A- A A+
vimeo facebook
One już tu są
24 // 03 // 2023
One już tu są
Nowe technologie w instytucjach kultury na przykładzie wybranych instytucji z województwa mazowieckiego. Rozmowy i spotkania.

Raport jest podsumowaniem badania, wstępem do pogłębionych analiz i badania ilościowego planowanego na 2024 r. W zamierzeniu autorek może stanowić inspirację i zachętę dla pracowników instytucji kultury, którzy planują wykorzystać nowe technologie w swojej pracy, ale nie mają pewności, od czego powinny zacząć, czy mają wystarczające zasoby i gdzie mogą znaleźć wsparcie finansowe i merytoryczne.

Publikacja cyfrowa zawiera zapis wywiadów eksperckich i rozmów z przedstawicielami mazowieckich instytucji kultury prowadzonych latem i jesienią 2022 r. oraz wnioski ogólne z analizy danych zastanych oraz wywiadów, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie do większości inicjatyw podejmowanych w środowisku cyfrowym jako uniwersalne rekomendacje, sugestie i podpowiedzi.

 

<iframe src="https://player.flipsnack.com?hash=Nzc5QzlBRkY4RDYrMWhpcXRrNzJneA==" width="100%" height="480" seamless="seamless" scrolling="no" frameBorder="0" allowFullScreen allow="autoplay; clipboard-read; clipboard-write"></iframe><iframe src="https://player.flipsnack.com?hash=Nzc5QzlBRkY4RDYrMWhpcXRrNzJneA==" width="100%" height="480" seamless="seamless" scrolling="no" frameBorder="0" allowFullScreen allow="autoplay; clipboard-read; clipboard-write"></iframe>

Załączniki:

one-juz-tu-sa.pdf - pobrań: 550, rozmiar: 1,62 MB
  • Brak komentarzy