A- A A+
vimeo facebook
Badanie dostępności instytucji kultury
30 // 12 // 2020
Badanie dostępności instytucji kultury
Raport 2020
Diagnoza dostępności instytucji kultury pod kątem architektonicznym oraz oferty programowej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w miastach powiatowych województwa mazowieckiego: Białobrzegach, Gostyninie, Grójcu, Legionowie, Łosicach, Mławie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Ożarowie Mazowieckim, Przysusze, Sierpcu i Wołominie.

Zakończyliśmy z Fundacją Polska Bez Barier kolejny sezon badań dotyczących dostępności dla wszystkich użytkowników i użytkowniczek (w tym osób z niepełnosprawnością) instytucji kultury w miastach powiatowych województwa mazowieckiego.

Celem badania było dostarczenie możliwie pełnej informacji, dotyczącej stanu dostępności czterdziestu ośmiu instytucji kultury, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego oraz zwrócenie uwagi na konieczne i zalecane do wdrożenia zmiany lub usprawnienia w tkance architektonicznej obiektów i ich wyposażeniu. W związku z panowaniem pandemii COVID-19 część placówek była zamknięta. Finalnie podczas prowadzonych prac zbadano dostępność trzydziestu pięciu instytucji kultury, znajdujących się na terenie dwunastu miast powiatowych województwa mazowieckiego: Białobrzegów, Gostynina, Grójca, Legionowa, Łosic, Mławy, Nowego Dworu Mazowieckiego, Otwocka, Ożarowa Mazowieckiego, Przysuchy, Sierpca i Wołomina.

Wyniki tego audytu nie są publiczne, ale zostały przesłane do instytucji, których dotyczyły oraz do Urzędu Marszałkowskiego Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Pełna wersja raportu dostępna jest w Mazowieckim Instytucie Kultury (kontakt: Anna Woźniak; tel. 665 603 909, a.wozniak@mik.waw.pl).

Dostępność dla osób z różnymi niepełnosprawnościami to proces, a wszystkie zmiany na lepsze traktujemy jako część większej całości. Wierzymy, że budowanie dostępności zaczyna się od świadomości różnorodności użytkowników – stąd duży nacisk położony w niniejszym opracowaniu na zagadnienia związane z potrzebami poszczególnych grup. Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi i włączanie głównych zainteresowanych w proces zmian budują świadomość i motywują do działania. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie rekomendacje i wytyczne, opisane w raporcie jako konieczne czy zalecane, możliwe są do wdrożenia od razu. Realizacja niektórych z nich może trwać miesiącami lub latami. Co więcej – mamy świadomość, że nie wszystkie spośród nich leżą bezpośrednio w gestii Instytucji, w których siedzibach prowadzone było badanie. Mimo wszystko wierzymy jednak, że pełna informacja o poziomie dostępności jest cenna dla wszystkich zainteresowanych, pokazuje bowiem, że proces jej budowania trwa, a realne działania z nim związane muszą zostać zaplanowane i rozłożone w czasie.
                                                                                                                                                                                                                       

Fundacja Polska Bez Barier

 

 

Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

  • Brak komentarzy