A- A A+
vimeo facebook
Tu zaczynają się schody
15 // 10 // 2021
Tu zaczynają się schody
Dostępność instytucji kultury z woj. mazowieckiego dla wszystkich osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. Raport z badania.

Głównym celem badania było ustalenie, jak „dostępność” funkcjonuje w świadomości pracowników_czek różnych instytucji kultury z woj. mazowieckiego. Potrzeba takiego badania wzięła się z przekonania, że dostępność, która jest dla wielu osób (a potencjalnie dla każdego z nas) warunkiem niezależności i możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, powinna być właściwie rozumiana. Chcieliśmy więc dowiedzieć się, jak definiuje się dostępność na własny użytek instytucji i jak te definicje przekładają się na działania.

Raport powstał na podstawie 21 wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z koordynatorami_kami ds. dostępności oraz przedstawicielami_kami kadry zarządzającej mazowieckimi instytucjami kultury.

Rekomendacje w raporcie są wynikiem rozmów z osobami eksperckimi, które od lat pracuję na rzecz poprawy dostępności instytucji publicznych w Polsce.

Badania zrealizowano dzięki finansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działalności Mazowieckiego Obserwatorium Kultury.

Załączniki:

raporttu-zaczynaja-sie-schodynet.pdf - pobrań: 809, rozmiar: 620,6 KB
  • Brak komentarzy