A- A A+
vimeo facebook
Nabór do konkursu FIO 2016
07 // 01 // 2016
Nabór do konkursu FIO 2016

Do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) uprawnione są:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW;

Zapraszamy również do udziału w spotkaniach informacyjnych dla osób zainteresowanych Konkursem FIO 2016.

Spotkania odbędą się w województwach, organizowane są przez właściwe dla województw Urzędy Marszałkowskie.

więcej szczegółów >>

  • Brak komentarzy