Bogumiła Majczyno
Bogumiła Majczyno

 


Animacja kultury jest dla niej procesem integracji międzyludzkiej oraz ludzi z otaczającym ich światem przede wszystkim za pomocą narzędzi artystycznych. Ma uwalniać kreatywność, budzić potencjał twórczy, artystyczny, towarzyski, który drzemie w każdym z nas. 

Jakie działania realizuje?
Jej głównym narzędziem animacji jest muzyka, dlatego w oparciu o nią powstają projekty takie jak „Pogotowie muzyczne” Teatru Węgajty, które muzykuje w podolsztyńskich wsiach, „Grające podwórka”, gdzie animuje lokalne społeczności warszawskich osiedli, czy spontaniczne koncerty zespołu GOPtrio, który podróżuje po Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, dając mini-koncerty w różnych miejscowościach i przywracając tym samym klimat dancingów z muzyką na żywo, którą dziś zastąpiły internet i piosenki z odtwarzaczy.

Jak zaczęła się jej przygoda ze społecznymi działaniami twórczymi?
Przygodę ze społecznymi działaniami twórczymi zaczęła 6 lat temu na studiach z Animacji Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW (obecnie Sztuki Społeczne). Wtedy też dowiedziała się, że jej pierwsze działania animacyjne zaczęły się dużo wcześniej przed studiami, jako nieformalne spontaniczne akcje muzyczne, które realizowała w różnych przestrzeniach. Ale tak naprawdę dopiero kontakt z Teatrem Węgajty, który umożliwiły studia, pomógł jej rozwinąć „animacyjne skrzydła”.

 

Dołącz do programu!