Dowiedz się więcej o konkursach w ramach MPEK!
Dowiedz się więcej o konkursach w ramach MPEK!

Wiemy, że edukacja kulturalna jest długofalowym procesem, którego nie da się zamknąć w ryzach projektu, który ma zawsze swój cel, harmonogram i budżet. Dlatego postanowiliśmy nie przyznawać grantów, ale wspierać animatorów i animatorki kultury nagrodami za dotychczasowe działania.

Pierwszą z tych nagród jest Nagroda za Społeczne Działania Twórcze, druga to ALTERGRANT – konkurs promujący działania oparte o współpracę międzysektorową oraz alternatywne sposoby finansowania.

Nagrodę za Społeczne działania twórcze przyznajemy osobom działającym w regionie, który jest w danym roku eksplorowany przez nasz zespół. W roku 2018 był to subregion radomski, teraz rozpoczynamy działania w subregionie ostrołęckim. Wartość nagrody to 4 tys. złotych. Co ważne – nasi laureaci otrzymują również wsparcie promocyjne i pełnią rolę naszych ekspertów terenowych.

>> KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NAGRODZIE ZA SPOŁECZNE DZIAŁANIA TWÓRCZE

Kolejną nagrodą jest ALTERGRANT – również w wysokości 4 tys. złotych. Jest to przedsięwzięcie innowacyjne, a pomysł na nie zrodził się z tego, że zbyt mało jest środków publicznych przeznaczonych na kulturę, a ponadto sposób ich dystrybucji jest obarczony wieloma trudnościami systemu biurokratycznego. Z drugiej strony zauważyliśmy też, że osoby działające lokalnie często otrzymują pomoc finansową lub pozafinansową od lokalnych przedsiębiorców czy mecenasów. Postanowiliśmy więc takie działania zauważyć, pokazać i nagrodzić. ALTERGRANT skierowany jest do inicjatyw z całego województwa (z wyłączeniem Miasta Stołecznego Warszawy).

>> KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ALTERGRANCIE

Dołącz do programu!