A- A A+
vimeo facebook
Dostępność instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami w miastach powiatowych woj. mazowieckiego
01 // 03 // 2021
Dostępność instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami w miastach powiatowych woj. mazowieckiego
W latach 2014–2020 na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury realizowano badanie dostępności instytucji kultury dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w miastach powiatowych województwa mazowieckiego. Brano przy tym pod uwagę dostępność architektonicz

  • Brak komentarzy