Pola Rożek
Pola Rożek
Rezydentka we wsi Rząśnik-Majdan w ramach rezydencji animacyjnych MPEK. Jej trzecim polem zainteresowań, oprócz animacji kultury i etnografii, jest animacja i edukacja przyrodnicza.
Agata Siwiak
Agata Siwiak
Rezydentka we wsiach Kurpie Dworskie i Szlacheckie w ramach rezydencji animacyjnych MPEK. Społeczne działania twórcze rozumie jako uważną rozmowę z osobami, z którymi współpracuje.
Małgorzata Karkosz
Małgorzata Karkosz
Małgorzata Karkosz pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą. Animacja kultury to dla niej rodzaj innego uczenia – nie zdobywania wiedzy, a kształtowania postaw, wspierania pewnych wartości.
Małgorzata Sobiesiak
Małgorzata Sobiesiak
Jest dyrektorką Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu. Jej najważniejszym zawodowym projektem jest zbudowanie współpracującego, kreatywnego i dobrze rozumiejącego się zespołu.
Marta Łabęcka
Marta Łabęcka
Marta Łabęcka to działająca na rzecz społeczności miasta Szydłowiec animatorka, nauczycielka oraz członkini stowarzyszenia PROJEKTORIAT. Jej inspiracją do działań jest tożsamość.
Milena Niewęgłowska
Milena Niewęgłowska
Na co dzień jest właścicielką i dyrektorką metodyczną Szkoły języka angielskiego START w Ostrowi Mazowieckiej. Jednak jej działalność wykracza poza standardowe prowadzenie szkoły .

Dołącz do programu!