aby nauczyć się prawidłowo gospodarować dziedzictwem kulturowym, należy uzmysłowić sobie, co tworzy tę spuściznę na obszarze wiejskim oraz zapoznać się z nią dogłębnie, badając indywidualne cechy.
Dwa zero czy zero?
05 // 11 // 2015
Dwa zero czy zero?
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku 2015
Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa.
Wizerunek organizacji pozarządowych
04 // 11 // 2015
Wizerunek organizacji pozarządowych
Stowarzyszenie Klon/Jawor. Piotr Adamiak.
Bardzo ciekawy raport z kompleksowego badania wizerunku organizacji pozarządowych.
Źródło: ngo.pl
Kulturotwórcy
04 // 11 // 2015
Kulturotwórcy
Projekt "Kulturotwórcy" to badanie polityki kulturalnej z perspektywy realizujących ją ludzi.
Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych
03 // 11 // 2015
Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych
Departament Pożytku Publicznego MPiPS
Jak tworzyć warunki sprzyjające temu, aby uczestnicy, którzy działają na rzecz dobra wspólnego, znajdowali porozumienie? Jak dążyć do tego, aby współdziałanie między samorządem terytorialnym a organizacjami pozarządowymi opierało się zarówno na solidnych podstawach prawnych, jak również dokonywało się w obrębie wysokiej kultury współpracy?
Każde miejsce opowiada swoją historię
02 // 11 // 2015
Każde miejsce opowiada swoją historię
Fundacja Fundusz Współpracy
Publikacja Fundacji Fundusz Współpracy odpowiada na pytania co to jest dziedzictwo, jak o nie dbać i jak z niego czerpać korzyści.
Akademia Animacji. Od pestki do pomarańczy, od inspiracji do działania.
26 // 10 // 2015
Akademia Animacji. Od pestki do pomarańczy, od inspiracji do działania.
Publikacja Fundacji "Przystanek Twórczość", będąca podsumowaniem projektu "Akademia Animacji", powstała z myślą o młodzieży z małych miast i wsi, która ma pomysł na wydarzenie kulturalne w swojej miejscowości.
Edukacja osób starszych. Uwarunkowania, trendy, metody
26 // 10 // 2015
Edukacja osób starszych. Uwarunkowania, trendy, metody
Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
Publikacja jest adresowana do osób, które prowadzą lub chciałyby prowadzić zajęcia edukacyjne dla osób starszych. Pokazuje trendy, dobre praktyki i praktyczne wskazówki w edukacji osób starszych oraz doświadczenia trenerów i trenerek pracujących z seniorami.
Otwarte Zabytki dla młodzieży. Przewodnik dla nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów kultury
26 // 10 // 2015
Otwarte Zabytki dla młodzieży. Przewodnik dla nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów kultury
Centrum Cyfrowe
Publikacja zawierająca instrukcję obsługi serwisu otwartezabytki.pl, mającego ułatwić obywatelom dostęp do wiedzy o polskich zabytkach i zaangażować do działań na rzecz ich ochrony.
Koncerty, festyny, jarmarki, pikniki. Czyli o finansach, organizacji, modach i trendach w branży
26 // 10 // 2015
Koncerty, festyny, jarmarki, pikniki. Czyli o finansach, organizacji, modach i trendach w branży
Kultura online
Raport dotyczący marketingu w kulturze, czyli o finansach, organizacji, modach i trendach w branży, w którym poruszono kwestię zarobków gwiazd, kosztów organizacji imprezy oraz dlaczego zawód managera imprez kulturalnych należy do najbardziej stresujących na świecie.
Animator Kultury. Realizowanie projektów artystycznych w przestrzeni publicznej
26 // 10 // 2015
Animator Kultury. Realizowanie projektów artystycznych w przestrzeni publicznej
Fundacja Obserwatorium
Publikacja Fundacji Obserwatorium to mini przewodnik dla osób rozpoczynających swoją przygodę z animacją kultury. Zawiera szereg praktycznych porad i wskazówek jak przygotować swój projekt, pozyskać na niego środki i jak go zrealizować.
Lokalne centrum kultury. Zrób to z innymi
26 // 10 // 2015
Lokalne centrum kultury. Zrób to z innymi
Małopolski Instytut Kultury
Publikacja powstała w ramach projektu „Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich”.
Dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Obserwatorium Kultury.
Tutaj drzwi trzeba otwierać powoli
26 // 10 // 2015
Tutaj drzwi trzeba otwierać powoli
Stowarzyszenie Szkoła Liderów
„Tutaj drzwi trzeba otwierać powoli” jest zbiorem zaskakujących historii o liderach lokalnych, ludziach z wizją i pasją, działających na rzecz małych społeczności w różnych zakątkach Polski.
