Maria Kłosiewicz
Maria Kłosiewicz
Jest sołtyską Grzegorzewic – wsi goszczącej animatorkę kultury w ramach rezydencji animacyjnych MPEK. Społeczne działania twórcze to dla niej okazja do zbudowania więzi wśród mieszkańców.
Anna Elsner
Anna Elsner
Jest sołtyską Woli Cygowskiej – jednej z wsi goszczących animatorki kultury w ramach rezydencji animacyjnych MPEK. Chce, aby również w jej miejscowości kultura była dostępna.
Paula Kinaszewska
Paula Kinaszewska
Skrzypaczka i śpiewaczka w zespołach Maryna C. i Wowakin Trio. Kieruje zespołem dziecięcym Wesołe Mazurki z Pragi. Organizuje potańcówki, spotkania śpiewacze, poszukuje starych pieśni.
Bogumiła Majczyno
Bogumiła Majczyno
Animacja kultury jest dla niej procesem integracji międzyludzkiej oraz ludzi z otaczającym ich światem. Ma uwalniać kreatywność, budzić potencjał twórczy, artystyczny, towarzyski.
Pola Rożek
Pola Rożek
Rezydentka we wsi Rząśnik-Majdan w ramach rezydencji animacyjnych MPEK. Jej trzecim polem zainteresowań, oprócz animacji kultury i etnografii, jest animacja i edukacja przyrodnicza.
Agata Siwiak
Agata Siwiak
Rezydentka we wsiach Kurpie Dworskie i Szlacheckie w ramach rezydencji animacyjnych MPEK. Społeczne działania twórcze rozumie jako uważną rozmowę z osobami, z którymi współpracuje.

Dołącz do programu!