A- A A+
vimeo facebook
Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu
13 // 04 // 2010
Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu
Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu została przeprowadzona na wschodnim Mazowszu w kwietniu 2010 roku przez Fundację Obserwatorium, w ramach programu „Kultura tworzy rozwój” Mazowieckiego Instytutu Kultury. Celem głównym badania było uzyskanie wiedzy dotyczącej zapotrzebowania na szkolenia planowane przez Instytut.

Badanie było częścią projektu Kultura tworzy rozwój realizowanego w latach 2009-2010. Poprzedził je warsztat pilotażowy na Mazowszu południowym, a wnioski z diagnozy posłużył do zaplanowania programu warsztatów organizowanych we wrześniu i październiku 2010 roku dla subregionów: północnego, wschodniego i zachodniego.

Celem badania było zwiększenie wiedzy o tym:

  • Co stanowi główną przeszkodę w planowaniu wydarzeń realnie przyczyniających się do uczynienia kultury jednym z narzędzi wspierających rozwój lokalny?
  • Jak uczestnicy postrzegają sytuację swoich instytucji i ich rolę w rozwoju lokalnym?
  • Jakiej wiedzy lub umiejętności potrzebowaliby działacze lokalnych ośrodków kultury, stowarzyszeń i innych instytucji, żeby rozwinąć swoją działalność?

Badacze starali się również uzyskać szerszy i komplementarny obraz badanej rzeczywistości. Diagnozowali sytuację przebadanych instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz stworzyli zarys polityki kulturalnej prowadzonej w wybranych gminach. W  wyniku  przeprowadzonego  badania  opracowane zostały  rekomendacje dotyczących tematyki szkoleń skierowanych do pracowników instytucji i organizacji działających w sferze kultury, jak również urzędników odpowiedzialnych za sprawy związane z kulturą w poszczególnych urzędach administracji samorządowej.

Wywiady były realizowane w dniach 13-16 kwietnia 2010 roku w następujących instytucjach: Gminna Biblioteka Publiczna w Grębkowie, Urząd Gminy Grębków, Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, Urząd Miasta Siedlce, Muzeum-Zbrojownia na Zamku w Liwie, Urząd Gminy Liw, Urząd Miasta Węgrów, Węgrowski Ośrodek Kultury, Parafia Ewangelicka w Węgrowie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem w Łochowie, Urząd Miasta Łochów.

 

Realizatorzy wywiadów: Anna Koc, Aleksandra Litorowicz, Anna Stępniewska, Karol Wittels

Autorzy raportu: Anna Stępniewska, Karol Wittels

Załączniki:

raport-diagnoza-potrzeb-szkoleniowych.pdf - pobrań: 1967, rozmiar: 1,22 MB
  • Brak komentarzy