Rezydencje animacyjne we wsiach
Rezydencje animacyjne we wsiach

 

Animatorki i Animatorzy poszukiwani! Zrealizuj rezydencję animacyjną w Drążewie lub Zbroszkach

Ogłaszamy nabór animatorek i animatorów kultury oraz artystów i artystek społecznych na rezydencje animacyjne we wsiach, w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Tym razem zapraszamy do współtworzenia społecznych działań twórczych w dwóch wsiach w subregionie ciechanowskim: Drążewie oraz Zbroszkach. Nabór trwa do 14.04.2023 r.

Celem naboru jest wyłonienie dwóch osób, będących animatorkami lub animatorami kultury, artystkami bądź artystami społecznymi. Zadaniem każdej z nich będzie przeprowadzenie rezydencji animacyjnej w terminie czerwiec-wrzesień 2023 r. w
ścisłej współpracy z sołtysem, sołtyską i społecznością lokalną jednej z dwóch wsi w woj. mazowieckim: Drążewo lub Zbroszki (subregion ciechanowski).

Każda rezydentka/rezydent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto. Dodatkowo pokryte zostaną koszty realizacji działań w kwocie do 5000 zł brutto (w każdej z lokalizacji).

Wybrane rezydentki/rezydenci zobowiązują się wziąć udział w objeździe studyjnym “Z wizytą u siebie” w dniach 19-21 maja 2023 finansowanym w ramach MPEK.

Nabór skierowany jest do osób działających na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego. W naborze mogą brać udział osoby fizyczne.

 Kryteria wyboru rezydentek/rezydentów to:

  1. doświadczenie w realizacji działań animacyjnych ze społecznościami lokalnymi;
  2. udokumentowane wykształcenie lub/oraz dorobek animacyjny w obszarze sztuk społecznych;
  3. umiejętność realizacji projektów kulturalnych: planowania działań zgodnie z harmonogramem, zarządzania budżetem projektu, prowadzenia warsztatów twórczych, pracy metodą projektu.

Aby wziąć udział w naborze na rezydencje animacyjne we wsiach w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej należy zapoznać się z podlinkowanym szczegółowym REGULAMINEM NABORU ANIMATOREK I ANIMATORÓW  oraz uzupełnić i przesłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do dnia 14 kwietnia 2023 r.

UWAGA!
Uzupełniając formularz należy załączyć swoje portfolio oraz umieścić link do krótkiego filmu z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego chcę wziąć udział w rezydencjach animacyjnych we wsi Drążewo/Zbroszki?”

Zgłoszenia niekompletne lub niespełniające warunków udziału w konkursie zostaną odrzucone.

Pytania prosimy kierować drogą mailową: mpek@mik.waw.pl lub telefonicznie: 669 395 783

O WSIACH

DRĄŻEWO
Sołtys: Zdzisław Zembrzycki

Potrzeby i wyzwania:
1. Znalezienie formuły, która określiłaby potrzeby i zachęciłaby mieszkańców do nowych kulturalnych aktywności.
2. Zdefiniowanie w jaki sposób zagospodarować zbudowaną na 25 arowej działce "Sołtysówkę".
3 Społeczności Drążewa marzy się założenie wiejskiego ogrodu, kolorowego przez cały rok.
Jakie działania są realizowane:
Pan Zdzisław Zembrzycki jest sołtysem od sześciu lat. Przez ten czas udało mu się wspólnie z Radą Sołecką i przy czynnym udziale mieszkańców odzyskać i objąć w posiadanie 25 arową działkę. Teren został ogrodzony, postawiono drewniany domek ogrodowy, tzw. "Sołtysówkę". Posadzono ponad 300 ozdobnych drzew i krzewów, posiana została trawa. Od trzech lat w "Sołtysówce" odbywają się cykliczne spotkania mieszkańców takie jak: "Sąsiedzka Wigilia", "Wielkanocne Jajeczko", "Dzień dziecka", "Ostatki" na koniec karnawału, spotkanie sąsiedzkie po "Poświęceniu pól". W te działania zaczyna włączać się coraz więcej mieszkańców wsi. Drążewo zaczyna również odświeżać i przybliżać dawne zwyczaje wiejskie, które nie były obecne od kilkudziesięciu lat.
Poprzez współpracę z doświadczoną animatorką/animatorem Zdzisław Zembrzycki chce zweryfikować i wzmocnić swoje działania, wymienić się doświadczeniem oraz podpatrzeć jak działają inni.


