A- A A+
vimeo facebook
Zabytek Zadbany 2015
05 // 02 // 2015
Zabytek Zadbany 2015

Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu Zabytek Zadbany – ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Za jego realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konkurs Zabytek Zadbany adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków.  Jego cel to promocja opieki nad zabytkami przez wyróżnienie wzorowo prowadzonych prac konserwatorskich i najlepszych rozwiązań użytkowania obiektów zabytkowych. 

 

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach: 

a. Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu. 

b. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe). 

c. Adaptacja obiektów zabytkowych. 

d. Kategoria specjalna: architektura i konstrukcje drewniane. 

e. Kategoria specjalna: architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki. 

 

Ocenie jury konkursowego podlega jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach. 

Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2010-2014. 

Zgłoszeń mogą dokonywać właściciele i zarządcy obiektów, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków i osoby działające z ich upoważnienia. 

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są na stronie: http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/ 

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 5 lutego 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

Sekretariat konkursu i nadsyłanie zgłoszeń: 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa 

Oddział Terenowy Olsztyn 

ul. 11 Listopada 4 

10-104 Olsztyn 

e-mail: ot.olsztyn@nid.pl 

tel. 89 521 26 87; fax. 89 521 26 88 

 

więcej informacji na stronie: Narodowy Instytut Dziedzictwa

  • Brak komentarzy