A- A A+
vimeo facebook
Rola edukacji kulturalnej w procesie readaptacji - seminarium
03 // 12 // 2015
Rola edukacji kulturalnej w procesie readaptacji - seminarium

Tematem spotkania są zagadnienia związane z resocjalizacją poprzez działania artystyczne i udział w kulturze, wpływem działań artystów na proces readaptacji społecznej skazanych, znaczeniem współodpowiedzialności społecznej za ludzi odbywających karę pozbawienia wolności. Jako prelegentów zaprosiliśmy osoby zaangażowane w takie działania – zarówno przedstawicieli Służby Więziennej, jak i społeczników i artystów działających w ramach organizacji pozarządowych i samodzielnie.

więcej szczegółów >>

  • Brak komentarzy