A- A A+
vimeo facebook
VII edycja konkursu grantowego Fundacji
08 // 01 // 2014
VII edycja konkursu grantowego Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka"

informacje o konkursie >>

W konkursach grantowych mogą brać udział wszystkie organizacje, które mają swoją siedzibę lub przedstawicielstwo w Płocku. Projekty również muszą dotyczyć mieszkańców naszego miasta. Nie wprowadzamy żadnych ograniczeń w zakresie tematyki. Projekty mogą wpisywać się praktycznie w każą sferę życia: od sportu, przez ekologię po kulturę. 

Każda z organizacji może złożyć nieograniczoną liczbę projektów, dofinansowanie przyznajemy jednak tylko na jeden projekt partnerski i jeden indywidualny. Szczegółowe kryteria dotyczące formularzy konkursowych lub maksymalnej wysokości grantu przed każdą z edycji ustala Rada Fundacji. Dane te są publikowane przed rozpoczęciem naboru wniosków.

Wnioski, jakie wpływają podczas konkursu, ocenia pod kątem formalnym Zarząd Fundacji. Następnie trafiają do Rady Programowej, gdzie opiniowane są przez osoby o uznanym w Płocku autorytecie społecznym. W kolejnym etapie opiniuje je Rada Fundacji, w której zasiadają przedstawiciele Fundatorów. Ostatnim etapem weryfikacji jest spotkanie Zarządu Fundacji. Zarząd,  po rozważeniu opinii wszystkich Rad,  podejmuje decyzję stosowną uchwałą.

 Konkurs finansowany jest z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A. , Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu pozyskanego w Levi Strauss Foundation.

  • Brak komentarzy