Anna Elsner
Anna Elsner

 


Jest sołtyską Woli Cygowskiej – jednej z wsi goszczących animatorki kultury w ramach rezydencji animacyjnych MPEK. Chce, aby również w jej miejscowości kultura była dostępna.

Jakie działania realizuje?
Aktualnie razem z młodzieżą z terenu Gminy Poświętne projektują mural, który wkrótce namalują na jednej ze ścian we wsi. Oprócz tego realizuje mniejsze działania związane z pielęgnacją i nasadzeniami kwiatów w sołectwie (finansowane z Funduszu Sołeckiego i FIO ML). Działa również w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Cygowskiej.
Wśród planów na ten rok ma zorganizowanie szkoleń z pszczelarstwa, warsztaty kulinarne, piknik integracyjny i spotkanie wigilijne.

Jak zaczęła się jej przygoda ze społecznymi działaniami twórczymi?
Jej działania rozpoczęły się na dobre, gdy została sołtyską Woli Cygowskiej. Uświadomiła sobie wówczas, że teraz to od niej w dużej mierze będzie zależało, jak będzie wyglądała jej miejscowość w perspektywie najbliższych lat oraz co będzie się w niej działo. Jak pisze: „Miałam to ogromne szczęście, że w moim sołectwie i gminie poznałam fantastycznych ludzi, którzy uwierzyli we mnie i moje pomysły. Sama niewiele mogłabym zrobić — w grupie siła”.

 

Dołącz do programu!