Rzemieślnicy teatralni 2013
26 // 10 // 2015
Rzemieślnicy teatralni 2013
Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
Raport przygotowywany na zlecenie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego dotyczący rzemieślników teatralnych i ich rzemiosła.
Przepis na współpracę w bibliotece. Poradnik praktyk i inspiracji
26 // 10 // 2015
Przepis na współpracę w bibliotece. Poradnik praktyk i inspiracji
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Publikacja poświęcona jest praktycznym aspektom współpracy bibliotek z otoczeniem oraz budowaniu partnerstw. Można w niej znaleźć między innymi informacje o tym, jak współpracować, aby przysparzać jak najwięcej korzyści społecznościom lokalnym, bibliotekom i ich partnerom, jak rozwijać partnerstwo, jak szukać sojuszników i włączać ludzi w działania bibliotek.
Raport ewaluacyjny NieKongresu Animatorów Kultury
26 // 10 // 2015
Raport ewaluacyjny NieKongresu Animatorów Kultury
Platforma Kultury
Raport Ewaluacyjny NieKongresu Animatorów powstał na zlecenie Narodowego Centrum Kultury w wyniku prac badawczych prowadzonych od lutego do kwietnia 2014 roku przez Fundację Obserwatorium.
ARAA - Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności
26 // 10 // 2015
ARAA - Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności
Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna"
Publikacja "ARAA - Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności" to poradnik dla osób zainteresowanych podjęciem działań animacyjnych i kulturalnych z wykorzystaniem metody projektu, a także dla osób chcących rozpocząć pozyskiwanie środków zewnętrznych poprzez system dotacji i grantów. Uwzględnia związki animacji kultury z antropologią. Publikacja została przygotowana przez Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna".
Open GLAM, czyli otwartość instytucji kultury w Polsce
26 // 10 // 2015
Open GLAM, czyli otwartość instytucji kultury w Polsce
Centrum Cyfrowe
Publikacja jest raportem z badań realizowanych w ramach projektu „Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar wdrażania otwartości”. Pilotaż ten dotyczył gotowości instytucji dziedzictwa do wdrożenia polityki otwartych danych i uczestnictwa w projektach crowdsourcingowych. Koncentrował się na tym, jak instytucje GLAM postrzegają otwartość oraz powiązane z nią szanse, zagrożenia i potencjalne korzyści społeczne.
Finansowanie kultury przez samorządy
15 // 10 // 2015
Finansowanie kultury przez samorządy
Narodowe Centrum Kultury
Plany, wykonania i realizacja wydatków na kulturę. Raport Narodowego Centrum Kultury. Październik 2015
Punkty styczne – między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa
13 // 10 // 2015
Punkty styczne – między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa
Instytut Kultury Miejskiej 2014
Niniejszy raport dotyczy nowych form uczestnictwa w kulturze, określanych mianem
(nie)uczestnictwa. Przez (nie)uczestnictwo w kulturze autorzy rozumieją przede
wszystkim te praktyki społeczne, które realizują się poza instytucjami kultury.
Podręcznik e-wolontariatu
12 // 10 // 2015
Podręcznik e-wolontariatu
Fundacja Dobra Sieć - e-wolontariat.pl
Praktyczny przewodnik, z którego dowiemy się, czym jest e-wolontariat, jak efektywnie współpracować z e-wolontariuszami, a także krok po kroku wdrożyć projekt e-wolontariacki.
DAJE EFEKT – publikacja pokonferencyjna
05 // 10 // 2015
DAJE EFEKT – publikacja pokonferencyjna
Engage Warsaw
Publikacja jest podsumowaniem konferencji "Daje Efekt", która odbyła się 29.09.2015 r. Jej celem jest przekazanie podstawowych informacji na temat metody service design oraz zaprezentowanie najciekawszych przykładów zrealizowanych w oparciu o nią
projektów.
Muzykowanie w Polsce
23 // 09 // 2015
Muzykowanie w Polsce
Badanie podstawowych form
aktywności muzycznych Polaków. 2014
15 // 09 // 2015
"Ciekawe czasy" finansowania kultury samorządowej
Narodowe Centrum Kultury
Nie ulega wątpliwości, że rola samorządów terytorialnych w finansowaniu kultury jest ogromna. To one odpowiadają za przeważającą część wydatków publicznych na kulturę, a tym samym za istnienie i utrzymanie zinstytucjonalizowanej kultury.
Wielokulturowa Biblioteka
15 // 09 // 2015
Wielokulturowa Biblioteka
Publikacja powstała w ramach projektu "Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur".
Praktyczny Poradnik Współpracy z Wolontariuszami
10 // 08 // 2015
Praktyczny Poradnik Współpracy z Wolontariuszami
Fundacja Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
Zasady organizacji przyjaznej wolontariuszom. Ciekawe praktyki oraz standardy realizacji projektów wolontariackich.
