A- A A+
vimeo facebook
Spotkanie Informacyjne
03 // 02 // 2015
Spotkanie Informacyjne "Europa dla obywateli" 2014-2020

Program "Europa dla obywateli" 2014-2020

W dniu 14 kwietnia 2014 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie ustanawiające na lata 2014-2020 program "Europa dla obywateli”, który ma na celu zwiększenie świadomości obywateli o historii i integracji europejskiej oraz pomoc obywatelom w lepszym zrozumieniu polityki UE i jej wpływie na ich codzienne życie.

Program składa się z dwóch obszarów tematycznych: "Pamięć europejska” oraz "Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie", które są uzupełnione przez granty operacyjne oraz działanie horyzontalne: „Waloryzacja”, mające na celu analizę, rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników projektów dofinansowanych z programu „Europa dla obywateli”.

Przed rozpoczęciem procesu aplikowania o dofinansowanie z programu "Europa dla obywateli", należy zapoznać się z "Przewodnikiem programowym", zawierającym informacje na temat możliwości finansowania, procedur aplikacyjnych i kalendarz składania wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez ekspertów EACEA dokumentem 'FAQ for Applicants - Europe for Citizens Programme (Action Grants)' (polska wersja dostępna tutaj), zawierającym odpowiedzi na najczęstsze pytania zgłoszone na etapie aplikowania o dofinansowanie.

 

Uwaga :

Wnioski na projekty pamięci europejskiej od roku 2015 mają jeden termin aplikowania - w roku 2015 jest to 2 marca.

W roku 2015 Projekty społeczeństwa obywatelskiego również można składać tylko w jednym naborze, 2 marca 2015.

 

Wnioski o dofinansowanie partnerstw miast i sieci miast partnerskich w latach 2015-2020 można składać w dwóch terminach: 1 marca (2 marca w roku 2015) i 1 września.

 

  Więcej informacji tu >>

 

 

  • Brak komentarzy