Joanna Turek
Joanna Turek
Animatorka kultury i dziedzictwa
regionu, z którego pochodzi, inicjatorka „Kurpiowskiego Taboru – śladami Pawelczyka”. Laureatka Nagrody MPEK-u za Społeczne Działania Twórcze.
Tomasz Jakubowski
Tomasz Jakubowski
Twórca Pracowni Batiku MAMUT, muralista i współorganizator festiwalu „Fabryka Światła” w Przasnyszu, laureat Nagrody MPEK-u za Społeczne Działania Twórcze w subregionie ostrołęckim.
Maria Kłosiewicz
Maria Kłosiewicz
Jest sołtyską Grzegorzewic – wsi goszczącej animatorkę kultury w ramach rezydencji animacyjnych MPEK. Społeczne działania twórcze to dla niej okazja do zbudowania więzi wśród mieszkańców.
Anna Elsner
Anna Elsner
Jest sołtyską Woli Cygowskiej – jednej z wsi goszczących animatorki kultury w ramach rezydencji animacyjnych MPEK. Chce, aby również w jej miejscowości kultura była dostępna.
Paula Kinaszewska
Paula Kinaszewska
Skrzypaczka i śpiewaczka w zespołach Maryna C. i Wowakin Trio. Kieruje zespołem dziecięcym Wesołe Mazurki z Pragi. Organizuje potańcówki, spotkania śpiewacze, poszukuje starych pieśni.
Bogumiła Majczyno
Bogumiła Majczyno
Animacja kultury jest dla niej procesem integracji międzyludzkiej oraz ludzi z otaczającym ich światem. Ma uwalniać kreatywność, budzić potencjał twórczy, artystyczny, towarzyski.

Dołącz do programu!