Biblioteka – małe pomysły na wielkie zmiany
14 // 07 // 2015
Biblioteka – małe pomysły na wielkie zmiany
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Polsko Amerykańska Fundacja Wolności/
Jak rozwijać placówki biblioteczne? Publikacja daje szereg wskazówek wynikających z wcześniej przeprowadzonych badań.
Ewaluacja – jak to się robi?
14 // 07 // 2015
Ewaluacja – jak to się robi?
PAFW i Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
Publikacja służy jako poradnik dla podmiotów korzystających z programów PAFW, ale zawiera wiele cennych informacji dla wszystkich tych, których interesuje skuteczna ewaluacja własnych działań.
COPY CAMP 2014
26 // 06 // 2015
COPY CAMP 2014
Fundacja Nowoczesna Polska
Publikacja pokonferencyjna dotycząca prawa autorskiego.
W języku angielskim.
Pozyskiwanie środków na realizację projektów w ramach konkursów dotacyjnych i funduszy grantowych
25 // 06 // 2015
Pozyskiwanie środków na realizację projektów w ramach konkursów dotacyjnych i funduszy grantowych
Instytut Kultury Miejskiej/Michał Pawlęga
Podstawowe informacje o zasadach pozyskiwania środków.
Edukacja kulturowa – poręcznik
24 // 06 // 2015
Edukacja kulturowa – poręcznik
Centrum Praktyk Edukacyjnych CEO
"Edukacja kulturowa. Podręcznik" to pierwsza publikacja Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu, inicjatywy, która narodziła się dzięki współpracy Centrum Kultury Zamek z Instytutami Kulturoznawstwa i Socjologii
UAM, a która ma wspierać dobrą edukację kulturową.
Kadry dla Kultury w edukacji i edukacji w kulturze
11 // 06 // 2015
Kadry dla Kultury w edukacji i edukacji w kulturze
Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach
Raport
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Nowe wyzwanie dla instytucji kultury
12 // 05 // 2015
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Nowe wyzwanie dla instytucji kultury
Centrum Cyfrowe
Najważniejsze zmiany, jakie czekają instytucje w związku z wdrożeniem do polskiego prawa nowelizacji Dyrektywy
Unii Europejskiej w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
Od diagnozy do strategii
06 // 05 // 2015
Od diagnozy do strategii
Urząd Miasta St. Warszawy, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
Partycypacyjne planowanie usług publicznych w samorządach lokalnych.
Otwartość w publicznych instytucjach kultury
05 // 05 // 2015
Otwartość w publicznych instytucjach kultury
Koalicja Otwartej Edukacji i
Licencje Creative Commons . Prawo autorskie.
Kultura a rozwój
04 // 05 // 2015
Kultura a rozwój
Narodowe Centrum Kultury / pod red. J. Hausnera
Czytelnik znajdzie w książce ogólne informacje na temat polskiego sektora kultury oraz praktyczne wskazówki, jak wykorzystać wiedzę naukową w działalności kulturalnej, np. do zarządzania instytucją kultury lub przy działaniach promocyjnych.
Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego
04 // 05 // 2015
Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego
Małopolski Instytut Kultury
Kompetencje kadr kultury
Nie tylko społecznie - zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych
30 // 04 // 2015
Nie tylko społecznie - zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych
Instytut Spraw Publicznych - E. Bogacz-Wojtanowska i M. Rymsza
Książka jest podsumowaniem prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych badań i analiz poświęconych organizacjom pozarządowym jako pracodawcom oraz wzorom zatrudnienia i wolontariatu w trzecim sektorze.
Historia Animacja
30 // 04 // 2015
Historia Animacja
Narodowe Centrum Kultury 2012
Rdzeń publikacji stanowi prezentacja dwudziestu
dobrych praktyk z całej Polski, które w różny sposób podejmują temat
historii i dziedzictwa, posiłkując się wachlarzem narzędzi i metod.
Diagnoza rozwoju organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich
30 // 04 // 2015
Diagnoza rozwoju organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich
Wyniki badań w projekcie "Dobry Start" Celem zespołu badawczego było poznanie opinii liderów lokalnych organizacji pozarządowych o poziomie rozwoju, mocnych i słabych stronach zarządzanych przez nich jednostek III sektora. Badanie zostało podzielone na dwa komponenty: ilościowy i jakościowy.
Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych
30 // 04 // 2015
Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych
Stowarzyszenie Klon/Jawor - Piotr Adamiak
Publikacja zawiera wyniki badania „Aktywność społeczna Polek i Polaków” zrealizowanego dzięki środkom Trust for Civil Society In CEE.
Stan Czytelnictwa w Polsce
30 // 04 // 2015
Stan Czytelnictwa w Polsce
Niniejszy raport opracowano na podstawie sondażu czytelnictwa przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki Narodowej. Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej losowej próbie reprezentatywnej Polaków w wieku 15 lat i więcej, liczącej 3000 respondentów.