Nagroda za Społeczne Działania Twórcze - Edycja 2019

2 grudnia 2019 r. w Mazowieckim Instytucie Kultury odbyły się obrady Kapituły Konkursowej Nagrody MPEK za Społeczne Działania Twórcze w subregionie ostrołęckim. Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie wyróżniających się osób zajmujących się edukacją kulturalną. 

Sześć nagród w wysokości 4000 zł zdobyły osoby i zespoły, realizujące najlepsze inicjatywy, odwołujące się do lokalnych tradycji, wartości i praktyk, włączające lokalną społeczność, grupy marginalizowane oraz wykorzystujące kulturę jako narzędzie rozwoju społecznego.

Oto lista laureatów i laureatek:

Katarzyna Huzarska

Nagroda za wrażliwość w kontynuowaniu
i ożywianiu kultury tradycyjnej


Tomasz Jakubowski
(Pracownia Batiku Mamut)

Nagroda za oryginalne i społecznie wrażliwe
działania twórcze


Olga Stopińska, Bronisława Świder, Antonina Deptuła i Marianna Kuta
(Kontynuatorki Tradycji)

Nagroda za międzypokoleniową odpowiedzialność
i zapewnienie ciągłości kulturowej


Maria Weronika Kmoch
(Kurpianka w wielkim świecie, Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”)

Nagroda za aktywność obywatelską,
pasję badawczą i siłę sprawczą


Dominika Potomska i Paweł Pecura
(Skwerek Obfitości)

Nagroda za tworzenie przestrzeni
dla relacji społecznych w Ostrowi Mazowieckiej

 

Joanna Turek
(Kurpiowski Tabor – śladami Pawelczyka)

Nagroda za twórczy powrót
do własnej społeczności

 

Więcej o laureatkach i laureatach Nagorody MPEK-u za Społeczne Działania Twórcze w subregionie ostrołęckim można znaleźć w naszej publikacji:

 

Gratulujemy!


W Kapitule Konkursowej znaleźli się:

  • Magdalena Ulejczyk – p.o. Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury
  • Izabela Bednarczyk – Zastępca Dyrektora ds. artystycznych Mazowieckiego Instytutu Kultury
  • dr Anna Świętochowska – pełnomocniczka ds. Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
  • dr Maja Dobiasz-Krysiak – ekspertka Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
  • Norbert Późniewski – kierownik Działu Edukacji Mazowieckiego Instytutu Kultury, koordynator Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
  • Miriam Kołak-Pleśniak – spec. ds. komunikacji Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
  • Łukasz Wykrota – ekspert terenowy Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej

***

W roku 2019 o Nagrodę mogły ubiegać się osoby fizyczne działające na terenie subregionu ostrołęckiego, czyli powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego, makowskiego, wyszkowskiego oraz miasta Ostrołęka.

Aby wziąć udział w konkursie należało zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w załączniku do artykułu oraz w notatce na portalu Facebook http://bit.ly/2CkRDZC oraz wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie należało przesłać do 24 listopada 2019 r.

Nagroda jest przyznawana za dotychczasową działalność i można ją przeznaczyć na dowolny cel. 

Manifest MPEK znajduje się tu: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek-o-programie.html oraz w załączniku do artykułu.

 

 

 

 

Załączniki:

regulaminnagrodympek2019.pdf - pobrań: 787, rozmiar: 117,28 KB
manifestmpek.pdf - pobrań: 664, rozmiar: 747,48 KB

Dołącz do programu!