Nagroda MPEK-u za Społeczne Działania Twórcze - Edycja 2021Kapituła Konkursowa Nagordy MPEK-u za Społeczne Działania twórcze wyłoniła dziewięć laureatek i laureatów z województwa mazowieckiego. Celem konkursu było nagrodzenie wyróżniających się osób zajmujących się edukacją kulturalną. 

Przedstawiamy listę osób nagrodzonych.

W kategorii KONSEKWENTNE DZIAŁANIA nagrody otrzymują:
 • Anna Łukawska-Adamczyk
 • Alicja Gryz-Wasil
 • Małgorzata Karkosz
 • Beata Nessel-Łukasik
W kategorii TWÓRCZE POWROTY nagrody otrzymują:
 • Jacek Zakrzewski
 • Agnieszka Szkop-Gwiazda
 • Norbert Jastalski
W kategorii MŁODE PRAKTYKI nagrody otrzymują:
 • Roksana Grzegrzułka
 • Zuzanna Baranowska-Lemmen


Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w działaniach!
Więcej o laureatkach i laureatach można znaleźć w publikacji MPEK-u podsumowującej 2021 rok.

https://readymag.com/3333230

W Kapitule Konkursowej znaleźli się:

 • Magdalena Ulejczyk – Dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury
 • Izabela Bednarczyk – Zastępca Dyrektora ds. artystycznych Mazowieckiego Instytutu Kultury
 • dr Anna Świętochowska – koordynatorka ds. merytorycznych Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
 • dr Maja Dobiasz-Krysiak – Ekspertka ds. merytorycznych Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
 • Norbert Późniewski – kierownik Działu Edukacji Mazowieckiego Instytutu Kultury, koordynator Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
 • Miriam Kołak-Pleśniak – spec. ds. komunikacji Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
 • Tomasz Jakubowski – laureat Nagrody MPEK-u za Społeczne Działania Twórcze w subregionie ostrołęckim

 


W 2021 roku o Nagrodę mogły ubiegać się osoby fizyczne działające na terenie całego województwa mazowieckiego z wyłączeniem m.st. Warszawy.

Nagrody w wysokości 4000 zł brutto można było otrzymać w trzech kategoriach:

1) Twórcze powroty – dla osób, które realizują społeczne działania twórcze na rzecz lokalnej społeczności w miejscowości, z której pochodzą i do której wróciły po latach lub mieszkają poza jej obszarem

2) Młode praktyki w edukacji kulturalnej – dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia i aktywnie działają twórczo na rzecz lokalnej społeczności

3) Konsekwentne działania twórcze – nagroda dla osób, które od min. 3 lat prowadzą regularne działania na rzecz swojej społeczności

We wszystkich trzech kategoriach przyznanych zostało łącznie dziewięć nagród za dotychczasową działalność, które można przeznaczyć na dowolny cel. 

Aby wziąć udział w konkursie należało zapoznać się z ZAŁĄCZONYM REGULAMINEM (dokument znajduje się również w załączniku na dole strony) oraz wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy.
Zgłoszenie należało wypełnić i przesłać do 10 października 2021  r.

Kryteria przyznania Nagrody za Społeczne Działania Twórcze

Kryteria formalne:

 1. działanie zgodne z wybraną kategorią konkursową
 2. prowadzenie działania w obszarze edukacji kulturalnej na rzecz lokalnej społeczności na terenie województwa mazowieckiego, z wyłączeniem Miasta Stołecznego Warszawy
 3. prowadzenie wyróżniającej się działalności społeczno-kulturalnej z uwzględnieniem przynajmniej w dwóch z poniższych obszarów:
 • odwoływanie się do lokalnych tradycji, wartości i praktyk
 • re-interpretacja lokalnego dziedzictwa
 • przekraczanie tradycyjnych sposobów uczestnictwa w kulturze
 • docieranie do grup marginalizowanych
 • wykorzystywanie kultury do rozwoju społecznego
 • aktywne uczestnictwo w kulturze.

Kategorie oceny merytorycznej

 • innowacyjność działań
 • zaangażowanie lokalnej społeczności
 • działanie we współpracy z innymi osobami, organizacjami i instytucjami
 • widoczność (promocja, komunikacja, włączanie)
 • rozwijanie swoich kompetencji

Manifest MPEK znajduje się tu: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek-o-programie.html.

Kontakt
Pytania prosimy przesyłać na adres
mpek@mik.waw.pl lub zgłaszać telefonicznie: 669 395 783.

Laureaci i laureatki poprzednich edycji

-> subregion radomski (2018)
-> subregion ostrołęcki (2019)


Organizator:
Mazowiecki Instytut Kultury
Konkurs realizowany jest w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
Program finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Załączniki:

regulamin-konkursu-o-nagrode-mpek-2021.pdf - pobrań: 484, rozmiar: 113,44 KB

Dołącz do programu!