A- A A+
vimeo facebook
VI Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
09 // 12 // 2015
VI Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

Kontynuując zwyczaj spotykania się przedstawicieli sektora pozarządowego pod koniec każdego roku chcemy po raz kolejny zachęcić wszystkie organizacje do wspólnego spędzenia kilku godzin i do rozmów na tematy ważne dla nas wszystkich.

W tym roku, oprócz tradycyjnych podsumowań mijającego roku, przybliżymy ważne dla organizacji pozarządowych zmiany wynikające z nowelizacji ustaw: o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o rachunkowości.

Nie zabraknie również czasu na krótkie przedstawienie naszej oferty dla fundacji i stowarzyszeń z powiatu sochaczewskiego,

a także na wspólną integrację przy kawie i herbacie.

Wszystkie informacje można uzyskać u Ewy Prengowskiej, dyrektor biura POPPS, pod nr telefonu 601-135-239

i e-mail biuro@popps.org.pl.

VI Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego odbywa się w ramach projektu „Rozwój Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i wzmocnienie potencjału jego organizacji członkowskich” i dofinansowany został ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015 z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

WIĘCEJ INFORMACJI >>

 

Link do pierwszego numeru kwartalnika  AKTYW - kwartalnik organizacji pozarządowych powiatu sochaczewskiego. 

  • Brak komentarzy