A- A A+
vimeo facebook
Ciekawe Webinaria
11 // 09 // 2015
Ciekawe Webinaria

Harmonogram webinariów we wrześniu 2015: 

woj. mazowieckie

11 września, g. 15.30-16.30 – zakres – Partnerstwa lokalne i partnerstwa projektowe

18 września, g. 15.30-16.30 – zakres – Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków z UE

23 września, g. 9.30 -10.30 – zakres – Przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość społeczna

29 września, g.16.00-17.00 – zakres – Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 część 1 i część 2

30 września, g.17.00-18.00 – zakres – Projekty innowacyjne na badania i rozwój część 1 i część 2

linki do webinariów oraz manual jak z nich korzystać na stronie : http://funduszenastart.boris.org.pl

Webinaria w archiwum: 

- ekonomia społeczna 
- przedsiębiorczość społeczna 
- projekty innowacyjne na badania i rozwój
- partnerstwa lokalne i partnerstwa projektowe
- zasada równości szans kobiet i mężczyzn
- jak mobiliować do działania

Filmy z webinariów >>

  • Brak komentarzy