A- A A+
vimeo facebook
Ewolucja ku ewaluacji -  zaczynamy!
26 // 03 // 2015
Ewolucja ku ewaluacji - zaczynamy!

Celem naszego szkolenia jest wprowadzenie do naszej organizacji „kultury ewaluacji”. Chodzi o to, by nasze działania – zarówno poszczególnych pracowników, ale też aktywności w ramach poszczególnych projektów, czy wreszcie funkcjonowanie Instytutu jako całości, wpisywały się w misję określoną w Strategii Rozwoju Mazowieckiego Instytutu Kultury. Przez dwa kolejne dni będziemy zapoznawać się z metodami skutecznej i adekwatnie dobranej do projektu ewaluacji a już niebawem, w ramach projektu E4 dokonamy ewaluacji czterech wieloletnich projektów naszej instytucji. 

 

Prowadzący:

Kaja Dziarmakowska – badaczka społeczna związana z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA http://stocznia.org.pl/, należy do sieci Latających Socjologów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę. Prowadzi konsultacje społeczne, badania i warsztaty projektowe, specjalizuje się w ewaluacji projektów edukacji kulturalnej. Jest współautorką narzędzi ewaluacyjnych przygotowanych na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Wojciech Kłosowski – Zajmuje się doradztwem dla samorządów lokalnych w zakresie planowania i zarządzania strategicznego. Jest współautorem lub konsultantem ok. 70 opracowań o charakterze strategicznym dla jednostek samorządu lokalnego i regionalnego (strategie rozwoju lokalnego, lokalne strategie marketingowe, Lokalne Programy Rewitalizacji, Plany Rozwoju Lokalnego, strategie rozwoju przedsiębiorczości, programy rozwoju turystyki, Zintegrowane Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich, Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych, programy operacyjne, modele kontraktowania usług, studia wykonalności inwestycji itp.). Pracuje jako wykładowca i trener w ramach wielu programów edukacyjnych o szerokiej tematyce samorządowej: 19-letnie doświadczenie szkoleniowe, ponad 750 przeprowadzonych szkoleń (w tym m. in. szkolenia dla paneli ekspertów oceniających wnioski do programów regionalnych). Jest autorem kilkunastu ekspertyz wykonywanych na zamówienia rządowe lub organów samorządu terytorialnego (rewitalizacja obszarów miejskich, partycypacja społeczna, przeciwdziałanie dyskryminacji). Autor Strategii Mazowieckiego Instytutu Kultury

Agata Nowotny - Socjolożka i badaczka. Kończy doktorat na temat społecznej roli dizajnu w Instytucie Socjologii UW. Bada, pisze, uczy. Prowadzi projekty badawcze społeczne, naukowe i marketingowe. 

  • Brak komentarzy