A- A A+
vimeo facebook
Konsultacje Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
15 // 06 // 2016
Konsultacje Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej

Mazowiecki Instytut Kultury, Federacja Mazowia oraz Forum Kultury Mazowsze działając na zlecenie samorządu województwa mazowieckiego, wypracowują w procesie społecznym wojewódzki program edukacji kulturalnej.
W 2016 roku powstanie koncepcja Programu. Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej (MPEK) określi założenia programowe i instrumenty finansowe polityki województwa mazowieckiego w obszarze edukacji kulturalnej do roku 2030.

Program będzie wypadkową pracy ekspertów oraz konsultacji, badań i debat środowiskowych.

Zapraszamy do udziału w debatach i współkształtowania Programu przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną: samorządów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby zarządzające publicznymi i niepublicznymi podmiotami kultury, lokalnych aktywistów, artystów i edukatorów, nauczycieli, animatorów kultury i twórców oddolnych inicjatyw kulturalnych i społecznych.

Rekomendacje, oczekiwania, propozycje dot. MPEK zostaną podczas spotkań zebrane przez ekspertów i przedłożone zarządowi województwa mazowieckiego w formie koncepcji Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

 

HARMONOGRAM DEBAT

6 czerwca 2016 r., godz. 10:30 – 13:00 Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 1

8 czerwca 2016 r. godz. 10:30 – 13:00 Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu, ul Kopernika 1

10 czerwca 2016 r., godz. 10:30 – 13:00 Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Plac Gen. Józefa Bema 8

13 czerwca 2016 r., godz. 10:30 – 13:00 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska 61

14 czerwca 2016 r., godz. 10:30 – 13:00 Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1

 

rejestracja udziału w debacie>>

 

 

  • Brak komentarzy