A- A A+
vimeo facebook
NABÓR DO PROGRAMU CHRZEST966 OGŁOSZONY!
30 // 09 // 2015
NABÓR DO PROGRAMU CHRZEST966 OGŁOSZONY!

Celem strategicznym programu jest zwiększenie świadomości Polaków na temat roli i znaczenia chrztu Polski jako jednego z najważniejszych wydarzeń w historii państwowości polskiej oraz jego wpływu na kształt współczesnej Polski. Zadania w ramach programu będzie można realizować od 1 stycznia do 30 listopada 2016 roku.

 

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów związanych z upamiętnieniem 1050. rocznicy Chrztu Polski poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

 

organizacja festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), konkursów, przeglądów, warsztatów, działań interdyscyplinarnych;

nagrania audio, video, rejestracja video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących);

organizacja kampanii edukacyjnych.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2015.

 

Uwaga! Formularz wniosku jest już dostępny w EBOI.

 

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym do programu Chrzest966 można wybierać zgodnie z § 6 regulaminu programu Chrzest966 TYLKO następujące rodzaje zadań:

 

organizacja festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), konkursów, przeglądów, warsztatów, działań interdyscyplinarnych;

nagrania audio, video, rejestracja video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących);

organizacja kampanii edukacyjnych.

Regulamin programu Chrzest 966 NIE PRZEWIDUJE ubiegania się o dofinansowania zadań polegających na organizowaniu konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych. Tego zadania NIE NALEŻY wybierać w punkcie IV.1. Rodzaj zadania (określony w regulaminie danego programu).

 

Informacje i formularze do pobrania NCK.pl

  • Brak komentarzy