ALTERGRANT 2019

WYNIKI KONKURSU

Wybór laureatek i laureatów pierwszej edycji Konkursu ALTERGRANT był naprawdę trudny! Zgłosiło się wiele ciekawych inicjatyw, które zasługują na uwagę i docenienie. 

Po intensywnych obradach Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu trzech równorzędnych nagród (4000 zł brutto oraz film promocyjny) następującym osobom:

Przyznano również jedno wyróżnienie (film promocyjny) dla:

Gratulujemy!ALTERGRANT 2019

Celem nowego  konkursu Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej było wyłonienie i wypromowanie działań prowadzonych w obszarze edukacji kulturalnej, które są realizowane w oparciu o współpracę międzysektorową oraz alternatywne źródła finansowania. 

Na zwycięzców czekały nagrody finansowe w wysokości 4000 zł oraz spot promocyjny.

Kto moógł wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogły wziąć udział osoby, organizacje lub instytucje reprezentujące zarówno sektor publiczny, społeczny, jak i prywatny, prowadzące działania z obszaru edukacji kulturalnej na terenie województwa mazowieckiego (z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy).

Aby się zgłosić należało:

  • zapoznać się z regulaminem, znajdującym się w załączniku pod artykułem 
  • oraz przesłać formularz zgłoszeniowy do 29 września 2019 r.

Przy wyborze zwycięzców były brane pod uwagę m.in.: oryginalność prowadzonych dotychczas działań, sposoby pozyskiwania środków oraz umiejętność  budowania relacji.

 

 

Załączniki:

regulaminaltergrant2019.pdf - pobrań: 883, rozmiar: 66,88 KB

Dołącz do programu!