A- A A+
vimeo facebook
Konferencja: Jak dobrze mieć sąsiada
17 // 12 // 2015
Konferencja: Jak dobrze mieć sąsiada

Jesteśmy świadkami ważnych zmian demograficznych: wydłuża się oczekiwana długość życia, rośnie odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Coraz istotniejsze stają się pytania: jak zapewniać wsparcie osobom starszym, jak dostosowywać je do potrzeb seniorów i ich rodzin, jak zwiększać jego dostępność - jak sprawić, by osoby o ograniczonej samodzielności jak najdłużej nie musiały korzystać z instytucjonalnych form opieki.

Warte uwagi w tym kontekście jest wsparcie udzielane przez osoby z najbliższego sąsiedztwa. Z reguły ma ono charakter oddolnej samopomocy, opartej na więziach, zaufaniu, wzajemności i dobrej woli oddolnej samopomocy, ale może również przybrać formę regularnej usługi sąsiedzkiej kontraktowanej przez gminę. Taka forma spotykana jest w niektórych polskich samorządach, gdzie z powodzeniem uzupełnia inne niewystarczające bądź nieskuteczne formy wsparcia udzielanego przez rodzinę i środowisko lokalne.

Podczas konferencji wspólnie zastanowimy się nad rolą sąsiedzkiego wsparcia w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką nad seniorami. Porozmawiamy na temat budowania więzi sąsiedzkich i rozwijania lokalnej, sąsiedzkiej samopomocy. Zaprezentujemy i przedyskutujemy również propozycję standardów usług opiekuńczych świadczonych w formule sąsiedzkiej.

więcej szczegółów >>

  • Brak komentarzy