vimeo facebook
II zjazd Kulturalnych Edukatorów - z 32 piętra Twoje sprawy widać lepiej!
18 // 09 // 2018
II zjazd Kulturalnych Edukatorów - z 32 piętra Twoje sprawy widać lepiej!
Zapraszamy animatorów i nauczycieli z województwa mazowieckiego na całodniowe spotkanie, podczas którego podzielimy się z wiedzą, doświadczeniami, planami i wizją przyszłości edukacji kulturowej w regionie!

3 lata realizacji projektu Kulturalni Edukatorzy w województwie mazowieckim już za nami! 

To był pracowity czas:

 • badań społecznych dotyczących współpracy
 • szkoleń dla partnerstw nauczycieli i animatorów
 • realizacji autorskich projektów kulturalnych
 • ewaluacji i spotkań
 • współpracy i porównywania wyników z operatorami programu w innych województwach

Zebraliśmy wiele doświadczeń i wyciągnęliśmy ważne wnioski.

Pytanie – co przed nami? Wspólnie dokonajmy podsumowania!

 

18 października, Warszawa, ul. Chłodna 51, Golden Floor

 

Zapraszamy animatorów i nauczycieli z  województwa mazowieckiego na spotkanie,  podczas którego podzielimy się z wiedzą, doświadczeniami, planami i wizją przyszłości edukacji kulturowej w regionie!

 

W programie II Zjazdu Kulturalnych Edukatorów znajdziecie ponadto:

 • prezentację Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
 • podsumowanie wyników badań społecznych nt. edukacji kulturowej w województwie mazowieckim
 • Hyde Park, czyli oddajemy głos Wam, 5 minutowe wypowiedzi zgłoszone w formularzu rejestracyjnym

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY na II ZJAZD KULTURALNYCH EDUKATORÓW ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY

 

 

Nasze spotkanie odbędzie się na bardzo wysokim poziomie – na 32. piętrze Centrum Konferencyjnego Golden Floor, Warszawa, ul. Chłodna 51.

Szczegółowy program II Zjazdu Kulturalnych Edukatorów:

CZAS

DZIAŁANIE

9.00-10.00

rejestracja, rozmowy kuluarowe, poczęstunek powitalny, sieciowanie

10.00-10.05

rozpoczęcie konferencji

10.05-10.30

podsumowanie programu Bardzo Młoda Kultura w województwie mazowieckim - co się działo, czego się dowiedzieliśmy realizując projekt Kulturalni Edukatorzy?

10.30-12.00

Hyde Park, czyli oddajemy głos uczestnikom; 5- minutowe wypowiedzi zgłoszone w formularzu rejestracyjnym, dyskusja

12.00-12.20

przerwa kawowa

12.20-13.20

prezentacja wyników badań społecznych nt. edukacji kulturowej w województwie mazowieckim.

 

13.20-13.50

 

prezentacja Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej

13.50-15.00

przerwa obiadowa

 

15.00-17.00

warsztaty praktyczne (jeden uczestnik może uczestniczyć w jednym warsztacie z następującej oferty):

 1. "Rzutnik nie działa" - Warsztat z wystąpień publicznych z prezentacją, filmem i mikrofonem, Anna Sitkiewicz, Centrum Kultury Raszyn, absolwentka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
 2. Instytucje (edukacji i kultury) z ludzką twarzą: inspiracje Korczakowskie, Wojciech Lasota, Fundacja Korczakowska
 3. Gdzie i jak szukać funduszy na realizację działań lokalnych? Anna Czyżewska, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna
 4. Lokalność - mosty i mury. Jak z małego zrobić duże? Ryszard Michalski, Stowarzyszenie Tratwa, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
 5. Podmiotowe traktowanie dzieci i kompetencje relacyjne nauczyciela / animatora kultury. Anna Olczyk-Grabowska, Fundacja Przystanek Twórczość
 6. Współpracuj nie konkuruj! O budowaniu aktywnej sieci partnerów i relacji z publicznością w duchu Audience Development.  Marta Skowrońska-Markiewicz, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Justyna Wrońska, Teatr Baj

 

17.00-19.00

rozmowy kuluarowe

 ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W II ZJEŹDZIE KULTURALNCYCH EDUKATORÓW, NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY

Imię(*)
Proszę podać imię

Nazwisko(*)
Proszę podać swoje nazwisko

E-mail(*)
Podaj poprawny adres e-mail

Jaką instytucję/organizację reprezentujesz? (w innym przypadku: osoba indywidualna/freelancer/nie dotyczy):
Instytucja/ organizacja(*)
Proszę wpisać nazwę instytucji/organizacji

Powiat(*)
Proszę wpisać powiat, pod który podlega instytucja/organizacja

W jakiej miejscowości pracujesz?(*)
Wpisz proszę nazwę miejscowości

Czy masz oczekiwania, sugestie, postulaty związane ze zbliżającą się konferencją?

W którym warsztacie chcesz wziąć udział?

Czy zjesz z nami ciepły posiłek? Który preferujesz?

W którym roku realizowałaś/łeś projekt w ramach programu Kulturalni Edukatorzy?

Czy chcesz poruszyć jakiś temat podczas dyskusji, która odbędzie się w formacie Hyde Park? Jeśli tak, wpisz poniżej:

(*)

Proszę o zaznaczenie zgody

Zgoda na przetwarzanie danych + RODO Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu - publikację w formie mapy on-line, publikację w serwisach Facebook i Instagram na profilach prowadzonych przez Mazowieckie Obserwatorium i Mazowiecki Instytut Kultury, a także w materiałach promocyjnych i edukacyjnych. Wyrażam też zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działań, programów, konkursów, szkoleń organizowanych i polecanych przez MIK. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji II Zjazdu Kulturalnych Edukatorów przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@waw.mik.pl) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla Mazowieckiego Instytutu Kultury - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 4). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 https://web.facebook.com/events/1889531781130880/ 

 

Organizator:
Mazowiecki Instytut Kultury                                       

II Zjazd Kulturalnych Edukatorów dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016 – 2018 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz