A- A A+
vimeo facebook
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej - Konsultacje!
18 // 05 // 2016
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej - Konsultacje!

W imieniu Mazowieckiego Instytutu Kultury, Federacji Mazowia oraz Forum Kultury Mazowsze zapraszamy na pierwszą z cyklu debat mającą na celu konsultacje założeń Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Debata odbędzie się 18.05.2016 w godzinach 10:30 – 13:00 w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury. 

Mazowiecki Instytut Kultury oraz Federacja Mazowia, działając na zlecenie samorządu województwa mazowieckiego, wypracowują w procesie społecznym wojewódzki program edukacji kulturalnej. W 2016 roku powstanie koncepcja Programu. Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej (MPEK) określi założenia programowe i instrumenty finansowe polityki województwa mazowieckiego w obszarze edukacji kulturalnej do roku 2030.

Program będzie wypadkową pracy ekspertów oraz konsultacji, badań i debat środowiskowych. Zapraszamy do udziału w debatach i współkształtowania Programu przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacja kulturalną: samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby zarządzające publicznymi i niepublicznymi podmiotami kultury, lokalnych aktywistów, artystów i edukatorów, nauczycieli, animatorów kultury i twórców oddolnych inicjatyw kulturalnych i społecznych.

Rekomendacje, oczekiwania, propozycje dot. MPEK zostaną podczas spotkań zebrane przez ekspertów i przedłożone zarządowi województwa w formie koncepcji Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Zapraszamy do udziału w debacie!

Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12 w Warszawie 

18.05.2016 godz. 10:30 – 13:00 

 

Rejestracja na stronie: http://mazowia.org.pl/111,mazowiecki_program_edukacji_kulturalnej.html

Kontakt:

W sprawach dotyczących udziału w Debacie: Marta  Lipczyńska m.lipczynska@mazowia.org.pl   tel. 516 155 695

 

Informacje merytoryczne o programie: 

Karol Wittels – Federacja Mazowia – karol_wittels@op.pl 

Marcin Śliwa – Mazowiecki Instytut Kultury - m.sliwa@mik.waw.pl, tel. 22 58 64 250

  • Brak komentarzy