A- A A+
vimeo facebook
Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury
31 // 12 // 2015
Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury

Organizatorami Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury było Forum Kultury Mazowsze, Mazowiecki Instytut Kultury oraz Służewski Dom Kultury. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Na Konwencie zaprezentowana została Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020 i to wokół niej toczyły się dyskusje pierwszego dnia. O pracach nad powstawaniem Strategii i dalszych działaniach, jakie będą podejmowane rozmawiali: Paweł Cukrowski, Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Iwona Wujastyk, p.o. Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury, Wojciech Kłosowski, ekspert prowadzący, Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana, Piotr Wlizło, Dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury, a panel prowadziła Joanna Orlik, Dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury. W drugiej części dnia uczestnicy w czterech grupach wypracowywali uwagi i rekomendacje do zapisów Strategii oraz dyskutowali nad następującymi zagadnieniami: Lokalne strategie rozwoju kultury a Strategia rozwoju kultury w województwie mazowieckim; Narzędzia wsparcia pracy animatora; Wsparcie kadr kultury w województwie mazowieckim; Sieciowanie. Na zakończenie dnia prace wszystkich grup zostały przedstawione przez prowadzących, a przesłanie dla uczestników Konwentu wygłosiła Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Sejmu RP.

Drugiego dnia uczestnicy Konwentu mieli do wyboru szereg ciekawych warsztatów, które odbywały się w dwóch sesjach. Mogli także uczestniczyć w Showcase – prezentacjach ciekawych projektów i działań z obszaru animacji i edukacji kulturalnej.

Strona wydarzenia

Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020 do pobrania ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

  • Brak komentarzy