A- A A+
vimeo facebook
Nabór wniosków stypendialnych w programie „Aktywność obywatelska” rozpoczęty!
17 // 03 // 2015
Nabór wniosków stypendialnych w programie „Aktywność obywatelska” rozpoczęty!

 O stypendium mogą ubiegać się osoby realizujące projekty z zakresu animacji i edukacji kulturalnej. Powołanie tego typu programu stypendialnego było jednym z postulatów „Paktu dla kultury”.

Projekty, odnoszące się do konkretnych zjawisk lub tematów istotnych dla lokalnej społeczności, powinny być realizowane przez artystów (niezależnie od dziedziny uprawianej sztuki) lub animatorów  i edukatorów (wykorzystujących narzędzia specyficzne dla kultury i sztuki) wspólnie z przedstawicielami lokalnej społeczności.

O stypendia mogą ubiegać się tylko osoby fizyczne (z wyłączeniem osób o których mowa w § 10 ust 1 Regulaminu). Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości. Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

W konkursie można wnioskować o stypendia:

półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. ;

mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznej Aplikacji. Informacje o konkursie >>

Konsultacje w siedzibie MKiDN:

Od 9 do 20 marca 2015 r. w siedzibie MKiDN od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 16.00:

prowadzone są dyżury konsultacyjne, podczas których zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia;

zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić poprawność dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do Biura Podawczego MKiDN);

warunkiem udziału w konsultacjach jest uprzednie umówienie terminu spotkania.

 

Uwaga: Ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny.

Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie - 022 42 10 228 lub elektronicznie – e-mail -  stypendia2015@mkidn(dot)gov.pl

Więcej informacji o konkursie znajduje się na podstronie Stypendia z Budżetu – Aktywność Obywatelska.

Nabór trwa do 31 marca 2015 r.

  • Brak komentarzy