ZBROSZKI
Sołtyska: Nina Borowiec
Potrzeby i wyzwania:
1. Nieoficjalny podział na tzw. „Bloki” i „Czworaki”.
2  Brak świetlicy wiejskiej, serca tej małej ojczyzny, gdzie można się spotkać, zorganizować, integrować.
3. Walka ze stereotypami kojarzącymi się z popegeerowską wioską.
Jakie działania są realizowane:
Nina Borowiec jest mieszkanką Zbroszek dopiero od 6 lat i jest to jej pierwsza kadencja. Mimo różnych ograniczeń wraz z mieszkańcami wsi stara się realizować lokalne działania. Udało im się własnoręcznie stworzyć wieniec dożynkowy, wspólnie zajmują się renowacją lolaknej kapliczki oraz kilkukrotnie zorganizowali akcję zbierania śmieci, w którą bardzo aktywnie angażują się dzieci. Z inicjatywy wójta i dzięki pozyskanym funduszom powstała we wsi OSA (plac zabaw z siłownią plenerową), której towarzyszyło wielkie otwarcie. 
Społeczność Zbroszek umie także mierzyć się z poważnymi problemami, takimi jak przemysłowe zanieczyszczanie wody. Nagłośnienie sprawy oraz współpraca z wójtem przyniosły pozytywny skutek.
Sołtyska ma nadzieję, że Rezydencje Animacyjne ośmielą i pomogą w integracji mieszkańców.

O PROJEKCIE

Uczenie przez doświadczenie
Działania twórcze i społeczne w małych miejscowościach są w dużej mierze realizowane przez amatorów – osoby z odpowiednim temperamentem, charakterem, potrzebami społecznymi. Najpierw są intuicje, zdobywanie wiedzy jest często następnym krokiem. Aby podnieść kompetencje lokalnych animatorów i animatorek kultury, Zespół Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej stara się działać zgodnie z cyklem Kolba i jak najczęściej uczyć przez doświadczenie. Tak narodził się pomysł, którego efektem było do tej pory dziewięć rezydencji animacyjnych we wsiach.

Formuła rezydencji animacyjnych
Rezydencje animacyjne będą polegały na współpracy doświadczonych animatorek/animatorów kultury lub artystek/artystów społecznych z trzema sołtyskami niewielkich, podwarszawskich wsi. To co ważne, to jak najlepsze dopasowanie osób, oczekiwań i koncepcji – dlatego nabór ma otwartą formę konkursu. Finalnego wyboru dokonają same sołtyski wraz ze swoimi społecznościami.

Rezydencja polegać będzie w dużej mierze na współbyciu oraz współorganizacji działań społecznych i twórczych we wsiach. Wyłonione w konkursie rezydentki i rezydenci wykonywać będą pracę terenową na miejscu wspierając sołtyski swoją wiedzą, kompetencjami i pomysłami.

Poniżej znajdziecie dokumentacje z poprzednich edycji projektu. 

 

Projekt organizowany jest w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Operatorem Programu oraz organizatorem naboru jest Mazowiecki Instytut Kultury.
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

 


REZYDENCJE ANIMACYJNE 2022


  

W 2022 roku animatorki działały z sołtyskami i społecznością lokalną wsi:

 Czachówek, którego sołtyską jest Izabela Banasiak-Matusik, a rezydentką Monika Masalon
 Czarna, której sołtyską jest Natalia Miecznikowska, a rezydentką Ola Antoniuk
Wólka Kozodrawska, której sołtyską jest Joanna Morawska, a rezydentką Natalia Dovha

 

WIĘCEJ O REZYDENCJACH ANIMACYJNYCH 2022 ZNAJDZIESZ W PUBLIKACJI PODSUMOWUJĄCEJ 2022 ROK

 

https://readymag.com/4093571

 

 


REZYDENCJE ANIMACYJNE 2021
Ze społecznością wsi Laski oraz sołtyską Anną Mandes współpracowała Magdalena Barszcz
Ze społecznością wsi Rozalin oraz sołtyską Agnieszką Palmowską współpracowała Magdalena Kreis
Ze społecznością wsi Ustanów oraz sołtyską Martą Wencławiak współpracowała Anna Raczkowska

  


REZYDENCJE ANIMACYJNE 2020 


 

Wieś Rząśnik-Majdan: sołtyska Agnieszka Kryspin-Gałązka, rezydentka Pola Rożek
Wsie Kurpie Dworskie i Szlacheckie: sołtyska Izabela Gawek, rezydentka Agata Siwiak
Wieś Wola Cygowska: sołtyska Anna Elsner, rezydentka Bogumiła Majczyno

 


 

  

Załączniki:

Dołącz do programu!