Kontakt

Skontaktuj się z nami:

mpek@mik.waw.pl

facebook.com/mazowieckiprogramedukacjikulturalnej

Zespół MPEK:

 

 

dr Maja Dobiasz-Krysiak
Ekspertka ds. merytorycznych MPEK-u, antropolożka kultury, edukatorka i animatorka kultury. Wzmacnia i wspiera animatorki i animatorów oraz edukatorki i edukatorów kulturowych.

 

Miriam Kołak-Pleśniak
Ekspertka ds. komunikacji MPEK-u, absolwentka kulturoznawstwa – wiedzy o kulturze związana z branżą mediów społecznościowych, portali internetowych oraz promocją instytucji kultury.

 

Radosław Kowalik
Ekspert ds. działań terenowych i komunikacji MPEK-u, arteterapeuta, kulturoznawca, fotograf i niezależny animator kultury łączący w swoich działaniach elementy sztuki wizualnej i zaangażowanej społecznie.

 

Norbert Późniewski
Koordynator MPEK-u, kierownik Działu Edukacji w Mazowieckim Instytucie Kultury. Swoją pasję do tańca ludowego realizuje jako choreograf i instruktor.

 

Dołącz do programu!