ALTERGRANT 2019: Michał Wiśnicki
ALTERGRANT 2019: Michał Wiśnicki

Bohaterem filmu jest Michał Wiśnicki z Towarzystwa Przyjaciół Chorzel, laureat nagrody ALTERGRANT (2019) za konsekwentną i efektywną współpracę międzysektorową. Na co dzień nauczyciel oraz radny, jeden z pomysłodawców programu minigrantowego DIETKA RADNEGO. Wraz z Towarzystwem Przyjaciół Chorzel organizuje m.in.: konkursy dla młodzieży, rajdy piesze, pikniki edukacyjne, spotkania kulturalne, murale, koncerty znanych artystów w samych Chorzelach.

Konkurs ALTERGRANT jest realizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Jego celem jest wyłonienie i wypromowanie działań prowadzonych w obszarze edukacji kulturalnej, które są realizowane w oparciu o współpracę międzysektorową oraz alternatywne źródła finansowania. Mogą w nim wziąć udział osoby, organizacje lub instytucje reprezentujące zarówno sektor publiczny, społeczny, jak i prywatny, prowadzące działania z obszaru edukacji kulturalnej na terenie województwa mazowieckiego (z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy).

Informacje o pierwszej edycji konkursu
Informacje o drugiej edycji konkursu

Dołącz do programu!