Nagroda za Społeczne Działania Twórcze

Konkurs o Nagrodę Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej za Społeczne Działania Twórcze

Co roku jesienią, ogłaszany jest Konkurs, którego celem jest wyłonienie wyróżniających się animatorów, edukatorów i innych osób prowadzących działania w obszarze kultury na terenie województwa mazowieckiego. O Nagrodę mogą ubiegać się osoby fizyczne, które działają na terenie wybranego subregionu. 

Listy laureatów  znajdują się na podstronach poszczególnych edycji Konkursu:
-> subregion radomski (2018)
-> subregion ostrołęcki (2019)

Informacje o naborach do Konkursu publikowane są w zakładce aktualności oraz na naszym profilu na Facebook'u

Dołącz do programu!