ALTERGRANT 2020

Kapituła Konkursowa  rozstrzygnęła konkurs Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej – ALTERGRANT 2020. W tym roku kandydaci oraz kandydatki mogli ubiegać się o nagrodę w dwóch kategoriach:

 1. łączenie działalności gospodarczej z działalnością kulturalną na rzecz lokalnej społeczności
 2. zdolność pozyskiwania środków poza sektorem publicznym

W pierwszej kategorii konkursowej nagrodzeni zostali:

 • Małgorzata Dąbrowska, która ujęła członków Kapituły rozmachem inicjatyw prowadzonych w małej wsi Bończa w gminie Warka i odpowiedzialnym społecznie prowadzeniem działalności odpłatnej Stowarzyszenia Made in Bończa -> ZOBACZ FILM O LAUREATCE

 • Radosław Fabiańczyk, który z kawiarni Łoskot Cafe w Sochaczewie uczynił lokalne centrum kultury z szeroką i interesującą ofertą włączającą mieszkańców --> ZOBACZ FILM O LAUREACIE

 W drugiej kategorii konkursowej nagrodzony został:

 • Rafał Swaczyna, który działalność Teatru Scena Kotłownia w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi w oparciu o środki pozyskiwane poza sektorem publicznym dzięki temu, że odpowiedzialnie i świadomie buduje relacje z biznesem -> ZOBACZ FILM O LAUREACIE

Gratulujemy!
Wyróżnieni otrzymają nagrody w wysokości 4 tys. złotych każda (z możliwością przeznaczenia na dowolny cel) oraz profesjonalnie zrealizowany spot informujący o ich działalności.  

Zwycięzców oraz zwyciężczynię wyłoniła Kapituła Konkursowa w składzie:

 • Izabela Bednarczyk (Mazowiecki Instytut Kultury)
 • Marzena Strzelczak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
 • Agnieszka Szelągowska (Fundacja Szkoła Liderów)
 • Edwin Bendyk (Tygodnik Polityka)
 • oraz Rada Programowa Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej: dr Anna Świętochowska, dr Maja Dobiasz-Krysiak, Miriam Kołak-Pleśniak, Norbert Późniewski

***

W Mazowieckim Programie Edukacji Kulturalnej najistotniejsi są dla nas ludzie – ich umiejętności, doświadczenia, potencjały i twórcze relacje jakie tworzą z innymi. Wiemy, że działania animatorów i animatorek to ogromny wkład dla rozwoju podmiotowości i wspólnotowości, dla rozbudzania twórczości i innowacyjności, a przede wszystkim dla kształtowania umiejętności współpracy. Dlatego ta systematyczna i codzienna – nie tylko „projektowa” i „eventowa” praca zasługuje na szczególne docenienie. W związku z tym postanowiliśmy wyłonić, nagrodzić i pokazać tych, którzy potrafią działać konsekwentnie i niezależnie od przyznanych środków publicznych. Chcemy ich wyróżniać za stosowanie rozwiązań pozwalających na ciągłość inicjatyw: dzięki współpracy międzysektorowej, czy w oparciu o alternatywne źródła finansowania.

Kto mógł wziąć udział w konkursie

Do konkursu mogły zgłaszać się osoby, organizacje lub instytucje reprezentujące zarówno sektor publiczny, społeczny, jak i prywatny, prowadzące działania z obszaru edukacji kulturalnej na terenie województwa mazowieckiego (z wyłączeniem m. st. Warszawy). Kapituła Konkursowa wyłoniła laureatów i laureatki na podstawie pięciu kryteriów oceny:

 • oryginalność koncepcji i sposób realizacji działań
 • ciągłość oraz konsekwencja w prowadzeniu działań
 • sposób pozyskiwania środków
 • budowanie relacji z partnerami
 • sposób angażowania lokalnej społeczności

Kategorie konkursowe

W związku z różnorodnością inicjatyw zgłoszonych w 2019 r., postanowiliśmy w kolejnej edycji – w 2020 roku – wprowadzić dwie kategorie konkursowe:

  1. zdolność pozyskiwania środków poza sektorem publicznym – co oznacza trwałą współpracę bilateralną z biznesem, posiadanie mecenasów, sponsorów, inwestorów, umiejętność komercjalizacji własnych kompetencji (np. w postaci sprzedaży usług, dzieł powstających w ramach działalności itp.)
  2. łączenie działalności gospodarczej z działalnością kulturalną na rzecz lokalnej społeczności – co oznacza zarówno prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze szeroko rozumianej kultury i edukacji kulturalnej oraz łączenie jej z działalnością animacyjną na rzecz lokalnej społeczności, jak i traktowanie działalności kulturalnej jako istotnej wartości dodanej, podwyższającej wartość prowadzonego przedsięwzięcia spoza stricte kultury.

Zgłoszenia

Uczestnicy biorący udział w konkursie zgłaszali swój udział przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do dnia 29.02.2020 r. włącznie.

Przed wysłaniem zgłoszenia należało zapoznać się ze szczegółowym regulaminem, który znajduje się w załączniku do artykułu (plik do pobrania na dole pod zdjęciem) oraz w notatkach na naszym profilu na Facebooku.

Pytania prosimy przesyłać na adres: mpek@mik.waw.pl lub zgłosić telefonicznie: 669 395 783.

Informacje o poprzedniej edycji konkursu -> ALTERGRANT 2019


Załączniki:

regulamin-altergrant-2020ost.pdf - pobrań: 285, rozmiar: 0 B

Dołącz do programu!